Uudistuvan Pasilan keskus on Keski-Pasila, joka yhdistää Pasilan itäiset ja läntiset osat toisiinsa. Keski-Pasilan kolme suurinta ja ensimmäisenä toteutettavaa aluetta ovat keskustakorttelin asemakaava-alueelle rakentuva Tripla-keskus, Ratapihakorttelit ja tornialue. Keski-Pasilasta kasvaa Helsingin toinen keskusta, joka on elävä ympäri vuorokauden ja joka tarjoaa monipuolisia palveluita laajalle vyöhykkeelle.

Pasilaa suunnitellaan ja rakennetaan pitkälle tulevaisuuteen

Keski-Pasilassa työskentelee sen valmistuessa yli 13 000 ihmistä ja siellä on lähes 7 000 asukasta. Tapahtumissa vierailee vuosittain miljoonia kävijöitä. Keski-Pasilassa on myös Suomen vilkkaimmaksi asemaksi kasvava Pasilan asema, joka palvelee sekä Keski-Pasilaa, Itä- ja Länsi-Pasilaa että Konepajan aluetta.

Pasilan uudistuminen on alkanut Konepajan alueella ja Ilmalassa sekä Keski-Pasilassa, jossa rakennetaan Tripla-keskusta Pasilan aseman ympärille. Triplan jälkeen Keski-Pasilassa rakentuvat Ratapihakorttelit Triplan pohjoispuolelle ja tornialue Pasilansillan eteläpuolelle. Pasilan uudistuminen alkaa lähivuosina myös Postipuistossa Pohjois-Pasilassa. Aikanaan rakentaminen etenee myös Ylä-Pasilaan.

Pasilan toisen rautatieaseman Ilmalan lähiympäristöön rakennetaan noin kolmannes Pasilan uusista toimistoista ja puolet uusista asunnoista. Asemien ympäristöistä tulee keskustamaisia, tiiviitä alueita, joissa on toimistojen lisäksi liiketiloja ja asuntoja. Etäämpänä asemista uudisrakentaminen on asuntopainotteista ja kortteleiden väljyys kasvaa.
 

Keski-Pasila vuonna 2018

 • Triplan rakentaminen jatkuu ja aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä Pasilankadulla ja Ratapihantiellä.
 • Väliaikainen asema liikennejärjestelyineen on käytössä.
 • Pasilansillan joukkoliikenneterminaalia rakennetaan. Rakentamisesta aiheutuu liikennejärjestelyjä Pasilansillalla ja Ratapihantiellä.
 • Läntisen lisäraiteen rakentaminen jatkuu.
 • Ratapihan toimivuutta parantavat rakennustyöt jatkuvat.
 • Veturitien rakentaminen aiheuttaa keväästä alkaen liikennejärjestelyjä Pasilankadun eteläosassa.
 • Kaukolämmön rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyjä ja tilapäisiä pysäkkisiirtoja Ratapihantiellä alkuvuonna 2018.
 • Jätteen putkikuljetusjärjestelmää rakennetaan.
 • Ratapihakortteleiden katusuunnitelmia viedään päätöksentekoon.
 • Ratapihakortteleiden esirakentaminen ja katurakentaminen käynnistyvät.
 • Ratapihakortteleiden ensimmäisten asuntokohteiden rakentaminen alkaa.
 • Pasilan peruskoulua ja päiväkotia suunnitellaan.
 • Tornialueen Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun toinen vaihe on käynnissä. Kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä. Kaupunki ja valtio tekevät päätöksiä voittajasta ja hyväksyvät toteutussopimuksen loppuvuonna.

Lisätietoa Keski-Pasilan rakentamisesta ja sen vaikutuksista alueella liikkumiseen: www.uusipasila.fi, www.yit.fi/tripla, www.liikennevirasto.fi, facebook.com/pasilauudistuu

Ilmala vuonna 2018

 • Asuntoja rakennetaan ja valmistuu Radiokadun varteen.
 • Katuja ja kunnallistekniikkaa rakennetaan.
 • Hartela ja HSY muuttavat uuteen pääkonttoriin Ilmalantorin varteen.
 • VR:n pääkonttori siirtyy Ilmalaan.
 • Ilmalantorin ja raitiolinja 9 jatkeen rakentamista valmistellaan. Raitiolinja 9:n edellyttämä liikennesuunnitelma etenee päätöksentekoon. Yksityisen pysäköintilaitoksen sijoittumista uuden Ilmalantorin alle tutkitaan.
 • Yleisradion alueella ja Radiokadun eteläpuolella (mm. SVUL:n tontilla) käynnistyy asemakaavamuutos. Ilmalan studiot  -kaavan yhteydessä tutkitaan myös päiväkodin sijoittumista Ilmalaan.

Pohjois-Pasila vuonna 2018

 • Postipuiston (entinen Maaliikennekeskus) asemakaavaehdotusta käsitellään maaliskuussa kaupunkiympäristölautakunnassa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Asemakaavan on tarkoitus olla lainvoimainen kesään mennessä.
 • Voimalinjan siirto ja korotus alkaa Postipuiston kohdalla Metsäläntiellä kesällä. Tätä ennen Metsäläntiellä tehdään voimalinjan edellyttämiä kunnallistekniikan johtojen ja kaapeleiden siirtoja sekä otetaan käyttöön väliaikaiset liikennejärjestelyt.
 • Pohjoisen Postipuiston katuja, puistoja ja kunnallistekniikkaa suunnitellaan, katusuunnitelmia hyväksytään. Kaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa syksyllä 2018.
 • Ensimmäisiä asuntokohteita ja asukastaloa suunnitellaan ja rakennuslupia jätetään käsittelyyn. Asuntorakentaminen alkaa syksyllä 2019.
 • Koulun ja päiväkotien tilatarpeita ja toteutusajankohtia määritetään.
 • Eteläisen Postipuiston asemakaavamuutoksen valmistelua jatketaan.

 
 

Pasilan rakentamisen vaiheita

 • 2013 Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi valitaan YIT Tripla-ehdotuksellaan. Konepajan luoteisosan rakentaminen jatkuu.
 • 2014 Sponda rakennuttaa Ilmalaan toimitilaa Swecon käyttöön. Keski-Pasilassa aloitetaan läntisen lisäraiteen, metron työtunnelin, uuden Pasilansillan ja Pasilankadun rakentaminen.
 • 2015 Pasilan keskustakorttelin asemakaava lainvoimaiseksi. Tripla-keskuksen rakentaminen alkaa, uuden Veturitien rakentaminen alkaa ja Pasilankadulla otetaan käyttöön tilapäiset järjestelyt.
 • 2016 HSY:n ja Hartelan pääkonttorin rakentaminen alkaa Ilmalassa. Teollisuuskadun ja läntisen lisäraiteen rakentaminen alkavat Keski-Pasilassa. Pohjois-Pasilan Pohjoisesta Postipuistosta käynnistyy yksi Helsingin suurimmista asuntojen tontinluovutuskilpailuista.
 • 2017 Helsinki High-rise -kilpailu käynnistyy. Pohjoisen Postipuiston kilpailu ratkeaa. Ratapihakortteleiden asemakaava tulee lainvoimaiseksi. Pasilan asema puretaan ja väliaikainen asema otetaan käyttöön. Veturitien tunnelin ja Pasilansillan joukkoliikenneterminaalin rakentaminen alkavat. Teollisuuskatu siltoineen Konepajalla valmistuu. Fredriksbergin toimistotalon rakentaminen ja Konepajan puiston rakentaminen Konepajalla alkavat.
 • 2018 Pohjoisen Postipuiston asemakaava tulee lainvoimaiseksi ja alueen katurakentaminen alkaa. Keski-Pasilan asuntorakentaminen käynnistyy, Ratapihakortteleiden esirakentaminen ja katurakentaminen alkavat.  Ilmalantorin rakentaminen alkaa, Helsinki High-rise kilpailu ratkeaa.
 • 2019 Mall of Tripla, Pasilan asema ja Tripla-parkki valmistuvat. Keski-Pasilan pääkatuverkko, joukkoliikenneterminaali ja läntinen lisäraide otetaan käyttöön. Ilmalassa rakennetaan Ilmalantoria ja raitiolinjan 9 reitin katuja. Pohjoisen Postipuiston asuntorakentaminen alkaa.
 • 2020 Triplan hotellit, toimistot ja asunnot valmistuvat vaiheittain vuoden aikana.
 • 2021 Raitiolinja 9 liikennöi Ilmalaan. Keski-Pasilan tornialueen rakentaminen alkaa. Veturitien siltaa ratojen yli rakennetaan.
Päivitetty 16.11.2018