Helsingin kaupunki ja Sitra ovat yhteistyössä tehneet Östersundomin Smart & Clean -vision. Visiotyön tavoitteena oli, että yritykset ja julkinen sektori määrittelevät yhteisiä tavoitteitaan vihreän talouskasvun mahdollistamiseksi Östersundomin kaavoituksessa ja aluerakentamisessa.

Östersundom on Smart & Clean

Yhteistyöhankkeessa on ollut kyse uudenlaisesta rajat ylittävästä yhteistyöstä kaupunkien, yritysten ja valtion välillä. Tavoitteena on käynnistää tulevien vuosien aikana merkittäviä hankkeita ja kehittää toimintamalleja, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Hankekokonaisuudet liittyvät esimerkiksi liikenteeseen, vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen. Tähtäin on omaleimaisen uuden toimintamallin luomisessa pääkaupunkiseudulle. Seudusta halutaan rakentaa maailmanluokan referenssialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille.

Östersundomin visiotyö liittyy laajempaan Smart & Clean -yhteistyöhön, jossa ovat mukana Sitra, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä yritysten ilmastojohtajuutta ajava Climate Leadership Council. Työtä koordinoivat Sitra ja Greater Helsinki Promotion

Östersundomin Smart & Clean -vision toteuttaminen alkaa 55 hehtaarin kokoisesta Norrbergetin yritysalueesta. Sinne ollaan kehittämässä bio- ja kiertotalouspuistoa, jonka kärkiteemoja ovat ruoka, kuidut ja pakkaaminen sekä uusiutuva energia. Kaupungin ja yritysten yhteisenä tavoitteena on saada aikaan teollinen symbioosi, jossa eri toimijoiden kesken hyödynnetään materiaalivirtoja kiertotalouden periaatteella.

Norrbergetin yritysalue sijaitsee Porvoonväylän pohjoispuolella.

 

Päivitetty 17.7.2019