Last summer’s wildly popular open-air food court in the city’s iconic Senate Square will make a comeback next summer in a new location: an outdoor terrace is now being planned for Kasarmitori Square, a few blocks away in the city centre. Coronavirus permitting, Kasarmitori Square’s summer of 2021 will feature Helsinki’s most exciting culinary experiences, with a dash of art and maritime atmosphere for added flavour.

Helsinki set to repeat successful open-air food court idea – this time in Kasarmitori Square

“Last summer’s open-air food court experiment at Helsinki’s Senate Square was extremely successful. The project garnered a great deal of praise from local residents and domestic tourists alike, and its importance to the restaurants involved and the vitality of the entire city centre was substantial. The prolonged pandemic has warranted similar stimulus efforts moving forward,” says Mayor of Helsinki Jan Vapaavuori.

“For quite some time now, the situation has been dire for people in the restaurant, event and cultural sectors. Yet these fields are essential for increasing Helsinki’s national and international appeal and notoriety, and for providing employment,” the mayor adds. 

The “urban allotment garden” concept used for the Senate Square terrace will be adjusted to suit the Kasarmitori milieu and spiced up with art and maritime touches. The plan is to supplement the terrace with trial activities along the street that would include the access routes to the square, the Helsinki Biennial pavilion and the ferry ports along the shore. As part of the Helsinki Biennial, for example, Janet Echelman’s aerial sculpture will be on display above the Senate Square for the month of August.

“Kasarmitori Square is a wonderful and cohesive urban space that has been underutilised for a long time. The open-air food market and street activities will surely liven up the area and make it fresh and cosy,” says Helsingin Leijona’s operative director Peggy Bauer.

The summer arrangements and activities on Kasarmitori Square are a joint project of various City of Helsinki divisions. The practical organisation and coordination is handled by the real estate development company Helsingin Leijona.

Coronavirus safety measures will be taken into account in the planning of the terrace and street activities from the very start. Careful consideration will be given to social distancing, handwashing stations, queuing directions and other factors.

“We have no way of knowing what the coronavirus situation will be like in Finland this coming summer, but we will be sure to adhere to whatever restrictions and regulations are in effect,” Bauer says.

“We need something to look forward to, as we cope with this challenging spring and the latest coronavirus shutdown. The thought of enjoying good food and drink on a terrace in the summer sun warms the heart and provides a sparkle of hope,” says Mayor Vapaavuori.

If everything goes according to plan, the summer terrace at Kasarmitori Square will open on 12 June, Helsinki Day, and continue until mid-August. Restaurateurs will be invited to submit applications starting on 6 April. More details will be provided at a later date.

Katso myös: Kasarmitori Square’s summer

Förra sommarens populära terrassförsök på Senatstorget kommer att få en fortsättning i sommar, men på en ny plats. Nu planeras terrassområdet på Kaserntorget. Om coronaläget tillåter kommer Helsingfors matkulturs mest intressanta nyheter att dukas upp på Kaserntorget i sommar, men extra kryddor i form av en gnutta konst och Helsingfors maritima atmosfär.

Helsingfors får tillbaka sin sommarterrass – den här gången på Kaserntorget

– Förra sommarens terrassförsök på Senatstorget var väldigt lyckat. Projektet fick beröm av stadsborna och inhemska turister, och det hade en stor betydelse för de deltagande restaurangerna och hela centrums livskraft. På grund av den långa pandemin behövs motsvarande vitamininjektioner fortfarande, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

– Särskilt för restaurang-, evenemangs- och kultursektorn har situationen varit svår redan länge. De här branscherna har en central roll i att stärka Helsingfors internationella och nationella dragningskraft och rykte samt som arbetsgivare, fortsätter Vapaavuori. 

Konceptet urban koloniträdgård som är bekant från Senatstorget kommer att skalas så det passar Kaserntorget, och som en extra krydda kommer man att lägga till en gnutta konst och en maritim stämning. Dessutom planeras det att ett gatuförsök ska läggas till helheten som skapar en rutt både till terrassområdet och från det till Helsingforsbiennalens paviljong och avgångsbrygga. Under augusti kommer Janet Echelmans luftrumsskulptur att höjas ovanför Senatstorget som en del av biennalen.

– Kaserntorget är ett fint, enhetligt stadsrum, men det har länge varit underutnyttjat. Terrassen och sommargatorna kommer säkert att liva upp området och att göra det överraskande och trivsamt, planerar Helsingin Leijona Oy:s handelsplatsdirektör Peggy Bauer.

Kaserntorgets sommar är ett gemensamt projekt för Helsingfors stads olika sektorer, och fastighetsutvecklingsbolaget Helsingin Leijona Oy, som ägs av staden, ansvarar för den praktiska organiseringen och koordineringen.

Coronasäkerheten kommer att beaktas redan i planeringen av hela terrass- och gatuförsöksområdet. Säkerhetsavstånd, handtvättställen, köriktningar o.s.v. beaktas noggrant.

– Vi vet förstås inte hur coronaläget kommer att se ut i Finland i sommar. Vi kommer att följa den tidens bestämmelser och begränsningar, säger Bauer.

– För att vi ska orka med den här utmanande våren och de skärpta restriktionerna måste vi ha ljusare saker att vänta på. Tanken om god mat och dryck på en somrig terrass värmer hjärtat och ger oss hopp, konstaterar borgmästare Vapaavuori.

Kaserntorgets sommar ska öppnas på Helsingforsdagen 12.6 och fortsätta fram till mitten av augusti.
Ansökan för restauranginnehavare öppnar 6.4 och mer information om detta kommer senare.

Katso myös: Kaserntorgets sommar

Malmin lentokentän lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autotallille on laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina.

Katso myös: Helsinki suojelee Malmin lentokentän rakennukset

Av bostadskvarteren i Kungseken kommer cirka hälften att bestå av flervåningshus och hälften av småhus. Den centrala delen av området har anvisats för mångsidigt flervåningshusbetonat bostadsbyggande.

Katso myös: Boende i Kungseken

Kungseken ligger invid den trafikmässigt livliga Tavastehusleden. Förbindelserna i nord-sydlig riktning är synnerligen goda. En ny tvärbusslinje, Jokern 2, en ny flerplanskorsning vid Tavastehusleden och nya busslinjer förbättrar områdets nåbarhet ytterligare.

Katso myös: Kollektivtrafik

Rekreations- och grönområdena är Kungsekens trumfkort och oaser. Området gränsar i öst och sydöst till Centralparken och i nordväst och norr till Vanda å och dess rekreationsområden. I området och i dess omedelbara närhet finns alltså gott om skog i naturtillstånd.

Katso myös: Miljö och natur

Kungseken ligger i stadsdelen Kårböle i nordöstra Helsingfors, norr om småhusområdet i Håkansåker och vid Tavastehusleden, invid Centralparken och Vanda å. Kungseken har fått sitt ståtliga namn av en ek som enligt sägen planterades av Sveriges kung Gustav III i slutet av 1700-talet. Eken står i en park som bär dess namn i områdets norra del nära Vanda å.

Före år 2025 har Kungseken 5 500 invånare och 1 000 arbetsplatser.

Katso myös: Kungseken

Sivut

Tilaa syöte Uutta Helsinkiä RSS