Mellunkylän liikenneyhteydet sekä julkisilla kulkuneuvolla että omalla autolla ovat sujuvat. Metro ja jouhevat yhteydet metroasemalle helpottavat kulkemista kaikkiin suuntiin. Mellunkylän saavutettavuus paranee tulevaisuudessa entisestään, kun Vantaan ratikka ja muut suuret liikennehankkeet etenevät.

Liikenneyhteydet parantuvat

Tulevina vuosikymmeninä Mellunkylän liikenneyhteydet monipuolistuvat nykyisestä. Julkista liikennettä on entistä helpompi käyttää ja matka-ajat työpaikoille ja harrastuksiin lyhenevät. Kehittyvät yhteydet houkuttelevat uusia asukkaita ja yrityksiä. Suuret liikennehankkeet lisäävät myös investointeja, kuten asuntorakentamista ja palveluntuotantoa.

Yksi tärkeimmistä liikennehankkeista on suunnitteilla oleva  Vantaan ratikka Mellunmäestä Tikkurilan kautta lentoasemalle. Matkustajat pääsevät ratikan kyytiin mahdollisesti 2020-luvun loppupuolella.

Toinen Mellunkylän saavutettavuutta parantava hanke olisi toteutuessaan Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotie, joka korvaisi nykyisen runkobussilinjan 560. Myös itämetron jatkaminen on mahdollista pitkällä aikavälillä. Toteutuessaan se parantaisi merkittävästi Mellunkylän liikenneyhteyksiä.

Vantaan ratikka

Vantaalle suunnitellaan uutta, noin 20 kilometriä pitkää raitiolinjaa, jonka reitti tulee olemaan noin 500 metriä Helsingin puolella. Sen päätepysäkki on Mellunmäessä metroaseman läheisyydessä. Ratikan reitti kulkee Länsimäen, Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen ja lentoasemalle. Ratikan vuoroväli tulee olemaan ruuhka-aikoina 5 minuuttia, muutoin 10-20 minuuttia.

Aikaisimmillaan raitiotien rakennustyöt on mahdollista aloittaa vuonna 2023, jolloin se voisi olla käytössä 2028. Ensimmäisessä vaiheessa Vantaan ratikka toteutetaan bussirunkolinjana 570, joka aloittaa liikennöinnin syksyllä 2021. Runkolinja korvaa linjan 562 kulkien suunnilleen samaa reittiä ja pysähtyen noin joka toiselle pysäkille.

Raide-Jokeri 2

Runkobussilinja 560 eli Jokeri 2 pyritään tulevaisuudessa korvaamaan pikaraitiotiellä. Tällä hetkellä Raide-Jokeri 2:n on suunniteltu kulkevan reittiä Vuosaari – Mellunmäki – Kontula – Malmi – Tuomarinkylä – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki. Raide-Jokeri 2:n varrella on työpaikkoja ja paljon virkistysalueita. 

Jos linja päätetään toteuttaa, sen rakentaminen olisi mahdollista aikaisintaan 2030-luvulla. Myös reitin vaiheittainen toteuttaminen on mahdollista. Silloin osa reitistä liikennöitäisiin pikaraitiotienä ja osa runkobussiyhteytenä pikaraitiotien valmistumiseen saakka.

Metro Östersundomiin

Metrolinjan jatkuminen itään Östersundomiin saakka on tulevaisuudessa mahdollista. Yhtenä vaihtoehtona on metrolinjan jatkuminen Mellunmäestä. Uusia metroasemia olisi kaksi Vantaalla, kolme Helsingissä ja yksi Sipoossa. Radan linjauksesta on olemassa useita vaihtoehtoja. Metroradan rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan 2030 tienoilla.

Myös pikaraitiotien mahdollisuutta Östersundomiin on tutkittu. Silloin linja olisi suoraan Raide-Jokerin jatke.

Ilmasilta

Ilmasilta (ent. Tattarisilta) on Lahdenväylälle, Kehä I:n ja Porvoonväylän välille suunniteltu eritasoliittymä, joka yhdistää Kivikonlaidan ja Tattariharjuntien toisiinsa. Liittymä parantaa huomattavasti pääsyä Tattarisuolle ja Kivikon teollisuusalueelle. Silta myös muodostaa uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin ja Kivikon välille. Lisäksi Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotien rakentaminen edellyttää Ilmasiltaa nykyisten suunnitelmien valossa.

Sillan toteutumisen aikataulu on avoinna.

Nykyiset liikenneyhteydet ja liityntäpysäköinti

Mellunkylästä on hyvät liikenneyhteydet paitsi julkisilla kulkuneuvoilla, myös omalla autolla. Mellunmäestä ja Kontulasta pääsee metrolla Helsingin keskustaan ja Espooseen saakka, ja liityntäbusseilla moneen suuntaan. Pääväylät, kuten Kehä I, Lahdenväylä, Porvoonväylä ja Kehä III ovat Mellunkylästä vain muutaman kilometrin päässä.

Joukkoliikenteen matkustajat voivat käyttää polkupyörille tai autoille tarkoitettua liityntäpysäköintiä, johon varatut alueet ovat metroasemien ja bussipysäkkien läheisyydessä.

Päivitetty 12.12.2019