Malmin lentokentän ja sitä ympäröivän alueen asuntorakentaminen voisi alkaa 2020-luvulla. Alue on laaja, pituutta on yli kaksi kilometriä ja leveyttäkin lähes kaksi kilometriä – sinne mahtuisi yli 420 jalkapallokenttää. Uudella asuinalueella voi tulevaisuudessa aistia entisen lentokentän, sillä suunnittelussa huomioidaan muistumat kiitoradoista, avoimet tilat ja pitkät näkymät.

Rakentaminen vauhtiin 2020-luvulla

Suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle tulee uusia asuntoja noin 13 500, jotka valmistuisivat 400–600 asunnon vuositahtiin. 

Koko alueen rakentaminen kestää noin 25–30 vuotta. Rakennettavia alueita on lähes kymmenen, joista jokainen suunnitellaan omalla teemallaan. Tämänhetkisen arvion mukaan talonrakentaminen lentokentän ympäristössä eteläosissa voisi alkaa 2020-luvun alussa. 

Asuntojen lisäksi rakennetaan koulut, päiväkodit ja lähikeskusta palveluineen. Alussa asukkaat löytävät päivittäiset palvelunsa Malmin keskustasta, jota tullaan kehittämään samaan aikaan rakentamisen kanssa. Lentokenttäalueelle voi tulevaisuudessa sijoittua arviolta 2 000 uutta työpaikkaa, lähinnä palvelualoilla.

Tavoiteaikataulu

 • Tullivuoren ja Falkullan Kiilan alueen täydennysrakentamista 2019 alkaen
 • Lentokentän esirakentaminen alkaa 2020
 • Talonrakennus lentokentän ympäristössä alkaa 2022
   

Näin edetään vuonna 2019

Vuoden 2019 aikana kaupunki keskittyy asemakaavojen laatimiseen ja alueen kunnallistekniseen suunnitteluun. Lisäksi valmistaudutaan lentokenttäalueen vapautumiseen kaupungin omaan käyttöön, kun lentotoiminnan mahdollistava maanvuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa.

 • Nallenrinteen ja Lentoaseman kortteleiden asemakaavoitus kunnallis- ja liikenneteknisine selvitystöineen jatkuu
 • maakaasun runkoputken siirron toteutussuunnittelu alkaa
 • Lahdenväylän tiesuunnittelu käynnistyy yhteistyössä valtion kanssa välillä Kehä I - VT7
 • suurkonsertteja ja -tapahtumia varten suunnitellaan ja rakennetaan tilapäiset ajo- ja kulkuyhteydet
 • vanhassa Rajavartiolaitoksen rakennuksessa aloitetaan muutostyöt, rakennus tulee pelastuslaitoksen käyttöön
 • esirakentamisen koestabilointialueet on tarkoitus toteuttaa
 • alueen väliaikaiskäyttöä palvelevien ja vaiheittain rakentuvien viher- ja virkistystoimintojen suunnittelu alkaa
 • maanvuokra- ja huoneenvuokrasopimusneuvottelut käydään alueella toimivien vuokralaisten ja kaupungin kesken
 • lentokentän alueen vanhojen rakennusten muutos- ja korjaustöiden suunnittelu ja toteutuksen ohjelmointi jatkuu
Päivitetty 21.11.2019