Keski-Pasilan tornialue

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi valittiin YIT:n ehdotus Trigoni.

Valtion Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämällä Helsinki High-rise -kilpailulla haettiin korkeatasoista suunnitelmaa tornialueen asemakaavan pohjaksi ja toteuttajaa tornialueen rakentamisen käynnistävälle aloitusalueelle. Voittaja valittiin kaupunkisuunnittelullisin perustein. Kilpailun tulos vahvistettiin kaupunginvaltuustossa ja eduskunnassa.

YIT:n ehdotuksessa Trigoni esitetään Pasilansillan eteläpuolelle yhdeksää tornitaloa. Ensimmäisenä rakennettavalle aloitusalueelle sijoittuu kaksi tornia. Niiden ylimmissä kerroksissa on asuntoja ja alemmissa kerroksissa toimitilaa. Torneja kiertävään 2–3-kerroksiseen jalustaosaan sekä jalankulkualueiden alle sijoittuu lisäksi liiketiloja. Tornitalojen keskelle muodostuu julkinen aukio, joka on suunnilleen samassa tasossa Pasilansillan kanssa.

Arviointiryhmän mukaan Trigoni muodostaa vahvasti identiteettiä luovan veistoksellisen kokonaisuuden. Yhtenäisten rakennusten ryhmä näyttää harmoniselta erityisesti Kalasataman ja keskustan suunnasta. Kiitosta työ saa myös siitä, miten länsiosan torneja kiertävä matalampi jalustaosa luo suojaisaa, urbaania ja miellyttävää kaupunkiympäristöä.

Voittajaehdotus valittiin arkkitehtonisen laadun ja toiminnallisuuden perusteella

Kilpailutyöt arvioi kilpailun arviointiryhmä, johon kuului Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin edustajat. Lisäksi arvioinnissa oli mukana Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn nimeämät edustajat sekä muita asiantuntijoita.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kymmenen ehdotusta, joista kahdeksan hyväksyttiin arvioitaviksi. Toiseen vaiheeseen valittiin laatuarvioinnin perusteella neljä ehdotusta. Toisen vaiheen ehdotukset arvioitiin arkkitehtonisen laadun ja toiminnallisuuden perusteella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi omaleimaisuutta, kaupunkitilan viihtyisyyttä sekä jalankulun ja liikennejärjestelyiden toimivuutta. Toisen vaiheen kilpailijoista sitovan tarjouksen jätti kaksi kilpailijaa.

Lähtökohta Pasilan tornialueen kilpailulle on kaupunginvaltuuston vuonna 2006 hyväksymä Keski-Pasilan osayleiskaava ja sitä tarkentanut asemakaavaluonnos, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuonna 2012. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ja valtion valmisteleman kilpailuohjelman vuonna 2017.

Kahden tornin ja jalustan osalta on laadittu 8.2.2019 toteutussopimus, jonka perusteella valmistellaan alueen asemakaavaa.

Päivitetty 4.3.2021