Mellunkylään rakennetaan merkittävästi koko Helsingin mittakaavassa.  Yksi näkyvimmistä hankkeista on Kontulan ostoskeskuksen lähelle rakennettava korttelikokonaisuus, mutta myös Kivikkoon ja Mellunmäkeen rakennetaan uusia kerros- ja pientaloja.

Näin Mellunkylää rakennetaan

Mellunkylässä on tällä hetkellä rakenteilla yli 500 asuntoa eli noin viisi prosenttia koko kaupungin rakenteilla olevista asunnoista. Rakentamisen tahdin ennakoidaan pysyvän tasaisena tulevina vuosina.

Suurimpia asuntorakentamishankkeita ovat Kontulan ostoskeskuksen läheisyyteen nouseva korttelikokonaisuus, johon kuuluu jopa 16 kerrokseen kurkottava torni sekä Mellunmäessä vaiheittain rakentuva Naulakallion alue. Pyhätunturintien varteen rakennetaan Helsingin kaupungin asuntoja. Kontulassa on myös meneillään useita täydennysrakentamishankkeita, joissa vanhojen kerrostalojen lomaan rakennetaan uusia. Pientalotontteja on vapaana Lallukantiellä ja Ranckenintiellä sekä Naulakalliossa.

 

Rakentamista lähivuosina

  • Mellunmäkeen rakennetaan yli 600 asuntoa Naulakallioon, Tankovainioon sekä Saariseläntien ja Pyhätunturintien varsille.
  • Kontulassa rakennetaan yhteensä lähes 300 asuntoa ostarin läheisyyteen, Kaarenjalkaan, Keinulaudantielle ja Keinutielle. Lisäksi Kontulaan valmistuu viisi vanhusten ryhmäkotia Kontulan palvelutalon yhteyteen.

Mellunkylässä toteutetaan ympäristöministeriön Lähiöohjelman avustuksella viheralueiden ja liikuntapalvelujen parannuksia: 

  • Mellunmäentien pohjoispuolen virkistysalueelle rakennetaan uusi kuntoilupaikka, jonne lisätään erityisesti seniorikuntoiluun soveltuvia laitteita. Penkkejä lisätään ja uusi pitkospuureitti suunnitellaan. 
  • Kivikon frisbeegolfradan heittopaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan uusia, jotka soveltuvat myös kilpailuihin. Heittopaikoille rakennetaan polkuja ja osa heittopaikoista, korialueista ja väylistä valaistaan. 
  • Asukaspuisto Luostoon tuodaan uusia leikkivälineitä, rakennetaan pelikenttä ja kahluuallas kunnostetaan. Valaistusta parannetaan ja pintamateriaaleja, istutuksia ja kalusteita uusitaan. Asukaspuiston yhteydessä sijaitsevan leikkipuisto Mellunmäen huonokuntoinen leikkipuistorakennus korvataan uudisrakennuksella ja leikkipuistotoimintaa kehitetään houkuttelevammaksi. 

Kartta Mellunkylän rakentamiskohteista

Kartta Mellunkylän rakennushankkeista isompana tästä linkistä (PDF)

Havainnekuva leikkipuisto Lammesta

Kaavoitus

Mellunkylän merkittävimmät lähivuosien kaavoituskohteet ovat Kontulan ja Mellunmäen keskukset. Mellunmäen metroaseman tuntumaan suunnitellaan uusia kerrostaloja, opiskelija-asuntolaa, kauppaa, palvelu- ja liiketiloja, bussiterminaalia sekä Vantaan ratikan päätepysäkkiä. Metrokorttelien alue on kävelypainotteinen. Tulevaisuudessa Mellunmäki on merkittävä joukkoliikenteen solmukohta etenkin, jos kaikki suunnitteilla olevat raideyhteydet – Vantaan ratikka, Raide-Jokeri 2 ja metron jatko itään – toteutuvat.
Mellunmäen keskustan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavatyö osoitteessa Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 aivan Mellunmäen keskuksen kupeessa on käynnistynyt uudestaan. Kaavassa tutkitaan nykyistä tehokkaampaa asuntorakentamista hyvien liikenneyhteyksien varteen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kontulan keskusta-alue on varattu ostariyhtiöiden kehityshankkeen toteutusedellytysten selvittämistä varten. Selvityksen aikana ostari jatkaa toimintaansa. Kaupunkiympäristölautakunta päätti kesäkuussa, että Kontulan ostarin vuokrasopimuksia jatketaan 31.12.2025 asti. Varaus kehityshankkeen toteutusedellytysten selvittämistä varten on voimassa 31.5.2024 saakka, jonka jälkeen kaupunki esittää alueen varaamista ja luovuttamista vuokralaisille, jos hanke osoittautuu selvittelyn aikana toteuttamiskelpoiseksi.

Kontulan keskustan kehittämisellä on tarkoitus mahdollistaa alueen kasvava asukasmäärä ja asukkaiden tarvitsemat palvelut tulevaisuudessa. Toteutuessaan hanke tukee alueen elinvoimaa ja vahvistaa alueen kaupallista asemaa metroaseman yhteydessä.

Mellunkylän aluetta täydennysrakennetaan kovaa vauhtia – siksi alueelle laaditaan vaiheittain täydennysrakentamisperiaatteet, joissa otetaan huomioon alueen nykyinen luonne ja maisemallinen arvo sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät maankäytön näkökulmasta. Kontulan osalta täydennysrakentamisen periaatteista on valmistunut luonnos helmikuussa 2019. Voit lukea koko Kontulan täydennysrakentamisen periaatteiden luonnoksen täällä. Mellunmäen ja Vesalan täydennysrakentamisen periaatteiden laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2019.

Kaavoituksen etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla.

Katurakentaminen

Katuja rakennetaan ja korjataan usein talonrakennushankkeiden yhteydessä tai silloin, kun liikennejärjestelyitä on tarve muuttaa muista syistä. Asemakaavamuutoksia tehdessä laaditaan liikennesuunnitelmat, joiden liikennejärjestelyt vastaavat uuden kaavan mukaista tilannetta.

Katujen rakentamisen aikataulu on sidoksissa talonrakennushankkeiden aikatauluihin. Katujen lopullinen viimeistely tehdään usein vasta, kun talohanke on valmis, eivätkä työmaan toiminnot enää vaikuta ympäröivään katutilaan.

Päivitetty 24.8.2021