Malmin entisen lentokentän alue on uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Sille on laadittu myös asemakaavan suunnitteluohjeena toimiva kaavarunko. Parhaillaan alueelle laaditaan asemakaavoja.

Kaavoitustyö etenee uusille osa-alueille

Malmin lentokentän alue on uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Se suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle ja siellä varaudutaan noin 2000 työpaikan sijoittumiseen. Uusia asukkaita palvelee aikanaan kaksi uutta koulua, useita päiväkoteja sekä lähikeskus palveluineen.

Alueesta suunnitellaan monipuolinen ja korkeatasoinen, kestävä ja urbaani, ja sinne tulee erilaisia asumisvaihtoehtoja. Alue tukeutuu hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin, alkuvaiheessa bussiliikenteeseen. 

Tärkein julkisen liikenteen yhteys tulee olemaan Viikin- Malmin pikaraitiotie (ViiMa), joka kulkee kantakaupungista Viikin kautta entisen lentokenttäalueen läpi Malmin keskustaan aina Malmin sairaalalle asti. ViiMa –pikaraitiotien suunnittelu on käynnissä ja sen rakentaminen ajoittuu 20-luvun lopulle. Yleiskaavan mukaisesti varaudutaan myös poikittaiseen Raide-Jokeri 2 –yhteyteen sekä pikaraitiotieverkon ulottamiseen Jakomäen kautta Vantaan suuntaan. Henkilöauto- ja bussiliikenne tulee käyttämään Lahdenväylälle toteutettavaa uutta Ilmasillan (Tattarisillan) liittymää. 

Kaavarunko ohjaa asemakaavoitusta

Malmin lentokentän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko noudattaa Helsingin yleiskaavaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan 26.10.2016 ja se tuli lainvoimaiseksi 8.11.2018. Kaavarungossa esitetään yleispiirteissään alueen kortteli- ja viherrakenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen. Kaavarunko valmistui loppuvuodesta 2016.

Kaavarunko perustuu puistoverkkoon, jossa huomioidaan alueen vahvuustekijöitä, kuten muistumia kiitoradoista, avoimia tiloja ja pitkiä näkymiä. Verkosto yhdistyy Kivikon ulkoilupuistoon uudella Lahdenväylän ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Alueelle suunnitellaan sujuvasti jatkuva ja kiertävä ulkoilureitti.

Asemakaavoja suunnittelussa ja päätöksenteossa 

Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain siten, että ensimmäisten osien esirakentaminen voisi alkaa vuonna 2020. Toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta. Alue asemakaavoitetaan ja toteutetaan osa-alue kerrallaan, jolloin naapurustoista muodostuu vaihtelevia ja omailmeisiä.

Alueella on kolme lainvoimaista asemakaavaa: Lentoaseman rakennusten, Tattarisillan eritasoliittymän ja Fallkullan tilan asemakaavat. Vuonna 2020 päätöksenteossa ovat ensimmäisten asuinalueiden asemakaavanmuutokset - Nallenrinne valtuustossa ja Lentoasemankorttelit kaupunkiympäristölautakunnassa. Asemakaavoituksen painopiste siirtyy länteen päin uusille asemakaava-alueille vuodesta 2020 alkaen.

Tilaa Malmin suunnittelun uutiskirje

Päivitetty 13.3.2020