Malmin keskusta uudistuu

Malmi on monipuolinen ja elävä kaupunkikeskusta hyvien raideyhteyksien varrella. Malmin keskusta on kuitenkin tullut elinkaaressaan vaiheeseen, jossa alueen uudistaminen on ajankohtaista. 

Helsinki käynnisti loppuvuodesta 2020 uuden kaupunkiuudistuksen toimintamallin, jossa tavoitteena on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta kokonaisvaltaisesti yli toimialarajojen sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Malmi on yksi neljästä kaupunkiuudistusalueesta, joihin kohdennetaan erityistä huomiota lähivuosina. 

Kaupunkiuudistus tarkoittaa Malmin pitkäjänteistä kehittämistä muun muassa täydennysrakentamisen ja palveluiden kehittämisen kautta, mutta myös lyhyen aikajänteen pienempiä toimenpiteitä kaupunkiympäristön kohentamiseksi esimerkiksi asemanseudulla ja muilla julkisilla paikoilla. Lue lisää kaupunkiuudistuksesta >> 

 

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet

Malmin keskustalle on luotu suunnitteluperiaatteet, joiden tehtävä on tukea jatkosuunnittelua. Periaatteissa käsitellään muun muassa alueen täydennysrakentamista, palveluita ja työpaikkoja, liikkumista sekä viheralueita.  

Suunnitteluperiaatteissa Malmin keskustasta hahmotellaan monipuolisten toimintojen eloisaa keskusta, jota kehitetään alueensa tärkeimpänä kaupankäynnin ja julkisten palvelujen keskittymänä. Kaupunkimainen Sydän-Malmi sitoo aseman ympäristön monipuoliseksi ja urbaaniksi kokonaisuudeksi. 

Suunnitteluperiaatteet perustuvat vuosien 2018–2020 aikana tehtyyn Malmin keskustavisiotyöhön, jossa alueen asukkaat ja toimijat olivat tiiviisti mukana. 

Luonnos suunnitteluperiaatteiksi oli esillä ja kaupunkilaisten kommentoitavana keväällä 2021. Suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa kesäkuussa 2021. 

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet -seloste

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteet –kartta

Lisätietoja suunnitteluperiaatteista: Antti Mentula, p. (09) 310 20768, etunimi.sukunimi@hel.fi

Mitä Malmin keskustassa tapahtuu lähivuosina?

  • Ala-Malmin puiston allas on kunnostettu 2021
  • leikkipuisto Traktorin piha-alue on peruskorjattu 2021
  • Uusi puistoreitti Ala-Malmin puistotieltä Leikkipuisto Filpukseen on valmistunut 2021
  • Yrjölänpuiston puistoreitti valmistuu vuonna 2022
  • Ylä-Malmin torin vesiallas kunnostetaan 2022
  • Ylä-Malmin torin uudistamista valmistellaan
  • Leikkipuisto Filpus peruskorjataan ja leikkipuistotoiminta siirtyy päiväkoti Longinojan kanssa samaan uudisrakennukseen 2022–2023
  • Malmin uimahallin laajennus on suunnitteilla
  • Pikitehtaan kortteleiden alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista sekä nykyisten asuin- ja pienteollisuustonttien täydennysrakentamista ja kehittämistä
  • Asemakeskuksen kehittämistä suunnitellaan

Malmin keskustan visiotyö

Malmin keskustavisio valmistui helmikuussa 2020. Suunnittelijat ovat pohtineet yhdessä asukkaiden ja muiden tahojen kanssa Malmin vahvuuksia ja miettineet, kuinka niitä voisi vahvistaa ja kehittää edelleen. Vision tavoitteena on kehittää Malmista koko Koillis-Helsingin vahva, vetovoimainen ja viihtyisä keskus.

Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö. Toinen tärkeä kehityskohde on keskustaan suuntautuvien reittien selkeys.

Suunnittelijat kokosivat asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja kaupungin toimialojen tarpeita ja toiveita yhteen. Eri osapuolten käsitys Malmin keskustan uudistamisesta oli samansuuntainen: aseman ympäristön uudistaminen ja sen vetovoimaisuuden parantaminen on kaikkein tärkeintä.

”Visiossa ideoitu Sydän-Malmi toimii Ylä- ja Ala-Malmia yhdistävänä keskustan ytimenä”, kuvailee arkkitehti Antti Mentula suunnitelman perusideaa. ”Visio kokoaa yhteen Malmin lukuisat mahdollisuudet mm. vehreyden, asumisen, palvelujen, liikenteen ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn näkökulmasta”.

Asukkaat ja sidosryhmät mukana tiiviisti

Vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien välillä oli keskeinen osa visiotyötä.​ Malmin keskustan kehittämisestä järjestettiin syksyllä 2018 karttakysely, johon vastasi 1166 kaupunkilaista. Kyselyn jälkeen muodostettiin asukkaista koottu sparrausryhmä, joka analysoi kyselyn tuloksia ja loi näkemyksensä tulevaisuuden Malmin keskustasta. Asukkaiden työ on hyvin samansuuntainen kuin kaupungin tahtotila.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Malmin keskustan visiota keväällä 2020.

Tarinatulilla Malmilla

Malmin asukkaat kertoivat vuoden 2021 alussa Helsinki-lähettiläiden Tarinatulilla-nuotiohetkessä, mikä omassa asuinalueessa sytyttää. Katso koostevideosta asukkaiden ajatuksia.

 

Päivitetty 5.9.2022