Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. 

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus käynnistyy

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut osan Yleiskaavan 2016 kaavamerkinnöistä Länsiväylän varrella, mm. Kaupunkibulevardi-merkinnän. Kaava kuitenkin mahdollistaa kantakaupunkimaista rakentamista kumotun kaistaleen molemmin puolin Lauttasaaressa. Osayleiskaavalla on tarkoitus nivoa alueet yhteen yhtenäisen yleiskaavakokonaisuuden muodostamiseksi. Osayleiskaava laaditaan vuosina 2022–2025.

Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteisiin kuuluvat mm. alueen maankäytön ja liikenteen kokonaisuuden ratkaiseminen, kantakaupungin laajentaminen, monipuolisen asuntotuotannon mahdollistaminen AM-ohjelman mukaisesti, alueen palvelurakenteen monipuolistaminen, hyvät sijoittumismahdollisuudet elinkeinoelämälle ja työpaikoille sekä laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan edellytysten luominen.

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa asukkaiden elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen. Erityisesti painottuvia teemoja tulevat olemaan liikenneverkon muutokset sekä uuden kaupunkirakenteen ja mahdollisten meritäyttöjen vaikutukset mm. ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tiivis yhteistyö valtion väyläviranomaisten kanssa korostuu liikennejärjestelmäratkaisua ja -vaikutuksia ratkottaessa. Helsingin Sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnitteluratkaisut ovat keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdollisuuksien kannalta.

 

Tutustu alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan  

Länsiväylän ympäristön osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli esillä 1.2.–28.2.2022:  

 • Verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat
 • Lauttasaaren kirjastossa, osoitteessa Pajalahdentie 10 A. Poikkeustilanteen aikana, tarkistathan aukiolon etukäteen.  
 • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa. Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon.
 • Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun.

Tulevaisuuden toiveista kysyttiin karttakyselyssä

 • Millaisena näet Länsiväylän ympäristön tulevaisuudessa? Mikä on sinulle tärkeintä alueella? Millaista asumista toivoisit alueelle? Länsiväylän ympäristön verkkokyselyllä osoitteessa bit.ly/lansivayla-verkkokysely kartoitettiin alueen asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä alueen ominaispiirteistä ja tulevaisuuden kuvasta. Kysely oli avoinna 1.2.–28.2.2022.

Katso verkkoasukasillan esitysaineisto ja muistio

 • Verkkoasukastilaisuus järjestettiin torstaina 10.2.2022 klo 17–18.30. Katso illan esitysaineisto ja muistio.

Suunnittelijat tavattavissa kirjastossa

 • Voit tulla tapaamaan suunnittelijoita kaavapäivystykseen Lauttasaaren kirjastoon (monitoimitila) tiistaina 15.2.2022 klo 9-12.
  Jos koronatilanne ei salli tapaamisia, tavoitat suunnittelijat puhelimitse tai sähköpostitse.

  Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

 • Helmikuu 2022: osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Vuodenvaihde 2022/2023: skenaariot ja johtopäätökset  
 • Loppuvuosi 2023: kaavaluonnos
 • 2024: kaavaehdotus
 • 2025: osayleiskaavan hyväksyminen
Päivitetty 9.5.2022