Malmin lentokentän ja sitä ympäröivän alueen asuntorakentaminen voisi alkaa 2020-luvulla. Alue on laaja, pituutta on yli kaksi kilometriä ja leveyttäkin lähes kaksi kilometriä – sinne mahtuisi yli 420 jalkapallokenttää. Uudella asuinalueella voi tulevaisuudessa aistia entisen lentokentän, sillä suunnittelussa huomioidaan muistumat kiitoradoista, avoimet tilat ja pitkät näkymät.

Rakentaminen vauhtiin 2020-luvulla

Suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle tulee uusia asuntoja noin 13 500, jotka valmistuisivat 400–600 asunnon vuositahtiin. 

Koko alueen rakentaminen kestää noin 25–30 vuotta. Rakennettavia alueita on lähes kymmenen, joista jokainen suunnitellaan omalla teemallaan. Tämänhetkisen tavoitteen mukaan talonrakentaminen lentokentän ympäristössä eteläosissa voisi alkaa 2020-luvun alussa. 

Asuntojen lisäksi rakennetaan koulut, päiväkodit, kadut ja puistot sekä lähikeskusta palveluineen. Alussa asukkaat löytävät päivittäiset palvelunsa Malmin keskustasta, jonka uudistaminen käynnistyy vaiheittain ja samaan aikaan lentokentän alueen rakentamisen kanssa. Lentokenttäalueelle voi tulevaisuudessa sijoittua arviolta 2 000 uutta työpaikkaa, lähinnä palvelualoilla.

Tavoiteaikataulu

  • Lentokentän alueella esirakentaminen alkaa 2020 maakaasun runkoputken siirtoa valmistelevilla töillä
  • Katurakentaminen lentokentän ympäristössä alkaa 2021-22  
  • Talonrakennus lentokentän ympäristössä alkaa 2022
  • Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen asuntorakentaminen jatkuu 2020
  • Fallkullan kiilan alueen asuntorakentaminen alkaa 2020

Näin edetään vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana kaupunki keskittyy asemakaavojen laatimiseen, alueen katujen ja kunnallistekniiikan suunnitteluun ja asuntorakentamisen muiden edellytysinvestointien valmisteluun. Lisäksi valmistaudutaan lentokenttäalueen vapautumiseen kaupungin omaan käyttöön, kun lentotoiminnan mahdollistava maanvuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa. Entinen lentokenttäalue avataan vaiheittain kaupunkilaisten virkistyskäyttöön vuoden 2020 aikana.

•    Nallenrinteen asemakaava etenee valtuuston päätettäväksi ja Lentoasemankortteleiden asemakaavoitus kunnallis- ja liikenneteknisine selvitystöineen jatkuu
•    Nallenrinteen kaava-alueen katusuunnittelu alkaa
•    maakaasun runkoputken siirron toteutussuunnittelu etenee päätöksentekoon
•    Lahdenväylän tiesuunnittelu jatkuu yhteistyössä valtion kanssa välillä Kehä I - VT7
•    Pelastuslaitos muuttaa entiseen Rajavartiolaitoksen rakennukseen saneerattuihin tiloihin
•    esirakentamisen koestabilointialueet rakennetaan
•    alueen väliaikaiskäyttöä palvelevien ja vaiheittain rakentuvien viher- ja virkistystoimintojen suunnittelu jatkuu
•    lentokentän alue avataan vaiheittain kaupunkilaisten virkistyskäyttöön
•    maanvuokra- ja huoneenvuokrasopimusten muutoksia alueella toimivien vuokralaisten ja kaupungin kesken
•    lentokentän alueen vanhojen rakennusten muutos- ja korjaustöiden suunnittelu ja toteutuksen ohjelmointi jatkuu

Päivitetty 13.3.2020