Korkein hallinto-oikeus päätti 10.5.2021 pitää voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kumota Östersundom-toimikunnan yhteinen yleiskaava. Östersundomin maakuntakaava jäi kuitenkin voimaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia ei erityisesti kaavan toteuttamisesta aiheutuvien yhteisvaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuustekijät huomioon ottaen voida kaikilta osin pitää riittävänä.

Päätöksen mukaan yleiskaavan mahdollisia heikentäviä vaikutuksia erityisesti Natura-alueen suojelun perusteena oleviin lintulajeihin ja Natura-alueen linnustollisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen ei ole riittävästi poissuljettu. Siksi on olemassa vaara, että yleiskaavassa Natura-alueen läheisyyteen osoitettu uusi maankäyttö ja kaavaratkaisun mahdollistama alueen asukasmäärän voimakas lisääntyminen merkittävästi heikentävät suojelun perusteena olevia luontoarvoja Natura 2000 -alueella Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet.

Vuodesta 2009 lähtien Östersundom on ollut osa Helsinkiä. Östersundom sijaitsee parikymmentä kilometriä itään Helsingin keskustasta. Östersundom rajautuu etelässä mereen, pohjoisessa Vantaaseen ja idässä Sipooseen. Östersundomin pinta-ala on noin 29 neliökilometriä. Rantaviivan pituus on lähes 25 kilometriä. Asuinalueita ovat Östersundom, Talosaari, Puroniitty, Karhusaari ja Landbo.

Päivitetty 17.6.2021

Uutiset

1.12.2021

Millainen on tulevaisuuden Östersundom? Verkkokyselyyn voi vastata 9. tammikuuta saakka

Kysely koskee Östersundomissa alkuvuodesta 2022 vireille tulevaa osayleiskaavaa. Tarkoituksena on...

23.11.2021

Mitä uutta Itä-Helsinkiin ja Östersundomiin? Alueiden ajankohtaiset suunnitelmat ja hankkeet esillä verkkotilaisuuksissa

Itä-Helsingin ja Östersundomin ajankohtaisia suunnitelmia esitellään kahdessa verkkotilaisuudessa...

18.5.2021

Tuhansia katsojia keränneet asukasillat jatkuvat – 26. toukokuuta esillä Itä- ja Kaakkois-Helsingin hankkeet

Helsingin kaupunki on järjestänyt vuoden ajan Uutta Helsinkiä -asukasiltoja verkkotilaisuuksina....

10.5.2021

Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.5.2021 päätöksensä sekä Östersundomin aluetta koskevan...

5.3.2021

Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee lauantaista alkaen viikon pääkaupunkiseudulla

Kaartin jääkärirykmentin johtama viikon kestävä Kehä 21 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään...

6.10.2020

Östersundomin arvokkaiden lintuvesien kunnostus alkaa - niitetyt alueet houkuttelevat muuttolintuja

Nyt Östersundomin lintuvesiin kuuluvaa Bruksvikenin aluetta on ryhdytty kunnostamaan Helsingin...

9.6.2020

Östersundomin ajankohtainen kaavatilanne

Östersundomin yleiskaava...

29.11.2019

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan

Helsingin hallinto-oikeus antoi 29. marraskuuta päätöksensä sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan...