Asukasmäärätavoite

Malminkentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan tärkein aluerakentamiskohde, tulevaisuudessa alueella asuu 25 000 uutta asukasta.

Malminkentän alueen asukasmäärän mitoituksessa on huomioitu alueen koko ja sijainti kaupunkirakenteessa. Alueen tehokkuus on hiukan matalampi kuin Arabianrannassa, Herttoniemenrannassa tai Aurinkolahden alueella. 

Riittävä määrä asukkaita mahdollistaa alueen julkisen liikenteen investoinnit ja sen, että Malmin kaupunginosasta tulee elinvoimainen ja palvelutasoltaan hyvä. Tiivis rakentaminen luo myös elävää ympäristöä uudella alueella.

Alueen palveluverkostoa suunnitellaan tulevaisuuden asukasmäärien mukaisesti. Esimerkiksi tulevat lapsiperheet voidaan huomioida jo nykyisten koulujen ja päiväkotien peruskorjauksissa ja laajennuksissa. Uusien asukkaiden myötä nykyisetkin palvelut säilyvät varmemmin.

Asuntorakentamista varten kaavoitettavaa tonttimaata tarvitaan myös muualta Helsingistä. Uuden yleiskaavan lähtökohtana on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta.

 

Kuva korttelipihalta uudella asuinalueella / Voima Graphics Oy.

Päivitetty 6.7.2022