Malmin entisen lentokentän ensimmäisen alueen rakentaminen alkaa 2020-luvun alkupuolella. Vaiheittain rakentuvalle alueelle jää runsaasti tilaa erilaisille väliaikaisille toiminnoille, joita kaupunki parhaillaan suunnittelee. 

Malmin lentokentän alue pidetään monipuolisessa käytössä

Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen pääsee näillä näkymin alkamaan 2020-luvun alkupuolella. Kaupunki haluaa varmistaa, että alue pysyy mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja rakentamisen aikana.

Samalla kuin kaavoitus valmistuu ja rakentaminen etenee, Malmin lentokenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Tämän lisäksi alueelle on tulossa muun muassa rakentamista tukevia varastoalueita ja muuta toimintaa.

Kaupunki on laatinut lentokentän alueen väliaikaiskäyttöä ohjaavan yleissuunnitelman seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Yleissuunnitelmassa on esitetty sijainnit uusille ja olemassa oleville ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet.

Väliaikaisen käytön yleissuunnitelmakartta

Malmin lentokentän alueen vuokraus lentotoimintaan on päättynyt 31.12.2019. Lue lisää.
 

Nykyiset tilat ja lentokenttäalue

Malmin entisellä lentokentällä on avointa asfaltti- ja nurmikenttää noin sadan hehtaarin verran – pituussuunnassa kenttä on noin 1,8 kilometrin mittainen. Tulevaisuudessa rakentamiseen on vapautumassa kaikkiaan yli 300 hehtaaria maata. 

Malmin entisellä lentokentällä ja sen lähiympäristössä on yli 30 rakennusta. Niihin lukeutuu muun muassa varastoja, kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksia, toimistotiloja ja asuintaloja. Suurin osa tiloista on tällä hetkellä vuokrattuna.

Pääosa rakennuksista siirtyi vuodenvaihteessa 2016–17 Helsingin kaupungin omistukseen ja hallintaan. Rakennukset ja tilat pidetään vuokrattuina niin pitkään kuin aluerakentamisen aikataulun puolesta on mahdollista.

Kentän rakennuksia ja ympäristöä on kuvailtu vuonna 2015 laaditussa selvityksessä. 1930-luvulla valmistunut lentoasemarakennus ja lentokonehalli ovat valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä, kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia, jotka on suojeltu Lentoaseman rakennusten asemakaavalla. Rakennusten lopullisesta käyttötarkoituksesta ei ole vielä päätöksiä.

Kiinnostaako toiminta kentällä?

Kaupunginkanslia: Alueen yleinen kehittäminen: Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puh. 09 310 25808

Kaupunkiympäristön toimiala:

Tapahtumien järjestäminen: tapahtuma-alueen, hangaarin ja terminaalin ala-aulan vuokraaminen Merja Sorakari, puh. 09 310 33988.

Muiden tilojen vuokraus: Ritva Autio, puh. 09 310 31992

Kaavoitus: Kaisa Jama, puh. 09 310 22980

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi, ellei nimen yhteydessä ole toisin mainittu.

 

Päivitetty 4.4.2020