Malmin lentokentän alue on uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Sille on laadittu myös asemakaavan suunnitteluohjeena toimiva kaavarunko. Seuraavaksi alueelle laaditaan asemakaavoja.
 

Kaavoitustyö on käynnissä

Malmin lentokentän alue on uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Se suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle ja siellä varaudutaan noin 2000 työpaikan sijoittumiseen. Uusia asukkaita palvelee aikanaan kaksi uutta koulua ja päiväkotia sekä lähikeskus palveluineen.

Alueesta suunnitellaan monipuolinen ja korkeatasoinen, ja sinne tulee kaikkia eri asumisvaihtoehtoja. Suunnitelmissa varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittumiseen sekä kahden uuden koulun ja tarvittavien päiväkotien rakentamiseen. Alueelle suunnitellaan lähikeskustaa palveluineen ja työpaikkoineen.

Aluetta palvelee tulevaisuudessa poikittainen Raide-Jokeri 2 -yhteys sekä Viikki-Malmi (Viima) -pikaraitiotie, joka kulkee kantakaupungista Viikin kautta lentokentän alueen läpi pohjoiseen. Autoliikenne käyttää uutta Ilmasillan liittymää Lahdenväylälle ja Kivikkoon.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan 26.10.2016 ja se tuli lainvoimaiseksi 8.11.2018.

Kaavarunko ohjaa asemakaavoitusta

Malmin lentokentän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarungossa esitetään yleispiirteissään alueen kortteli- ja viherrakenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen. Kaavarunko valmistui loppuvuodesta 2016.

Kaavarunko perustuu puistoverkkoon, jossa huomioidaan alueen vahvuustekijöitä, kuten muistumia kiitoradoista, avoimia tiloja ja pitkiä näkymiä. Verkosto yhdistyy Kivikon ulkoilupuistoon uudella Lahdenväylän ylittävällä kevyen liikenteen sillalla. Alueelle suunnitellaan sujuvasti jatkuva ja kiertävä ulkoilureitti.

Asemakaavoja päätöksenteossa 

Asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäisten osien esirakentaminen voisi alkaa vuonna 2020. Toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta. Uusi kaupunkirakenne jaetaan 7–10 osa-alueeseen, joista jokainen suunnitellaan erikseen omalla teemallaan.

Vuonna 2019 päätöksenteossa ovat ensimmäisten asuinalueiden eli Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asemakaavamuutokset sekä Malmin lentoaseman rakennusten suojelun asemakaava.

Tilaa Malmin suunnittelun uutiskirje

Päivitetty 21.11.2019