Myllypurossa rakennetaan etenkin keskustan tuntumassa. Modernin keskuksen lisäksi on tulossa viihtyisiä pientaloalueita.

Rakentamista etenkin Karhunkaatajan alueella ja keskustassa

Tulevina vuosina pääpaino asuntorakentamisessa on Karhunkaatajan alueella ja pientaloalueilla, kuten Puu-Myllypuron länsiosassa. Myös keskustaan rakennetaan lisää asuntoja, esimerkiksi opiskelijoille. Asukkaita on yli 11 000. Muutaman vuoden päästä valmistuva kampus tuo alueelle 6 000 opiskelijaa.

Myllypurosta löytyy asuntoja usealta vuosikymmeneltä, sillä vanhaa 1960-luvun esikaupunkia on täydennetty runsaasti uusilla kerros- ja pientaloilla.

Rakentamista 2018-19

 •  Metropolian ammattikorkeakoulun kampus valmistuu vaiheittain 2018 ja 2019. 
 • Myllypuron peruskoulun laajennus ja peruskorjaus käynnistyy 2019.
 • Päiväkoti Neulanen valmistuu 2019.
 • Myllypuron palvelukeskuksen perusparannus valmistuu 2019.
 • Verkkokauppa Oy suunnittelee myymälähanketta Myllypurontien ja Kehä I:n risteyksen lounaispuolelle.
 • Stadin ammattiopiston tiloja suunnitellaan alustavasti sijoitettavaksi Myllypurontien ja Kehä I:n risteyksen itäpuolelle.
 • Puu-Myllypuron asuntorakentaminen jatkuu alueen länsiosassa, itäosa on valmis. Att:n asumisoikeushanke ja hitas-hanke valmistuvat keväällä 2019. Viisi asuntotonttia on myyty yksityisille rakennuttajille, osa on rakenteilla. Asemakaavassa oleva pieni alueellinen yhteistila muutetaan samalla asunnoiksi. 
 • Voimalan alueella Kehä I:n itäpuolella on valmistunut 244 asumisoikeus- ja aravuokra-asuntoa. Alueelle suunnitteilla myös Lakea Oy:n townhouse-hanke, jonka rakentaminen käynnistynee 2018 aikana. Omakotitontteja markkinoidaan ja vuokrataan kysynnän mukaan, osa on rakenteilla ja valmistunut.
 • Lallukantien alueella on käynnistymässä Att:n kahden rivitalotontin suunnittelu. Asemakaavassa oleva pieni alueellinen yhteistila muutetaan samalla asunnoiksi. Omakotitontteja markkinoidaan ja vuokrataan kysynnän mukaan, osa on rakenteilla ja valmistunut.
 • Alakivenpuiston pohjoispuolelle valmistuu vielä 91 asumisoikeusasuntoa 2018 keväällä.
 • Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymän suunnittelu etenee.
 • Myllypuron vanhassa keskustassa täydennysrakentamisen kaavoitus jatkuu hankkeittain. Ensimmäisiä asuntotontteja esitetään varattavaksi rakennuttajille keväällä 2018. Alueelle on alustavasti tulossa mm. opiskelija-asuntoja. 
 • Karhunkaatajan kaavoitus jatkuu. Alueelle suunnitteilla asuntoja noin 3 600 asukkaalle uuden pikaraitiotie Raide-Jokerin varteen, osa asunnoista on puukerrostaloissa. Raide-Jokerin suunnittelu on käynnistynyt. 

Myllypuron rakentamisaikatauluja kartalla

Myllypuron kampus, yhtenäinen peruskoulu ja uusi päiväkoti

Metropolia Ammattikorkeakoulun uutta kampusta rakennetaan Myllypuron metroaseman vieressä. Syksyyn 2019 mennessä rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan noin 6 000 opiskelijaa aloittavat opinnot uusissa tiloissa.

Koulu ja päiväkoti rakennetaan

Myllypuron yläaste ja peruskoulu laajennetaan yhtenäiseksi peruskouluksi, rakenteille 2019. Päiväkoti Neulasen korvaavan suuren päiväkodin rakentaminen käynnistyy 2018. Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjaus käynnistyy 2018. 

Myllypuron kaavoitus

Lähivuosien merkittävin kaavoituskohde Myllypurossa on Karhunkaatajan alue. Alue sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välissä. Sinne rakennetaan koteja 3 500 asukkaalle. Raide-Jokeri tulee kulkemaan Karhunkaatajan alueen kautta.

Myllypurossa on myös tilaa täydennysrakentaa. Kaupunki tekee täydennysrakentamisen mahdollistavia kaavamuutoksia asuntoyhtiöiden hakemuksesta.

Myllypuron suunnitelmat kartalla

 

Päivitetty 18.1.2018