Vartiosaarta kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa.

Vartiosaaren osayleiskaavoitus käynnistyy

Kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osalta Yleiskaavan 2016 merkinnät ja Vartiosaaren rakentamista koskevan osayleiskaavan. Aiemmassa Yleiskaavassa 2002 Vartiosaari osoitettiin selvitysalueeksi, nyt maankäyttö tullaan ratkaisemaan osayleiskaavalla. Saarta kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa. Tavoitteena on, että alueelle suunniteltava virkistyskäyttö sopeutuu alueen luontoarvoihin. Koko saari on osa Itä-Helsingin merellistä kulttuuripuistoa ja alueen metsät osa koko Helsingin metsäverkostoa.

Valtakunnallisesti arvokkaan huvila-alueen suojelua edistetään. Vartiosaaressa mahdollistetaan virkistys-, loma- ja matkailupalvelujen kehittäminen. Saaren palveluiden saavutettavuus turvataan ja olemassa olevat virkistysreitit huomioidaan kaavassa. Tavoitteena on suojella luontokohteet.

Virkistyskäytön vaihtoehdot kommentoitavana 11.5. - 1.6.2022

Mihin suuntaan Vartiosaaren virkistyskäyttöä tulisi kaavalla ohjata?

Saaren virkistyskäytöstä on laadittu viisi erilaista luonnostelmaa. Vaihtoehdot eroavat lähinnä saaren saavutettavuuden osalta, eli varaudutaanko siltavaihtoehtoihin vai kuljetaanko saareen jatkossakin vesitse. 

Lisäksi vaihtoehdoissa on pohdittu saaren kulun ohjausta, palveluita, arvokkaiden huviloiden käyttöä ja säilymisedellytyksiä, sekä luonnonsuojelutarpeita. 

Suunnitelmaluonnostelmia voi kommentoida 1. kesäkuuta saakka Kerro Kantasi -palvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/

Tutustu alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli esillä 1.2.–11.3.2022 seuraavissa paikoissa: 

  • verkkosivuilla
  • Laajasalon kirjastossa, Yliskylän puistokatu 4. Poikkeustilanteen aikana tarkistathan aukiolon etukäteen.  
  • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa. Asiakaspalvelun käyntiosoite on Työpajankatu 8, tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen aukiolon.
  • Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun.

Asukasilta verkossa

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydttiin esittämään viimeistään 11.3.2022. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä. 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 13700, verkko-osoite:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi otsikolla ”Vartiosaaren osayleiskaava”.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa nähtävillä 1.2.–11.3.2022
  • Uutta Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa 2.3.2022 Vartiosaaren osayleiskaava esitellään lyhyesti
  • Vartiosaaren osayleiskaavan verkkoasukastilaisuus keskiviikkona 9.3. kello 17–18.30
  • Kerro kantasi -kysely saaren virkistyskäytöstä tehdystä luonnostelmista 11.5. - 1.6.2022
  • 2022-2023 vaihteessa kaavaluonnos nähtävillä
  • Syksy 2023 kaavaehdotus nähtävillä

 

Päivitetty 11.5.2022