Läntisen bulevardikaupungin suunnittelun tavoitteena on kantakaupunkimainen tiivis kaupunkirakenne kadunvarsitiloineen. Lähtökohtana on, että kaupalliset tilat ja kadunvarsitilat sijoitetaan hyvin saavutettaviin keskittymiin, erityisesti suurimpiin asukas- ja työpaikkakeskittymiin sekä ihmisvirtojen varrelle.

Kaupallista potentiaalia liikenteen solmukohdassa

Kaupallisina potentiaaleina keskeisimmät alueet ovat kehittyvä Munkkivuoren ostoskeskuksen alue sekä tulevien joukkoliikenneyhteyksien ja liikenteen solmukohtien kannalta merkittävät Haagan liikenneympyrän alue (Vihdintien pysäkki, jossa myös Raide-Jokerin pysäkki) sekä Valimon juna-aseman ja Vihdinbulevardin risteysalue, johon mahdollisesti tulisi joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Valimon pysäkin ja Valimokujan ympäristö kehittyy myös yhdeksi alueensa suurimmista asukas- ja työpaikkakeskittymistä.

Läntisen bulevardikaupungin kaupallinen selvitys (aukeaa PDF)

Päiväkodit ja koulut

Lasten päivähoidon osalta suunnittelualue kuuluu nykyisin kolmeen esiopetusalueeseen, joissa toimii yhteensä 22 kaupungin päiväkotia. Bulevardikaupungin maankäytön toteutuessa kokonaisuudessaan kasvaisi lapsimäärä Huopalahdentien ympäristössä noin 150–240 päiväkoti-ikäisellä lapsella ja Vihdintien ympäristössä noin 600 lapsella. Päiväkotien koosta riippuen tämä tarkoittaisi noin 4–7 uuden päiväkodin sijoittamista suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen.

Ala-asteen koulujen osalta suunnittelualue kuuluu nykyisin kuuden eri ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Yläasteen koulujen osalta nykyisiä oppilaaksiottoalueita on neljä. Bulevardikaupungin maankäytön toteutuessa kokonaisuudessaan kasvaisi peruskouluikäisten lasten ja nuorten määrä Huopalahdentien ympäristössä arvioiden mukaan noin 320–530 ja Vihdintien ympäristössä noin 1300 uudella oppilaalla. Koulujen koosta riippuen tämä tarkoittaisiarviolta kahden uuden koulun sijoittamista Vihdintien ympäristöön ja yhden uuden koulun sijoittamista Huopalahdentien ympäristöön.

Kaavarungossa on uusia PY-tontteja varattu Vihdintien ympäristössä neljälle uudelle päiväkodille. Kaksi näistä tonteista on mitoitettu siten, että niille on sijoittavissa myös uusi koulu. Nämä sijaitsevat Eliel Saarisen tien kaakkoispuolella ja sekä suunnittelualueen pohjoisosassa Sentnerinkujan eteläpuolella. Muut päiväkodit sijoittuisivat nykyiselle Valion alueelle sekä Riistavuoren alueelle.

Metropolian nykyisen kiinteistön (Vanha viertotie) käyttö alueen uutena kouluna on myös mahdollista. Huopalahdentien ympäristössä on tarkasteltu erityisesti lähistöllä olevien nykyisten päiväkotien ja koulujen laajennusmahdollisuuksia. Munkkiniemen ala-asteen koulun tonttia on mahdollisuus kasvattaa siten, että tarvittavat uudet koulutoiminnot ovat sijoittavissa nykyisen koulutontin länsipuoleiselle alueelle. Yhdessä läheisen Munkkiniemen yhteiskoulun kanssa ne voisivat muodostaa alueelle toimivan koulukampuksen. Päiväkotien laajennusmahdollisuuksia tutkitaan jatkossa mm. Raumantiellä ja Korppaanpuistossa.

Julkiset palvelut ja koulutontit -tarkastelu, 29.4.2019 (aukeaa PDF)

Päivitetty 4.3.2021