Huominen Malmin keskusta

Malmin keskustan visiotyö käynnistyi syksyllä 2018 ja työ on pian valmis. Tarkoitus on muodostaa yhteinen näkemys keskustan tulevaisuudesta: Miten aluetta voidaan kehittää elinvoimaisena, monipuolisena ja virkeänä kaupunginosakeskuksena? Tavoitteena on parantaa olemassa olevan kaupunkiympäristön laatua, ja avata uusia mahdollisuuksia alueen uudistumiselle ja kasvulle.

Asukkaiden sekä Malmilla työssä käyvien ja asioivien kaupunkilaisten näkemystä asiaan kysyttiin loppuvuodesta 2018. Millainen Malmin keskusta on nyt ja mikä tekee siitä ainutlaatuisen? Mitä alueelta toivotaan tulevaisuudessa? Karttakyselyyn vastasi 1166 kaupunkilaista. Kartalle merkittyjä vastauksia kertyi kaikkiaan lähes 6800. Kyselyn tulokset löytyvät linkin takaa sivun alalaidasta.

Ylä-Malmin ja Ala-Malmin torien akseli kirvoitti palautetta
Malmin aseman seutu sekä Ylä-Malmin ja Ala-Malmin torien väliin jäävä akseli ovat alueen sykkivä sydän, joka keräsi ylivoimaisesti eniten sekä positiivista että negatiivista palautetta. Vastaajat arvostivat Malmin nykyisiä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä ja palveluja. Parannusta toivottiin puolestaan alueen siisteyteen ja turvallisuuteen. Tulevaisuuden Malmin visioitiin olevan viihtyisä, siisti ja vehreä - monipuolinen, eläväinen ja kaunis keskus kaikille kaupunkilaisille.        

Asukkaiden sparrausryhmä ja yrittäjät mukana
Kyselyn tulosten perusteella asukkaiden visiota Malmin keskustasta on työstetty 15 asukkaan sparrausryhmässä. Ryhmän työn perusteella on työstetty eteenpäin kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Tulokset olivat esillä myös Malmin päivässä 18. toukokuuta.        

Kaupungin suunnitelmat koskettavat myös alueen yrittäjiä ja kiinteistön omistajia, ja myös heidän kanssaan on keskusteltu.

Malmin keskusta huomenna - visio valmistuu loppuvuodesta 2019, ja se tarjoaa näkemyksen, mihin suuntaan Malmin keskustaa halutaan kehittää.

Suunnitteluperiaatteet tehdään vuonna 2020
Vuonna 2020 suunnittelutyö jatkuu, sillä keskustan alueella laaditaan suunnitteluperiaatteet. Ne varmistavat, että yksittäiset asemakaavahankkeet ovat yhtenäisiä ja että ne toteuttavat visiota. 

 

 

 

 

Päivitetty 27.8.2019