Myllypuron metroaseman kupeeseen nousee moderni kiinteistö- ja rakennusalan keskittymä, joka tuo Suomeen uudenlaisen koulutusasteiden yhdistelmän. Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kampuksen. Keskittymän opiskelijat kouluttautuvat kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisiksi tiiviissä yhteistyössä toistensa ja eri alojen yritysten kanssa.

Myllypuroon tehdään maailman fiksuin kiinteistö- ja rakennusalan kampus

Kiinteistö- ja rakennusalan kampuksen yhteydessä sijaitsee myös Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan osaamiskeskittymä, jonka läheisyys auttaa opiskelijoita hahmottamaan rakentamisen kokonaisvaltaisen vaikutuksen elämiseen ja terveyteen. Eri alojen yhteistyöllä opiskelijat saavat parhaat edellytykset suunnitella korkealaatuisia sairaaloita, vastaanottoja ja muita terveysalan tiloja. Kun kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijat ovat lähellä suomalaisen terveysteknologian huippuosaamista, he saavat parempaa tietoa esimerkiksi sisäilman vaatimuksista ja terveysteknologian ja -välineiden kehityksestä ja pystyvät näin huomioimaan ne rakennussuunnitelmissaan.

Yhteensä Metropolia Ammattikorkeakoulun kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa opiskelijoita tulee olemaan noin 6 000. Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön tammikuussa 2019 ja toinen vaihe on valmistunut syksyllä 2019. Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennus- ja talotekniikan aloilta opiskelijoita kampuksella opiskelee arviolta 1 500, ja kampus rakennetaan vuosina 2021–2023.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kaupunkistrategiassaan (Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021) vahvistamaan työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavaa pedagogiikkaa ja kumppanuusverkostoja. Myllypuron kampuksen modernit ja muuntautumiskykyiset tilat tukevat joustavaa ja modernia kiinteistö- ja rakennusalan opetusta, joka muokkaantuu helposti työelämän, kestävän kehityksen vaatimusten ja opiskelijoiden tarpeiden tahdissa.

Yritykset panostavat kampukseen omilla kehityshankkeillaan, työharjoitteluilla sekä tarjoamalla tuoretta tietoa. Opiskelijat taas pääsevät kurkistamaan toistensa tiloihin yhteisten kurssien ja projektien myötä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulussa työnjohtajaksi kouluttautuva pääsee kursseilla johtamaan ammattikoulun oppilaita.

Maailman fiksuin kiinteistö- ja rakennusalan kampus on Myllypuron helmi – majakka, joka nostaa koko itäisen Helsingin alueen uuteen kukoistukseen. Kampuksella ja sen lähialueilla tulee liikkumaan arviolta 7 000 ihmistä enemmän aiempaan verrattuna. Kohtaamispaikkanakin toimiva kampus tuo Myllypuron, Kontulan ja Itäkeskuksen alueelle tämän myötä runsaasti palveluita ja elävää kaupunkikulttuuria. Uusia työpaikkoja syntyy, kun alueen yritystoiminta kasvaa ja kehittyy. Kampus palvelee myös itäisen Helsingin runsaslukuista maahanmuuttajien yhteisöä eri kieliryhmät ja kulttuurit huomioivilla koulutusohjelmillaan. 

Kielilukio kampukselle

Myllypuroon suunnitellaan lisäksi uutta rakennusta Helsingin kielilukiolle. Oppilaspaikkoja uudessa lukiossa tulee olemaan 900, ja se korvaa nykyisen Itäkeskuksessa sijaitsevan kielilukion. Oppilaspaikat lisääntyvät nykyisestä noin 300:lla. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla.

Helsingin kielilukiolle suunnitellaan uutta rakennusta Myllypuroon osoitteeseen Kiviparintie 1. Tavoitteena on, että lukio aloittaisi toimintansa uudessa sijainnissa elokuussa 2023. Valittu rakennuspaikka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä ja on myös lähellä Metropolian ja Stadin ammattiopiston tiloja.

Kielilukiolla on kielten ja kansainvälisyyden painotus ja koulussa alkaa myös englannin- ja suomenkielinen linja elokuusta 2020 alkaen. Samassa rakennuksessa lukion kanssa toimii iltaisin Helsingin aikuislukion Itä-Helsingin toimipiste.

Päivitetty 17.6.2020