Valtaosa alueesta rakennuskiellossa

Kuntaliitosalueen nykyinen kaavatilanne ei vastaa tavoitteita, jotka Helsinki on alueliitokselle asettanut. Jotta aluetta ei enää kehitettäisi vanhentuneiden suunnittelutavoitteiden mukaan, on pääosa alueesta rakennuskiellossa uuden yleiskaavan laatimista varten.

Kaikkea rakentamista alueella ei ole tarkoituksenmukaista pysäyttää. Joissakin tapauksissa voidaan laatia asemakaavoja tai myöntää poikkeamispäätöksiä, jotka sallivat rakentamisen.

Poikkeamispäätöksiä harkitaan tarkkaan

Hankekohtainen poikkeamispäätös on mahdollinen, jos hanke sopii alueen kehittämistavoitteisiin. Sijainti ja suunnitelmien sisältö vaikuttavat siihen, harkitaanko poikkeamisen puoltoa, vaikka alue onkin rakennuskiellossa.

Helsingin kaupunki suhtautuu erittäin varovasti suunnittelutarve-, poikkeamis- ja rakennuslupahakemuksiin. Kaupungin kannalta on tärkeää, että uusia kiinteistöjä ei rakenneta paikoille, joiden sijainti tai luonne osoittautuu myöhemmin kaupunkirakenteeseen sopimattomaksi.

On myös hakijoiden etu, että suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdat ovat oikeat. Rakentamista harkitsevan on hyvä olla yhteydessä alueen kaavoittajaan.

Helsingin kaupunki pahoittelee poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuvaa haittaa.
 

Päivitetty 18.9.2017