Kontulan keskuksen arkkitehtuurikilpailu

Kontulan ostarin alueelle haettiin uutta suuntaa arkkitehtuurikilpailulla. Kilpailun järjestivät ostarin alueella liikekiinteistöjä omistavat yhtiöt.

Kilpailu ratkesi 4.9. pidetyssä tilaisuudessa Kontulan toimintakeskus Luupissa. Kilpailuraati valitsi voittajaksi työn nimeltä Vaellus. Ehdotuksen oli laatinut Arkkitehtitoimisto Opus, maisema-arkkitehtuurista on vastannut Nomaji ja teknisestä erityissuunnittelusta Ramboll Finland. Kunniamaininnan saivat ehdotukset Pioneria, tekijänään Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit sekä Remix, tekijänään JKMM Arkkitehdit.

Palkintolautakunnan mukaan Vaellus on laadukas ja kehityskelpoinen suunnitelma, jossa on huomioitu alueelle tärkeitä arvoja ja kehityskohtia. Voittaja edustaa korkeatasoista urbaania arkkitehtuuria ja on kaupunkikuvaltaan monipuolinen, raikas sekä tarkkaan pohdittu ehdotus, joka kunnioittaa alueen identiteettiä ja mittakaavaa ja huomioi hiilineutraalisuustavoitteet.

Havainnekuva voittajatyöstä nimeltä Vaellus

Helsinki yksi kilpailun järjestäjistä

Kilpailu alueen rakennusten ja kaupunkikuvan kehittämisestä käynnistyi helmikuun lopulla 2020, ja sen tarkoituksena oli löytää alueelle toimiva kokonaissuunnitelma, jonka ideoiden pohjalta kaupunki voi alkaa valmistella asemakaavan muutosta. Kilpailun avulla selvitettiin alueen kehittämisen mahdollisuuksia sekä uudistusten laajuutta. Saatuja ideoita voidaan hyödyntää asemakaavoituksessa joko kokonaan tai osittain.

Kilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa, ja tuloksena halutaan kaupunkikuvallisesti laadukkaita sekä teknisesti ja taloudellisesti toimivia ideoita. Alueen suunnittelusta ja jatkosta päätetään erikseen myöhemmin.

Kilpailun järjestävät neljä kiinteistöyhtiötä, KOy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, KOy Helsingin Toimitilat sekä Kontulan Palvelutalo Oy, jotka omistavat ostoskeskuksen alueen rakennukset. Helsingin kaupunginhallitus on myöntänyt yhtiöille kevääseen 2024 voimassa olevan varauksen kehityshankkeen toteuttamisen edellytysten selvittämiseen.

Kaupunki oli mukana järjestämässä kilpailua omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta, asiantuntijana palkintolautakunnassa, maanomistajana sekä tarjoaa lähtötietoja. Alueen asukkaita ja muita paikallisasiantuntijoita koottiin kilpailua varten sparraustyöpajaan, joka toi esiin erilaisia näkökulmia tulevaisuuden palveluista ja niiden tarvitsemista tiloista.

Ostarin alueen nykyisten rakennusten tulevaisuus on vielä avoinna. Keskustan alueelle suunnitellaan asuntojen lisäämistä ja ympäristön uudistamista. Muutoksia Kontulan keskuksen alueella voi arvion mukaan näkyä aikaisintaan 2020-luvun puolivälin jälkeen. Tonttien maanvuokrasopimus on voimassa vuoteen 2025 asti.

Kontulasta monipuolinen ja tiivis kaupunginosakeskus

Tulevaisuudessa Kontulalle tavoitellaan vahvempaa roolia kaupunginosakeskustana. Helsingin uudessa yleiskaavassa Kontulan keskustaa pyritään kehittämään monipuoliseksi, kauppaa ja julkisia palveluita, toimitiloja, asumista, puistoja, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä kaupunkikulttuuria yhdisteleväksi alueeksi. Alueelle toivotaan myös nykyistä monimuotoisempaa asuntotarjontaa.

Kilpailun ehdotukset olivat kommentoitavissa 14.6.2020 asti Kerro kantasi -palvelussa. Kommentointi on sulkeutunut, mutta kilpailutöihin voi yhä tutustua osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/kontulanostari2020

Lisää tietoa ostarin arkkitehtuurikilpailun voittajasta 4.9.2020 julkaistussa uutisessa

Kontulan keskustan ideakilpailun kilpailuohjelma

Kontulan keskustan ideakilpailun arvostelupöytäkirja

Kontulan ostari

Kontulan keskusta on kasvava aluekeskus, jota on tarkoitus kehittää yhä tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi kaupunginosakeskukseksi. Keskusta ja ostoskeskus sijaitsevat metron ja suunnitteilla olevan pikaraitiolinja Raide-Jokeri II:n solmukohdassa. Alueella on monipuoliset palvelut, ostarin liiketilat ovat hyvin käytössä, ja alueella on vilkasta järjestö- ja kulttuuritoimintaa.

Vuonna 1967 avattu Kontulan ostoskeskus on Suomen suurin avo-ostari. Vilkkaalta ostarilta löytyvät päivittäin tarvittavat kaupalliset palvelut, kuten kolme suurta ruokakauppaa ja kaksi apteekkia sekä kampaamoja, kukkakauppa, Alko, suutari, autokouluja ja uimahalli. Ostarilla on myös monia julkisia palveluita, kuten terveysasema, kirjasto ja nuorisotalo.

Päivitetty 8.9.2020