Huominen Malmin keskusta

Malmin keskustan visiotyö käynnistyi syksyllä 2018 ja se valmistui helmikuussa 2020. Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö. Toinen tärkeä kehityskohde on keskustaan suuntatuvien reittien selkeys. Vision tavoitteena on kehittää Malmista koko Koillis-Helsingin vahva, vetovoimainen ja viihtyisä keskus.

Suunnittelijat ovat koonneet asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja kaupungin toimialojen tarpeita ja toiveita yhteen laajan verkostoyhteistyön ja selvitysten avulla. Eri osapuolten käsitys Malmin keskustan uudistamisesta on ollut samansuuntainen: aseman ympäristön uudistaminen ja sen vetovoimaisuuden parantaminen on nähty kaikkein tärkeimpänä asiana.

”Konseptissa ideoitu Sydän-Malmi toimii Ylä- ja Ala-Malmia yhdistävänä keskustakorttelien vyöhykkeenä ja yhtenäisen keskustan ytimenä”, kuvailee arkkitehti Antti Mentula suunnitelman perusideaa. ”Visio kokoaa yhteen Malmin lukuisat mahdollisuudet mm. vehreyden, asumisen, palvelujen, liikenteen ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn näkökulmasta”. 

Asukkaat ja sidosryhmät mukana tiiviisti

Vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien välillä on ollut keskeinen osa visiotyön laatimista.​ Malmin keskustan kehittämisestä järjestettiin syksyllä 2018 karttakysely, johon vastasi 1166 kaupunkilaista. Kartalle merkittyjä vastauksia kertyi kaikkiaan lähes 6800. Kyselyn tulokset löytyvät linkin takaa sivun alalaidasta.Kyselyn yhteydessä saattoi ilmoittautua sparrausryhmään, joka jatkoi kyselyn tulosten analysointia ja loi näkemyksen siitä, millainen tulevaisuuden Malmin keskustan tulisi olla. Asukkaiden työ on hyvin samansuuntainen kuin kaupungin tahtotila.

Malmi ei ole rakentunut ostarin varaan tai metsälähiöksi, vaan sen on aina ollut monipuolinen kaupunkikeskusta. Suunnittelijat ovat pohtineet yhdessä asukkaiden ja muiden tahojen kanssa Malmin vahvuuksia ja miettineet, kuinka niitä voisi vahvistaa ja kehittää edelleen.

Kaupungin suunnitelmat koskettavat myös alueen yrittäjiä ja kiinteistön omistajia, ja myös heidän kanssaan on keskusteltu ja yhteydenpito jatkuu.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Malmin keskustan visiota keväällä 2020.

Vision valmistumisen jälkeen Malmin keskustan kehittäminen jatkuu suunnitteluperiaatteiden laadinnalla. Suunnitteluperiaatteet tarkoittavat yhteisiä linjauksia, joiden mukaan suunnittelua jatketaan esimerkiksi asemakaavoja laatimalla. Suunnitteluperiaatteista kerätään myös asukkaiden mielipiteitä vuoden 2020 aikana.   

 

 

 

 

Päivitetty 26.2.2020