Monipuolista väliaikaiskäyttöä

Helsingin kaupunki keräsi syksyllä 2016 ehdotuksia toiminnasta, jota Malmin lentokentällä voisi järjestää ennen asuntorakentamisen aloittamista arviolta vuonna 2020. Hakijoihin on oltu yhteydessä ja sovittu yhteistyöstä.

Helsingin kaupunki etsi syksyllä 2016 erilaisia ehdotuksia toiminnasta kentällä. Syyskuussa 2016  järjestetyssä haussa tuli kymmenkunta yhteydenottoa yhteisöiltä ja yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneita Malmin lentokenttäalueen väliaikaisesta käytöstä. Hakijoihin on oltu yhteydessä ja sovittu yhteistyöstä.

Toiminnan tulee jatkossakin pitää Malmin kenttä vilkkaana ja monipuolisena. Lisäksi toimintojen tulee olla keskenään yhteensopivia. Kaikkiaan käytettävissä on 130 hehtaaria.

Kaupungin suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle rakennetaan 2020–2040 noin 13 500 asuntoa 25 000 asukkaalle. 

Hakuohje väliaikaiskäytölle 12.9.-30.9.2016 

Malmin kentän rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö

Malmin kenttä - hakumenettelyn kohdealue (pdf)

Hakumenettelyn kohdealue

Malmin lentokentän alustava rakentamisjärjestys (pdf)

Malmin kentän alustava rakentamisjärjestys

Vuokrattavat rakennukset (pdf)

Vuokrattavat rakennukset

Malmin kentän alueet ilmakuvana (pdf)

 Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

Päivitetty 17.11.2017
Kiinnostaako toiminta kentällä?

Väliaikaiskäytön hausta ensisijaisesti yhteydenotot:

  • Alueen yleinen kehittäminen: Kimmo Kuisma, kaupunginkanslia, puh. 09 310 25808
  • Tilojen vuokraus: Ritva Autio, kiinteistöviraston tilakeskus, puh. 09 310 31992

Muut asiat:

  • Maa-alueiden vuokraus: Mikko Aho, kiinteistöviraston tonttiosasto, puh. 09 310 22980, mikko.tapani.aho(a)hel.fi
  • Kaavoitus: Tuomas Hakala, kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. 09 310 37205

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi, ellei nimen yhteydessä ole toisin mainittu.