Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava kumoutui 2021. Suunnittelua Helsingin alueella jatketaan nyt osayleiskaavalla, jonka laatiminen alkoi alkuvuonna 2022. Östersundomiin ollaan laatimassa nykyisten pientaloalueiden kaavoitusohjelmaa, jota valmistellaan vuosien 2021−2022 aikana.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava kumoutui toukokuussa 2021, mikä tarkoittaa, että Östersundomin alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Suunnittelua Helsingin alueella jatketaan nyt osayleiskaavalla, jonka laatiminen alkoi alkuvuonna 2022. Osayleiskaavan suunnittelualue on koko Östersundomin suurpiiri sekä osa Mustavuoren osa-alueesta.

Tärkeimmät Östersundomin osayleiskaavassa ratkaistavat asiat ovat raideliikenneyhteys, sitä tukeva maankäyttö ja viherverkoston vahvistaminen. Alueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet sekä tärkeiden ekologisten yhteyksien turvaaminen ovat keskeinen lähtökohta alueen suunnittelulle.

Samanaikaisesti Östersundomiin ollaan laatimassa nykyisten pientaloalueiden kaavoitusohjelmaa, jota valmistellaan vuosien 2021-2022 aikana. Kaavoitusohjelman yhteydessä määritellään pientaloalueet, joiden täydennysrakentaminen on mahdollista ennen Östersundomin raideliikenteeseen sitoutuvaa aluerakentamista. Kaavoitusohjelmaan kuuluvat alueet ovat vakiintuneita pientaloalueita, jotka säilyvät pääasiassa pientaloalueina tulevaisuudessa. Lisärakentaminen edellyttää vesihuollon kehittämistä, ja Östersundomiin on laadittu vesihuollon tarvesuunnitelma vuosille 2022-2040.

Östersundomissa on käynnissä kaksi asemakaavan muutosta, jotka käynnistyivät vuoden 2021 lopulla: Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutos ja Landbon asemakaavan muutos.

Tilaa Östersundomin uutiskirje 

 

Päivitetty 6.10.2022

Uutiset

Uutiset eivät enää päivity Uutta Helsinkiä -sivuille. Voit jatkossa lukea kaikki uutiset osoitteesta: https://www.hel.fi/fi/uutiset.
23.5.2022

Helsingin kaupunki kunnostaa lintuvesiä Ruovikosta lentoon -hankkeessa

Helsingin kaupungilla on käynnistynyt Ruovikosta lentoon -Helmi-hanke, jossa keskitytään...

17.5.2022

Mitä uutta Östersundomiin? Verkkotilaisuus 23.5.2022 klo 17

Östersundomin suunnittelun ajankohtaisista asioista kerrotaan yleisötilaisuudessa maanantaina 23...

1.2.2022

Helsingin Yleiskaavaa 2016 täydennetään neljällä osayleiskaavalla

Yleiskaava 2016 ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua Helsingissä. Helsinkiä kehitetään...

1.12.2021

Millainen on tulevaisuuden Östersundom? Verkkokyselyyn voi vastata 9. tammikuuta saakka

Kysely koskee Östersundomissa alkuvuodesta 2022 vireille tulevaa osayleiskaavaa. Tarkoituksena on...

23.11.2021

Mitä uutta Itä-Helsinkiin ja Östersundomiin? Alueiden ajankohtaiset suunnitelmat ja hankkeet esillä verkkotilaisuuksissa

Itä-Helsingin ja Östersundomin ajankohtaisia suunnitelmia esitellään kahdessa verkkotilaisuudessa...

18.5.2021

Tuhansia katsojia keränneet asukasillat jatkuvat – 26. toukokuuta esillä Itä- ja Kaakkois-Helsingin hankkeet

Helsingin kaupunki on järjestänyt vuoden ajan Uutta Helsinkiä -asukasiltoja verkkotilaisuuksina....

10.5.2021

Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan

Korkein hallinto-oikeus antoi 10.5.2021 päätöksensä sekä Östersundomin aluetta koskevan...

5.3.2021

Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee lauantaista alkaen viikon pääkaupunkiseudulla

Kaartin jääkärirykmentin johtama viikon kestävä Kehä 21 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään...