Kannelmäki on vehreä, luonnonläheinen ja monipuoliset ulkoilu- ja kulttuuripalvelut tarjoava kehittyvä 13 000 asukkaan asuinalue Kehäradan varressa, 14 minuutin junamatkan päässä Helsingin päärautatieasemalta.

Kulttuuria ja vehreyttä junayhteydellä

Kannelmäen asema ja Sitratori muodostavat tiiviin keskustan alueelle, jonka kerrostalo-, rivitalo- ja pientaloalueet ovat rakentuneet eri vuosikymmenten aikana. Kannelmäen juna-aseman välittömässä läheisyydessä sijaitsee teatteri- ja konserttikeskus Kanneltalo. Kanneltalon salissa esitetään vuosittain useita kantaesityksiä sekä monipuolista vierailuohjelmistoa.  

Malminkartanon ja Kannelmäen välissä mutkittelevan Mätäjoen molemmin puolin aukeaa laaja viheralue Kartanonhaka. Joen mutkaan on kaivettu erilaisten lintulajien suosima allas, jossa on iso laituri.  

Kaavoituksessa pyritään kehittämään aseman ja kauppakeskus Kaaren ympäristöjä monipuolisiksi asiointiympäristöiksi. Vihdintien pikaraitiotieyhteyden suunnitellaan ulottuvan Lassilan kautta kauppakeskus Kaaren kohdalle Kantelettarentielle saakka. Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen alueelle rakennetaan uutta asumista ja liiketilaa vuonna 2016 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti.  

Pientaloja Mätäjoen varressa

Kannelmäen kaupunkiuudistus

Helsinki käynnisti loppuvuodesta 2020 uuden kaupunkiuudistuksen toimintamallin, jossa tavoitteena on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta kokonaisvaltaisesti yli toimialarajojen sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Malminkartano ja Kannelmäki ovat yhdessä yksi kolmesta kaupunkiuudistusalueesta. Muut alueet ovat Malmi ja Mellunkylä.

Kaupunkiuudistus tarkoittaa Kannelmäen pitkäjänteistä kehittämistä muun muassa täydennysrakentamisen ja palveluiden kehittämisen kautta, mutta myös lyhyen aikajänteen pienempiä toimenpiteitä kaupunkiympäristön kohentamiseksi esimerkiksi asemanseudulla ja muilla julkisilla paikoilla.

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta >>

Visiokuva siitä miltä Kannelmäen aseman tuntumassa voisi näyttää tulevaisuudessa

Kannelmäen asemanseudun parannus

Osana kaupunkiuudistusta Kannelmäen aseman ympäristöön suunnitellaan ja toteutetaan kohennus vuosien 2021-2022 aikana. Tavoitteena on korjata ja parantaa ympäristöä siten että alueen viihtyisyys, koettu turvallisuus ja houkuttelevuus lisääntyvät sekä kokonaisvaltainen laatutaso nousee.

Valaistuksella tuetaan ja lisätään alueen käyttäjien turvallisuudentunnetta. Valolla luodaan tunnelmaa, tuodaan esille Sitratorin kulttuuritoimintaa sekä ohjataan kulkua Kanneltalolle.

Sitratorista pyritään kehittämään nykyisen läpikulkupaikan sijasta vetovoimaisempi ja viihtyisämpi alue. Aukiolle toteutetaan liukumäki istuskeluportaiden tilalle.

Alueen rakenteet, kuten muurit, sillat ja portaikot puhdistetaan ja rikkoutuneet osat korjataan. Rakenteet myös maalataan tarvittaessa.  Istutukset uusitaan tarvittavilta osin ja asemarakennuksen yhteyteen tuodaan vaijeritukia pitkin kasvavia monilajisia, koko kasvukauden ilahduttavia köynnösistutuksia.

Ajankohtaiset asemakaavoitushankkeet

 • Pelimannintien ympäristöön uutta asumista ja uusi päiväkoti. 
 • Halsuantien ja Vetelintien alue: runsaasti uutta asumista kauppakeskus Kaaren tuntumaan, kaavaehdotus 2015. Kaavamuutosta ei ole vielä hyväksytty valtuustossa. 
 • Pasuunakuja 1: uutta asumista aseman läheisyyteen. 
 • Liikuntapuiston ja päiväkodin kaavamuutos, joka mahdollistaa uudisrakennuksen päiväkoti Vanhaiselle.

Laaditut suunnitelmat ja alueen kehittämishankkeet

 • Lassila–Kannelmäki toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet, hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 4.6.2019 
 • Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma, hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 15.9.2020 

Linkit

Lassila–Kannelmäki toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet (PDF)
Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma (PDF)

Liikenneyhteydet ja tulevaisuuden pikaratikka

Kannelmäki sijaitsee erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Kehärataa pitkin pääsee P-junalla lentoasemalle 20 minuutissa sekä I-junalla keskustaan 14 minuutissa.  

Lisäksi bussilinjat 41, 42 ja 43 kulkevat keskustaan sekä linja 56 Käpylän kautta Kalasatamaan. Bussilinjasto muuttuu syksyllä 2021 niin, että bussilinjat keskustaan korvautuvat uudella runkolinjalla 40 ja linjalla 41 sekä tulee uusi poikittaislinja 52 Munkkiniemen kautta Otaniemeen.

Kannelmäellä on myös hyvä seudullinen saavutettavuus Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän välissä, Kehä I:n pohjoispuolella.

Vihdintien pikaraitiolinja

Tulevaisuudessa Kannelmäki kuuluu ratikkakaupunkiin, kun uusi Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman mukainen Vihdintien pikaraitiotieyhteys kulkee keskustasta Munkkiniemen kautta linjan päätepysäkille Kantelettarentielle Kannelmäkeen.

Kantelettarentiellä Kehä I:n ylittävä silta uusitaan. Olemassa oleva jalankulun ja pyöräilyn silta säilyy. Raitiotie kulkee Kehä I:n liittymärampin päässä olevan kiertoliittymän läpi ja sille toteutetaan Laulukujan kohdalle päätepysäkki sekä kääntöraiteet kadun keskelle. Kantelettarentien jalankulun, pyöräilyn, autoliikenteen sekä bussipysäkkien järjestelyt säilyvät muilta osin nykyistä vastaavina.

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma (PDF)

Havainnekuva pikaratikasta Kaupintiellä Lassilassa

Palvelut ja liikuntamahdollisuudet

Kannelmäen kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet Kauppakeskus Kaareen, Kannelmäen ostoskeskuksen alueelle ja Kannelmäen asemanseudulle.

Kannelmäessä ja sen lähialueilla sijaitsee useita päiväkoteja, kouluja, vanhusten palvelutaloja sekä terveyskeskus. Kanneltalosta löytyvät kultturitarjonta, kirjasto sekä nuorisotalo – työväenopisto tarjoaa lisäksi kanneltalolla paljon kursseja, luentoja ja tapahtumia. 

Kannelmäen ympäristöstä löytyy runsaasti upeita ulkoilumahdollisuuksia. Kehä I:n eteläpuolella sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä Lassilan liikuntapuisto, jossa on muun muassa trampoliini ja motoriikkarata sekä talvisin tekojääkaukalo.

Kannelmäestä pohjoiseen löytyy taas Malminkartanon huippu kuntoportaineen. Mätäjoen ympäristöstä löytyy Kartanonhaan puisto- ja jokimaisemat, jotka tarjoavat hienot puitteet kävelylenkeille ja kaikenlaiselle ulkoliikunnalle.

Kaupunginosan erityispiirteet

 • Alueella on kaksi vilkasta keskusta: aseman ympäristö Kanneltaloineen sekä kauppakeskus Kaari. Kannelmäestä löytyykin erittäin kattavat kaupalliset- ja kulttuuripalvelut. 
 • Kannelmäen asema ja Sitratori muodostavat tiiviin ja omaleimaisen ympäristön, josta löytyy myös Kanneltalon kulttuuritarjonta. 
 • Kannelmäen erikoisuutena ovat hyvin säilyneet ensimmäisen maailmansodan aikaiset suojellut linnoitusrakenteet useilla viheralueilla 
 • Kannelmäen kirkko on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristökohde. Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelema kirkko on rakennettu vuonna 1968. 
 • Malminkartanon ja Kannelmäen välissä sijaitsee laaja ja viihtyisä viheralue Kartanonhaka Mätäjoen molemmin puolin. 
 • Kannelmäen kerrostalo-, rivitalo- ja pientaloalueet ovat rakentuneet eri vuosikymmenten aikana, mikä muodostaa omalaatuista kerrostuneisuutta alueelle.  

Päivitetty 17.3.2021