Malmin kentän yrittäjäinfo kesäkuussa 2016

Finavia ja Helsingin kaupunki järjestivät kesäkuussa 2016 Malmin lentokentän yrittäjille infotilaisuuden, jossa kuultiin muun muassa vuokrasopimusten uusimisesta vuodenvaihteessa 2016–17. Tälle sivulle on koottu aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

Koska rakentaminen lentokentän alueella varsinaisesti alkaa?

Tavoitteena on, että esirakentaminen voisi alkaa noin 2019, asuntorakentaminen 2020.

Miksi rakentaminen alkaa juuri lentokentän kohdalta?

On tärkeää, että ensimmäisillä uusilla asukkailla on Malmin keskustan palvelut lähellä siihen asti, kunnes alueelle rakennetaan omia palveluita. Pidemmän kiitoradan eteläpään kohdalla maa on myös rakennettavuudeltaan parasta, joten rakentaminen aloitetaan ns. helpoimmasta päästä.

Mitä tapahtuu nykyisille vuokrasopimuksille?

Voimassa on tällä hetkellä yli 30 vuokrasopimusta lentokentän tiloista yrittäjien ja Finavian kesken. Sopimukset päättyvät 31.12.2016. Tilat siirtyvät Helsingin kaupungin hallintaan ja vuokrasopimusten jatkamisesta neuvotellaan ensisijaisesti nykyisten vuokralaisten kanssa. Vuokra pysyy lähtökohtaisesti samana kuin aikaisemmin, mutta joitain poikkeuksia saattaa tulla tiettyjen käyttökustannusten osalta. Vuokrasopimuksen irtisanomisajaksi voi valita kuukauden tai kolme kuukautta. Maanvuokrasopimusten jatkamisesta vastaa kiinteistöviraston tonttiosasto, tiloista ja rakennuksista tilakeskus.

Miten tilojen vuokrat määräytyvät? Onko kaupungilla hinnasto?

Tilojen vuokrat päätetään tilakohtaisesti, mutta lähtökohtana on, että Finavian kanssa tehdyt tilavuokrasopimukset siirtyvät kiinteistöviraston tilakeskukselle entisin ehdoin ja vuokrat pysyvät lähtökohtaisesti samana, mutta joitain poikkeuksia saattaa tulla tiettyjen käyttökustannusten osalta. Kaupungilla ei ole tiloista hinnastoa. Kokonaan uusissa vuokrasopimuksissa vuokrataso määriytyy markkinaperusteisesti. Tilat vuokraa kiinteistöviraston tilakeskus.

Voiko tehdä tiloista määräaikaisen vuokrasopimuksen?

Tilat vuokrataan halukkaille toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Irtisanomisajan pituuden voi valita (1 kk tai 3 kk).

Paljonko lentokentän kiitoradan vuokra on?

Kulloinkin perittävän vuokran suuruus riippuu vuokra-alueen käyttötarkoituksesta ja vuokrattavan alueen laajuudesta. Tavoitteena on lisäksi, että ylläpitokulut tulee saada katettua, sillä kaupunki ei voi taloudellisesti tukea yksityisten harjoittamaa lentotoimintaa. Tällä hetkellä lentokenttäalueella voimassa olevia maanvuokrasopimuksia jatketaan toistaiseksi. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Maa-alueita hallinnoi kaupungin kiinteistöviraston tonttíosasto.

Esille on noussut korpikenttätoiminta eli kentän käyttö valvomattomana lentopaikkana, onko sellainen mahdollista?

Korpikenttä tarkoittaa valvomatonta lentopaikkaa eli siellä ei ole lennonjohtoa, mutta se edellyttää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lupaa. Kaupungin näkökulmasta korpikenttätoiminta on yksi vaihtoehto, mikäli toiminnalle löytyy sopiva operaattori. Kaupunki ei ylläpidä lentotoimintaa, vaan korpikenttää varten tulisi löytää operaattori, joka vastaisi lentokentän pidosta ja huolehtisi tarvittavien lupien hankkimisesta.

Kerääkö Finavia kiitoradan valot pois vuodenvaihteessa?

Kyllä, mikäli lentotoiminta ei enää Malmilla jatku eikä kukaan ole valmis niitä ostamaan.

Miksi Finavia ei voisi jatkaa lentokenttäoperaattorina vielä siihen asti, kunnes Malmin rakentaminen asuinalueeksi alkaa?

Finavian toimintaa ohjaava liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, että Helsinki-Malmin lentoasematoiminta päättyy 31.12.2016. Finavialta voi kuitenkin pyytää tarjousta lentokenttätoiminnan vaativista palveluista. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015: "Finavia on tarvittaessa valmis tarjoamaan palveluja kaupallisin ehdoin Malmin kentän tulevalle ylläpitäjälle, jos halukkuutta pyörittää lentotoimintaa Malmilla siirtymäajan puitteissa löytyy. Ilmailua voi Helsingin kaupungin puolesta jatkaa alueella ainakin vuoden 2018 loppuun asti. Maa-alueen omistaa Helsingin kaupunki ja se päättää alueen jatkokäytöstä täysin 1.1.2017 eteenpäin.”

Päivitetty 8.9.2017