Malminkartano on kehittyvä, asumismuodoiltaan monipuolinen, vehreä ja luonnonläheinen noin 9 000 asukkaan asuinalue Kehäradan varressa, vain noin 16 minuutin junamatkan päässä Helsingin keskustasta. 

Monipuolisia ja hienoja ulkoilumahdollisuuksia

Malminkartanosta löytyy koteja kerros- ja pientaloista. Merkittävä osa asunnoista on rakennettu 1980-luvulla, mutta asuntorakentaminen on jatkunut seuraavien vuosikymmenten läpi aina tähän päivään asti. Välittömästi Malminkartanon pohjoispuolelle on rakentumassa uusi Honkasuon puukaupunginosa. 

Malminkartanossa on erityisen hienot ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuudet. Alueelta löytyy kauniita ulkoilureittejä Mätäjoen varresta, ja Malminkartanonhuipun kuntoportaat tuovat kävijöitä kauempaakin. Kuntoportaat on uusittu kokonaan vuonna 2021.   

Malminkartanolaiset kertoivat alkuvuodesta 2021 Helsinki-lähettiläiden Tarinatulilla-nuotiohetkessä, mikä omassa asuinalueessa sytyttää:

Malminkartanon kaupunkiuudistus

Helsinki käynnisti loppuvuodesta 2020 uuden kaupunkiuudistuksen toimintamallin, jossa tavoitteena on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta kokonaisvaltaisesti yli toimialarajojen sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen. Malminkartano ja Kannelmäki ovat yhdessä yksi kolmesta kaupunkiuudistusalueesta. Muut alueet ovat Malmi ja Mellunkylä.

Kaupunkiuudistus tarkoittaa Malminkartanon pitkäjänteistä kehittämistä muun muassa täydennysrakentamisen ja palveluiden kehittämisen kautta, mutta myös lyhyen aikajänteen pienempiä toimenpiteitä kaupunkiympäristön kohentamiseksi esimerkiksi asemanseudulla ja muilla julkisilla paikoilla.

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta >>

Havainnekuva siitä, miltä Malminkartanossa voisi tulevaisuudessa näyttää

Malminkartanon asemanseudun parannus

Osana kaupunkiuudistusta Malminkartanon asemanseudulle suunnitellaan ja toteutetaan kohennus vuosien 2021-2022 aikana. Tavoitteena on korjata ja parantaa ympäristöä siten että alueiden viihtyisyys, koettu turvallisuus ja houkuttelevuus lisääntyvät sekä kokonaisvaltainen laatutaso nousee.

Korjaamisella ja kunnostuksella pyritään pidentämään olevien rakenteiden elinkaarta, mikä on linjassa ekologisen kestävyyden tavoitteiden kanssa. Valoa hyödynnetään turvallisuudentunteen lisäämiseksi, mutta myös vahvistamaan alueen identiteettiä erikoisvalaistuksen avulla.

Alueella uusitaan ja lisätään muun muassa penkkejä, pyörätelineitä, roska-astioita, taidetta, opasteita ja valaistusta. Istutusten teemana asemalla on läheisen kartanon hedelmätarha ja istutuksissa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuus käytettävän lajiston avulla.

Malminkartanon juna-aseman alikulku

Ajankohtaiset suunnittelu- ja kaavoitushankkeet

  • Malminkartanon suunnitteluperiaatteiden laatiminen on parhaillaan käynnissä ja ne valmistuvat vuonna 2021.
  • AEL:n (ammatinedistämislaitossäätiö) entisen koulutusalueen asemakaavoitus on käynnistynyt syksyllä 2017 käydyn ideakilpailun pohjalta. Parhaillaan käsitellään kaavaehdotusta. AEL:n koulutustilojen paikalle on tulossa asuinrakentamista ja puisto. Uusia asuntoja on tulossa alueelle noin 1 300 asukkaalle. Lisää alueesta alla.
  • Malminkartanonhuipun kaavoittaminen on käynnissä. Tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen virkistyskäyttö.
  • Malminkartanon keskiosaan tutkitaan uusia maankäytön mahdollisuuksia suunnittelukilpailun kautta. Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sovittaa yhteen uutta rakentamista ja luonto.

AELin alue Pihkatiellä

Malminkartanoon Pihkatielle, entiselle AEL:n koulutuskeskuksen alueelle, on kaavoitettu uutta asumista 1300 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu monipuolinen asuinalue, jonka läpi mutkittelee hulevesipuro. Suunnitelman mukaan alueelle tulisi myös uusi puisto, joka yhdistää Pihkapuiston ja Malminkartanonhuipun viherkäytäväksi.

Kaarnatien ja Kartanonmetsäntien risteykseen on varattu tontti uudelle yläkoulu- ja lukiorakennukselle. Lisäksi alueelle on tutkittu alueellisen energiantuotantokeskuksen sijoittamista toiseen pysäköintilaitokseen.

Kaavassa luodaan edellytykset ilmastoviisaalle ja monipuolisia asukaspalveluja tarjoavalle uudelle asuinalueelle, jossa on erityisen laadukas hulevesipuisto ja alueellinen uusituvan lämmitysenergian tuotanto. Kaavamuutos etenee nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Havainnekuva Pihkatien asuinalueelta. INARO

Laaditut suunnitelmat ja alueen kehittämishankkeet

Liikenneyhteydet ja sijainti

Malminkartano sijaitsee erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien päässä. Malminkartanon juna-asemalta kulkee kehärataa pitkin P-juna lentoasemalle ja I-juna keskustaan.  

Lisäksi bussilinjat 30 ja 37 kulkevat Malminkartanosta keskustaan, runkolinja 560 Honkasuolta itään. Poikittaislinja 51 Käpylän kautta Hakaniemeen korvautuu syksyllä 2021 linjalla 59 Pasilan kautta Kalasatamaan.  

Sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet tekevät hyötyliikunnasta helppoa Malminkartanossa. Alueella on myös hyvä seudullinen saavutettavuus Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän välissä, Kehä I:n pohjoispuolella.

Palvelut ja liikuntamahdollisuudet

Malminkartanosta löytyvät kaikki tarpeelliset lähipalvelut: päiväkodit, koulut, lähikaupat, terveyskeskus, kirjasto ja nuorisotalo. Lähimmät kauppakeskukset löytyvät naapureista Kannelmäestä ja Myyrmäestä. 

Malminkartanossa on hienot liikunta- ja viherpalvelut: lähi- ja leikkipuistot, Mätäjoenvarren ja läntisen vihersormen ulkoilumaastot, Malminkartanonhuippu. Pallokentät ja jäähalli sekä Myyrmäen ja Lassilan urheilupuistot löytyvät myös läheltä.

Malminkartanonhuipun suositut kuntoportaat uusittiin täysin vuonna 2021. Uudet portaat ovat leveämmät, niissä on valaistus sekä kävijälaskuri. Levähdyspaikoilta löytyy penkkejä joista ihailla maisemia.

Malminkartanon uudet kuntoportaat

Kaupunginosan erityispiirteet

  • Malminkartanon eteläosan 1980-luvun alussa laaditussa asemakaavassa on jalankulkijalle ja kevyelle liikenteelle suotuisa katuverkko. Autoliikenteen kokoojakatu kiertää asuinalueen ja alueen sisälle jäävät turvalliset ja viihtyisät kävely- ja pyöräily-yhteydet. 
  • Alueen kaupunkikuvalle tunnusomainen on juna-aseman eteläpuolella sijaitseva ruotsalaisen arkkitehdin Ralph Erskinen terassi- ja rivitalokortteli.  
  • Malminkartanon juna-asema poikkeaa Helsingin muista lähijuna-asemista; se sijaitsee metsäisen kallion alla tunnelissa. 

Päivitetty 5.1.2022