Uudistuva Pasila tarjoaa runsaasti erilaisia asumisvaihtoehtoja hyvin toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pasilan asukasmäärä lähes kolminkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Runsaasti erilaisia asumisvaihtoehtoja

Pasilan uusista alueista yksikään ei ole puhtaasti asuin- tai toimitila-alue. Etenkin Keski-Pasilaan on suunnitteilla uudenlaisia työpaikkoja ja asumista yhdistäviä ratkaisuja.

Pasilassa asutaan kerrostaloissa. Kerrostaloasumiseen Pasilasta löytyy tulevaisuudessa monenlaisia vaihtoehtoja: matalista kaupunkihuviloista huikeita näköaloja tarjoaviin tornirakennuksiin. Pasilan eri alueiden asuinkorttelit valmistuvat vaiheittain. Pisimmällä asuntorakentaminen on Konepajan ja Ilmalan alueella.

Avaa kartta pdf-muodossa

 

Keski-Pasilassa asutaan kaupunkielämän sykkeessä

Tulevaisuudessa tämä kaupungin toimitilarakentamisen avainalue on myös lähes 7 000 asukkaan koti. Keski-Pasilan ensimmäiset asunnot noin tuhannelle asukkaalle valmistuivat Tripla-keskukseen vaiheittain vuonna 2020.

Keski-Pasilan alueista suhteellisesti eniten asuntoja tulee Pasilansillan pohjoispuolelle Ratapihakortteleihin, jonne rakennetaan vuokra- , opiskelija-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja yli 3 000 asukkaalle. Alueelle tulee sekä perinteisiä asuinkortteleita vehreine kansipihoineen että hybridikortteleita, joissa on sekä työpaikkoja että asuntoja. Alueen luoteisosan viheralue kallioineen säilyy virkistyskäytössä.

Lue lisää: ”Tästä tulee tosi hyvä” – Pasilan Ratapihakorttelien pioneeria ei haittaa työmaalla asuminen
Lari Sipilä on yksi ensimmäisistä Ratapihakorttelien asukkaista. Triplan palvelut ja parhaat liikenneyhteydet vakuuttivat, että asunto Pasilassa on hyvä sijoitus.

Pasilansillan eteläpuolelle on suunnitteilla korkean rakentamisen tornialue. Tornialueen rakennusoikeudesta enintään puolet on asumista ja asuminen keskittyy alueen länsiosaan. Tornialueen rakennuksista suurin osa on yli 15-kerroksisia, mutta korkeiden rakennusten väliin tulee myös matalampia rakennuksia tai rakennuksen osia. Tornirakennuksista on suunniteltu hybridejä, joissa alimmaisena on liiketiloja ja niiden yläpuolella toimistoja ja asuntoja tai mahdollisesti hotelli. Tornialueen rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2021 jälkeen.

Keski-Pasilan pysäköintipaikat sijoittuvat pihakansien alle. Tripla-keskuksen pysäköintilaitokseen rakennetaan pysäköintitiloja useille maanalaisille tasoille sekä Triplan että tornialueen käyttöön.
 

Ilmalan asunnot lähellä Keskuspuistoa

Ilmalan asuinrakentaminen sijoittuu Keskuspuiston lähelle Pöllölaaksoon sekä Radiokadun varteen. Puisto, korttelien suuret oleskelupihat ja erilliset jalankulkutiet antavat asumiselle luonnonläheisen leiman. Alueelle tulee koti noin 3 000 asukkaalle.

Asunnot ovat pääasiassa omistusasuntoja, mutta Pöllölaaksoon on 2020-luvulla tulossa myös erityisasumista kuten opiskelija-asuntoja tai palveluasuntoja. Rakennusten koko vaihtelee Keskuspuiston reunan matalista pienkerrostaloista Radiokadun kulman 16-kerroksiseen asuintorniin. Autopaikat sijoitetaan maan tai pihakansien alle.

Ilmalan alueella on sekä toimistoja että asuntoja. Asuntokorttelit ovat pääasiassa perinteisiä eli vain asuntoja sisältäviä, mutta Pöllölaakson alueelle asuinrakennusten alimpiin kerroksiin on tulossa liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloja. Kaupallisia palveluita tulee myös uuden Ilmalantorin varren toimistorakennusten katutasoon. Ilmalaan valmistuu myös päiväkoti.

Yleisradion alueen kehittämistä ja puistoalueiden avautumista yleisölle selvitetään.
 

Konepajan alue vaalii punatiilimiljöötä

Konepajan alueen kerrostalokortteleihin tulee omistusasuntoja noin 2 500 asukkaalle. Asunnoista suurin osa on jo valmiina. Toimistorakentaminen ja suojeltujen konepajarakennusten toteutus voi jatkua suhdanteista riippuen hieman pidempään. Alueella on maanalaiset pysäköintitilat.

Aleksis Kiven kadun varteen rakennettiin viisi U:n muotoista asuntokorttelia, joiden läpi kulkee taideakseli. Osa rakennusten ylimpien kerrosten asunnoista on kaksikerroksisia. Punatiilimiljöön perinnettä vaalitaan käyttämällä punatiiltä päämateriaalina julkisivuissa.

Teollisuuskadun varrella asuinrakennukset yhdistyvät toisiinsa nauhamaisesti. Konepajan alueen itäosan uudet asuinrakennukset sijoittuvat suojeltujen historiallisten rakennusten lomaan.
 

Pohjois-Pasilaan monenlaisia kerrostaloasuntoja

Pohjois-Pasilan asuntoalueet sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien ääreen Ilmalan ja Käpylän asemien tuntumaan ja Hakamäentien läheisyyteen. Nauhakaupunkimaisena toteutuvaan Pohjois-Pasilaan tulee pääasiassa asuntoja. Pohjoisosaan entisen maaliikennekeskuksen alueelle ja keskiosaan Postin lajittelukeskuksen alueelle on tulossa viihtyisät asuntoalueet, joissa on suuret vehreät korttelipihat ja hyvä yhteys Keskuspuistoon. Pohjois-Pasilan eteläosaan lähelle Ilmalan asemaa rakennetaan tiiviimmin sekä toimistoja, liiketilaa että asuntoja. 2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen ja työpaikkoja alue tarjoaa noin kahdelle tuhannelle.

Asuntorakentaminen alkoi vuonna 2019 entisen maaliikennekeskuksen alueelta Postipuistosta, jonne syntyy yli 5 000 asukkaan alue. Seuraavaksi rakentaminen alkaa eteläosasta Ilmalan aseman läheisyydestä ja viimeisenä rakennetaan keskiosat, kun Postin lajittelukeskuksen toiminnot siirtyvät 2030-luvulla toisaalle.

Pohjois-Pasilaan tulee sekä omistusasuntoja, Hitas-asuntoja, vuokra-asuntoja että asumisoikeusasuntoja.
 

Uusia asuntoja myyvät ja markkinoivat Pasilan rakennuttajat

Keski-Pasila

• A-Kruunu Oy (Ratapihakortteleiden Ara-vuokra-asunnot)
• JM Suomi Oy (Ratapihakorttelit)
• Lumo Kodit Oy (Ratapihakorttelit)
• YIT Rakennus Oy (Tripla)

Konepaja
• YIT Rakennus Oy
• NCC Property Development (Teollisuuskadun eteläpää)

Ilmala
• Jatke Uusimaa
• Varte Oy

Pohjois-Pasila, Pohjoinen postipuisto
• Helsingin kaupunki, Asuntotuotanto (Hitas, kaupungin Ara-vuokra ja asumisoikeusasunnot)
• Rakennusliike Evälahti Oy
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Bonava Suomi Oy
• Fira Oy
• Y-Säätiö
• TA-rakennuttaja Oy

 

Päivitetty 2.9.2021