Malmin aseman ympäristöstä kehittyy tulevien vuosien aikana vetovoimainen ja viihtyisä keskus. Malmin entisen lentokentän alueelle rakentuu asuntoja 25 000 asukkaalle.

Malmi ei ole rakentunut ostarin varaan tai metsälähiöksi, vaan se on aina ollut monipuolinen kaupunkikeskusta. Suunnittelijat ovat pohtineet yhdessä asukkaiden ja muiden tahojen kanssa Malmin vahvuuksia ja miettineet, kuinka niitä voisi vahvistaa ja kehittää edelleen.

Eri osapuolten käsitys Malmin keskustan uudistamisesta on ollut samansuuntainen: aseman ympäristön uudistaminen ja sen vetovoimaisuuden parantaminen on nähty kaikkein tärkeimpänä asiana. Malmin keskustaa pyritään kehittämään asuinalueena niin, että sen vetovoimaisuus, viihtyisyys ja koettu turvallisuus paranevat.

Pikaraitiotie vie keskustaan

Malmin entisen lentokentän alueelle rakennetaan kaikille avoin virkistyskohde. Parhaillaan käynnissä olevaan lentoasemanpuiston ideakilpailuun odotetaan innovatiivisia ehdotuksia alueen ainutlaatuinen kulttuurihistoria ja luontoarvot huomioon ottaen.

Kilpailulla etsitään ideaa, jossa tulevaisuuden puistosuunnitelmaan yhdistyvät alueen kulttuurihistoria, luontoarvot ja ekologinen monimuotoisuus. Puistosuunnitelmalla ohjataan myös entisen lentokentän alueen väliaikaiskäyttöä, vaikka alue valmistuu kokonaisuudessaan vasta 2040-luvulla.

Malmin entisen lentokentän alueelle on suunnitteilla uusia asuntoja noin 13 500. Rakennettavia alueita on vajaat kymmenen, ja koko alueen rakentaminen kestää noin 25–30 vuotta.

Alueelle suunnitellaan myös Helsingin keskustaan kulkevaa pikaraitiotietä. Uusi Viikin-Malmin pikaraitiotielinja vahvistaa olemassa olevien asuinalueiden julkisen liikenteen yhteyksiä ja on tärkeä yhteys Malmin lentokenttäalueelle.

Päivitetty 29.6.2020

Uutiset

15.1.2021

Lentoasemankorttelit päätöksentekoon − alueesta käytävään keskusteluun koottu vastauksia verkkosivuille

Malmin Lentoasemankortteleiden tarkistettu asemakaavaehdotus on valmistunut....

23.12.2020

Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa

Helsingin käräjäoikeus on antanut päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen vuokrasopimusta...

16.12.2020

Malmin entisen lentokentän alueella tutkitaan maaperää

Pohjatutkimuksia tehdään lentokentän pohjoisosassa viikkojen 51−53 aikana. Tutkimuksilla...

9.12.2020

Tervetuloa Koillis-Helsingin verkkotilaisuuteen kuulemaan ajankohtaisista suunnitelmista 9.12.

Koillis-Helsinkiin on suunnitteilla paljon uutta. Tulevaisuudessa erityisesti Malmi muuttuu ja t...

8.12.2020

Malmin entisen lentokentän alueella on valmistunut luontoselvityksiä

Helsinki on teettänyt kesällä 2020 Malmin entisen lentokentän kenttä- ja lähialueilla...

24.11.2020

Lentoasemanpuiston kansainväliseen ideakilpailuun 34 ehdotusta – kilpailutyöt kommentoitavana 6.1. asti

Helsingin kaupunki käynnisti toukokuussa avoimen kansainvälisen ideakilpailun Lentoasemanpuiston...

23.11.2020

Koillis-Helsingin uuden pikaraitiotien suunnitelmat tarkentuneet – kommentoi verkossa 13.12. asti!

Viikin-Malmin pikaraitiotie on joukkoliikenteen uusi runkoyhteys keskustasta Kumpulan kautta...

19.11.2020

Kaupunkiuudistusalueille lähiöavustusta liikuntapalvelujen parantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Helsingille vuoden 2020 lähiöavustusta...