Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaava yhdistää Arabianrannan Viikkiin.

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavatyö etenee lokakuussa 2022

Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaavalla laajennetaan kantakaupunkia Lahdenväylän suunnassa, vahvistetaan maankäyttöä Viikin−Malmin pikaraitiotien joukkoliikennevyöhykkeellä sekä turvataan Vanhankaupunginlahden Natura-arvot. Valtakunnallisen joukko- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeän Lahdenväylän toimivuus varmistetaan, samalla parantaen sen sovitusta kehittyvään kaupunkirakenteeseen ja vähentäen sen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Osayleiskaava täydentää Yleiskaavaa 2016 osoittamalla Lahdenväylän ympäristön yleiskaavatasoiset maankäytön ja liikenteen ratkaisut. Korkein hallinto-oikeus kumosi osan Yleiskaavan 2016 merkinnöistä Lahdenväylän varrella. Osayleiskaavalla eheytetään nyt yleiskaavallinen kokonaisuus poistojen synnyttämistä epäjatkuvuuskohdista. Arabianrannasta Viikkiin laajeneva kantakaupunki suunnitellaan rakenteeltaan tiiviiksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi.  

Joukkoliikenteen runkona on Viikin–Malmin pikaraitiotie, Viima. Osayleiskaavalla varmistetaan Viiman toteuttamisedellytykset ja sujuva liikennöinti sekä mahdollistetaan uutta rakentamista sen vaikutusalueelle. Viima-raitiotien on arvioitu valmistuvan 2030-luvulla.  

Vanhankaupunginlahden Natura-alue on tärkeä suunnittelun lähtökohta ja sen luontoarvot turvataan myös lisääntyvän maankäytön ja kulutuksen olosuhteissa. Viherverkosto on samalla yksi alueen vetovoimatekijä.

Osayleiskaavatyön kanssa samanaikaisesti alueella on vireillä tarkempaa suunnittelua, kuten Keski-Viikin kaavarunko ja Pihlajiston suunnitteluperiaatteet. Viikin sähköasemalle toteutetaan kantaverkon maakaapeliyhteys, mikä on osa laajempaa koko kaupunkia koskevaa energiahuollon kokonaisuutta. Kumpulan kärki- kortteliin suunnitellaan uutta raitioliikenteen varikkoa ja kiertotalouskorttelia. Alueella sijaitsee myös jätevedenpuhdistamo, jonka tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan.

Lokakuussa 2022 toteutetaan yhteinen karttakysely Keski-Viikin kaavarunkotyön ja Pihlajiston suunnitteluperiaatetyön kanssa, jotta saadaan alueelta laaja näkemys koko alueen suunnitteluun. 

Osayleiskaavan laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan koko kaavaprosessin ajan.

Osayleiskaavan vaiheet ja osallistumisen aikataulu

 

  • Tammi-helmikuu 2022: osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Lokakuu 2022: karttakysely Viikin ja Pihlajiston alueen asukkaille ja käyttäjille
  • Syksy 2023: skenaariot ja kaavaluonnos 
  • 2024: kaavaehdotus 
  • 2025: tarkistettu kaavaehdotus
Päivitetty 27.9.2022