Pasila on Suomen saavutettavin paikka. Se on liikenteen risteyskohta ja Helsingin seudun vilkkaimpia joukkoliikenteen vaihtopaikkoja. Tulevaisuudessa Pasila kehittyy entistä merkittävämmäksi joukkoliikenteen keskukseksi. Pasilan uusi asema on Suomen vilkkain.

Liikenteen risteyskohta

Pasilan asemalla kulkee vuonna 2025 joka päivä 850 bussia, 900 junaa, 400 raitiovaunua ja 130 000 matkustajaa. Aseman yhteyteen on rakennettu joukkoliikenneterminaali bussi- ja raitiovaunupysäkkeineen. Joukkoliikenteen ratkaisut tukevat uutta ja ympäristöystävällisempää kaupunkirakentamista.

Pasilaan pääsee useilla Helsingin sisäisillä sekä seutu- ja kaukoliikenteen busseilla. Erityisen nopeat yhteydet Pasilaan on paikallisjunilla, jotka kaikki pysähtyvät Pasilan asemalla, kuten myös kaikki kaukojunat. Pasilan toisen aseman, Ilmalan, merkitys kasvaa alueen rakentuessa. Pasilan uudistuksen yhteydessä on rakennettu myös läntinen lisäraide, joka sujuvoittaa koko maan junaliikennettä. Pasilasta pääsee lentoasemalle Kehärataa pitkin 22 minuutissa sekä Pasilan että Ilmalan asemilta.

Raitioliikennettä jatketaan Ilmalaan

Pasilaan pääsee raitiovaunuilla 7, 2 ja 9. Raitioliikenneyhteydet Pasilassa paranevat entisestään, kun raitiolinja 9:n reittiä jatketaan Ilmalaan uudelle Ilmalantorille, josta on hyvä vaihtoyhteys myös Ilmalan asemalle juniin ja esimerkiksi Hakamäentien lukuisiin linja-autovuoroihin.

Pyörällä ja jalkaisin

Pasilassa on helppoa ja miellyttävää liikkua jalkaisin ja polkupyörällä. Helsingin pyöräliikenteen niin sanottuihin laatukäytäviin eli baanaverkkoon kuuluva Pohjoisbaana kulkee Pasilan kautta ja on osa pääradan varren yhteyttä. Pasilassa on useita kaupunkipyöräasemia.

Sujuvat vaihtoyhteydet liikennemuodosta toiseen ovat olleet tärkeässä asemassa Keski-Pasilan Tripla-keskuksen suunnittelussa. Tripla toteutettiin ekologisten kriteerien mukaisesti, ja sen yhteydessä on muun muassa yli 3 340 polkupyöräpaikkaa, joista 500 on joukkoliikenteen liityntäpysäköintiin tarkoitettuja, ja yli 360 sähköautojen latauspistettä. Tripla on myös täysin esteettömään liikkumiseen suunniteltu ympäristö.
 

Kiskot vievät tulevaisuudessakin

Pasila on myös Helsingin tulevaisuuden raitioliikenteen suunnitelmien keskiössä. Mahdollisesti metroverkko laajenee 2040-luvulla Pasilan asemalta Töölön kautta Kamppiin. Pasilan metroasema sijoittuu Pasilan rautatieaseman viereen Triplan alimmalle tasolle.

Pisararata puolestaan on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Pisaran mallinen rata alkaisi Pasilan eteläpuolelta ja kiertäisi tunnelissa Töölön, keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan.

Toteutuessaan Lentokenttärata olisi uusi kaukoliikenteen ratayhteys Pasilasta lentoaseman kautta pääradalle. Lentokenttärata vastaisi tarpeeseen parantaa kaukojuna- ja lentoliikenteen välisiä yhteyksiä.

Suunnitteilla oleva Baltic-rail tarkoittaa rautatietunnelia Pasilan kautta Tallinnaan. Helsinki–Tallinna-ratatunneli muodostaisi yhteyden kaupunkien välille ja yhdistäisi Suomen rautatiet Baltian ja Keski-Euroopan rautateihin.

Autolla joka ilmansuunnasta

Autolla Pasilaan voi ajaa kolmen Hakamäentieltä Pasilaan kääntyvän liittymän kautta. Itäisiin Pasilan osiin pääsee myös Mäkelänkadun suunnasta. Sörnäisistä Pasilaan tullaan Teollisuuskatua pitkin ja Helsingin keskustasta Nordenskiöldinkadun kautta. Pasilan pääväylät ovat Pasilankatu, Veturitie, Ratapihantie ja Teollisuuskatu. Uusi Veturitie ja Teollisuuskadun tunneli avautuivat liikenteelle lokakuussa 2019 samoin kuin Pasilansillan viimeiset osat joukkoliikenneterminaaleineen.

Päivitetty 18.5.2022