Suunnittelualueen nykyiseen viherrakenteeseen sisältyy monipuolisesti sekä metsäalueita että rakennettuja puistoja. Lähtökohtana on, että säilyvät viheralueet palvelevat hyvin nykyisiä ja tulevia asukkaita ja että viheralueet muodostavat ympäröivien alueiden viheralueiden kanssa luontevan jatkumon. Uusille rakentamisen myötä muodostuville puistoille kehitetään kunkin paikan ja maiseman identiteettiä korostava luonne. Riistavuoren puiston ja Vihdintien puistometsän länsiosat sekä Niemenmäen ympäristön viheralueet muuttuvat pääosin asuinrakentamisalueiksi.

Kehittyviä puistoja ja viheryhteyksiä

Korppaanpuisto Niemenmäen itäreunalla säilyy viheralueena. Hyvät yhteydet myös Munkkiniemen ja Talin viheralueille säilyvät. Alikulkua Talin ja Kangaspellonpuiston välillä parannetaan Huopalahdentien pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä, ja urheiluhallien pysäköintialueiden läpi kulkevaa virkistysyhteyttä kehitetään vehreämmäksi. Talin metsästä valtaosa säilyy ulkoiluun sopivana lähimetsänä. Kivitorpanpuisto kapenee itäosastaan, mutta puiston virkistyspalvelut pyritään säilyttämään nykyisellään.

Riistavuorenpuiston korkeimmat kalliometsäalueet jyrkänteineen säilytetään – tavoitteena on tarjota mahdollisimman luonnontilaista metsäpuistoympäristöä tiiviin kaupunkirakenteen vastapainoksi. Riistavuorenpuisto liitetään silta- tai tasoylitysratkaisulla Haaganpuistoon.

Kehäradan varren metsäalueet kytkeytyvät yhteen molemmin puolin kehärataa tarjoten samalla hyvät yhteydet laajempaan viheralueverkostoon sekä Keskuspuiston suuntaan että pohjoiseen Mätäjoen varren viheralueille. Valimon aseman pohjoispuolelle perustetaan uusia puistoalueita sekä leikki- ja liikuntapaikkoja vastaamaan uusien asukkaiden tarpeisiin.

Vihdintien-Huopalahdentien viher-, virkistys- ja metsäverkostot 2019 (aukeaa PDF)

Hienoja hulevesiratkaisuja

Mätäjoen varren puistoalueiden virkistysreittejä ja Pohjois-Haagan yhteyksiä pyritään parantamaan uudella Vihdintien alikululla ja kehittämällä Kaupintien varren kävely- ja pyöräilyreittejä. Voimalinjan siirto, uudet reittitarpeet ja puustoisen yhteyden tarpeet tarkoittavat puiston uusimista Kaupintien ja Mätäjoen välillä Vihdintien itäpuolella.

Viherverkostossa on varattu tilaa tarvittaville hulevesien viivytysalueille Kaupintien eteläpuolella, Talin urheilupuistossa, Kangaspellonpuistossa ja Kivitorpanpuistossa sekä kehäradan varressa. Lisäksi Niemenmäen ympäristössä tutkitaan jatkossa mahdollisia hulevesirakenteita puisto- tai korttelialueilla. Hulevesiaiheet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne parantavat kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä.

Päivitetty 9.9.2020