Myllypurossa rakennetaan etenkin keskustan tuntumassa. Modernin keskuksen lisäksi on tulossa viihtyisiä pientaloalueita.

Rakentamista etenkin Karhunkaatajan alueella ja keskustassa

Tulevina vuosina pääpaino asuntorakentamisessa on Karhunkaatajan alueella ja pientaloalueilla, kuten Puu-Myllypuron länsiosassa. Myös keskustaan rakennetaan lisää asuntoja, esimerkiksi opiskelijoille. Asukkaita on yli 11 000. Uusi kampus tuo alueelle 6 000 opiskelijaa.

Myllypurosta löytyy asuntoja usealta vuosikymmeneltä, sillä vanhaa 1960-luvun esikaupunkia on täydennetty runsaasti uusilla kerros- ja pientaloilla.

Rakentamista 2019-20

 • Metropolian ammattikorkeakoulun kampuksen toinen vaihe valmistuu syksyllä 2019 ja otetaan käyttöön 2020 alussa. 
 • Myllypuron peruskoulun laajennus ja peruskorjaushanke on rakenteilla.
 • Päiväkoti Neulanen valmistuu 2019.
 • Myllypuron palvelukeskuksen perusparannus valmistuu 2019.
 • Verkkokauppa Oy:lla on suunnittelualuevaraus myymälähanketta varten vuoden 2019 loppuun saakka Myllypurontien ja Kehä I:n risteyksen lounaispuolella.
 • Stadin ammattiopiston hanketta suunnitellaan Myllypurontien ja Kehä I:n risteyksen itäpuolelle.
 • Kielilukiota suunnitellaan sijoitettavaksi Myllypuron keskustaan.
 • Puu-Myllypuron itäosa on valmis, asuntorakentaminen jatkuu vielä alueen länsiosassa.
 • Voimalan alueelle Lakea Oy:n townhouse-hanke käynnistynee 2019 aikana. Omakotitontteja markkinoidaan ja vuokrataan kysynnän mukaan, osa on rakenteilla ja valmistunut.
 • Lallukantien alueella etenee Att:n kahden rivitalotontin suunnittelu. Asemakaavassa oleva pieni alueellinen yhteistila muutetaan samalla asunnoiksi. Omakotitontteja markkinoidaan ja vuokrataan kysynnän mukaan, osa on rakenteilla ja valmistunut.
 • Myllypuron vanhassa keskustassa täydennysrakentamisen kaavoitus ja tontinluovutus jatkuu hankkeittain. Ensimmäiset asuntotontit on varattu Att:lle ja HOAS:lle. Kaupunki tekee täydennysrakentamista varten asemakaavamuutoksia mm. asuntoyhtiöiden hakemusten perusteella.
 • Karhunkaatajan asemakaavoitus on vireillä. Alueelle on suunnitteilla asuntoja noin 3 200 asukkaalle uuden pikaraitiotie Raide-Jokerin varteen, osa asunnoista sijoittuu puukerrostaloihin. Raide-Jokerin suunnittelu on käynnissä. 

Myllypuron rakentamisaikatauluja kartalla

Myllypuron kampus, yhtenäinen peruskoulu ja uusi päiväkoti

Metropolia Ammattikorkeakoulun uutta kampusta rakennetaan Myllypuron metroaseman vieressä. Syksyyn 2019 mennessä rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan noin 6 000 opiskelijaa aloittavat opinnot uusissa tiloissa.

Koulu ja päiväkoti rakennetaan

Myllypuron yläaste ja peruskoulu laajennetaan yhtenäiseksi peruskouluksi, rakenteille 2019. Päiväkoti Neulasen korvaavan suuren päiväkodin rakentaminen on käynnissä. Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjaus käynnistyi 2018. 

Myllypuron kaavoitus

Lähivuosien merkittävin kaavoituskohde Myllypurossa on Karhunkaatajan alue. Alue sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välissä. Sinne rakennetaan koteja 3 500 asukkaalle. Raide-Jokeri tulee kulkemaan Karhunkaatajan alueen kautta.

Myllypurossa on myös tilaa täydennysrakentaa. Kaupunki tekee täydennysrakentamisen mahdollistavia kaavamuutoksia asuntoyhtiöiden hakemuksesta.

Myllypuron suunnitelmat kartalla

 

Päivitetty 11.7.2019