Vihdintie

Vihdintiellä bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Vihdintien bulevardikaupunki alkaa Haagan liikenneympyrän ympäristöstä ja päättyy Kaupintiehen. Bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen pikaraitiotien varrella.

Bulevardikaupungin toteuttaminen edellyttää muutoksia alueen asemakaavoihin sekä osalla alueesta uutta asemakaavaa. Asemakaavoitus etenee lähivuosina useassa vaiheessa, eri osa-alueilla.

Haagan ympyrä

Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Haagan liikenneympyrän korvaavia uusia liikennejärjestelyjä sekä uusia korttelialueita niiden ympärillä. Uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen yksikön sijoittumista alueelle tutkitaan. Osalle Vihdintietä ja Huopalahdentietä laaditaan katualuetta koskeva kaava, ja uudelle sähköasemalle osoitetaan tontti ja katuyhteys.

Riistavuori

Riistavuoreen suunnitellaan alueen uudet asuntokorttelit, palvelut, kadut, puistot ja virkistysyhteydet. Bulevardin varteen ja etenkin pikaraitiotien pysäkin ympäristöön osoitetaan liiketiloja. Päiväkoti sijoittuu puiston viereen. Asemakaavoitus käynnistyy vuonna 2021.

Valimon asemanseutu

Valimon asemanseudulle suunnitellaan korkeatasoista joukkoliikenteen vaihtopaikkaa. Tulevaisuudessa alueelle muodostuu monipuolinen keskus, jossa työpaikkojen ja liiketilan rakentumisen lisäksi myös asutaan ja vietetään vapaa-aikaa. Vihdintien bulevardikaupungin tehokkaimmin rakennetut korttelit sijoittuvat juuri Valimon aseman ympäristöön. Asemakaavoitus käynnistyy arviolta vuonna 2022.

Valion alue ja Vihdintien itäpuoli

Valion alueella tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden maankäytöksi. Vihdintien itäpuolella Länsi-Haagassa tutkitaan asuntokortteleiden, koulun ja päiväkodin sijoittumista alueelle. Etelä-pohjoissuuntainen virkistysyhteys sekä iso osa metsäistä puistoaluetta linnoituslaitteineen säilyy. Asemakaavoitus tällä rantaradan ja Kaupintien välisellä alueella ajoittuu vuosille 2022–2027.

Päivitetty 4.3.2021
Huopalahdentie

Huopalahdentiellä bulevardikaupunki alkaa Munkkiniemen aukiolta ja ulottuu Vanhaan viertotiehen. Alueelle on tulossa asuntoja 2 500 asukkaalle.

Lue lisää Huopalahdentien muutoksista >>