Pohjois-Pasila

Hakamäentien pohjoispuolella ja Keskuspuiston kyljessä sijaitsevaan Pohjois-Pasilaan syntyy lähivuosina nauhakaupunki. Pohjoisosaan entisen maaliikennekeskuksen alueelle ja keskiosaan Postin lajittelukeskuksen alueelle on tulossa viihtyisät asuinalueet. Pohjois-Pasilan eteläosaan lähelle Ilmalan asemaa rakennetaan sekä toimistoja, liiketilaa että asuntoja.

2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen ja työpaikkoja alue tarjoaa noin kahdelle tuhannelle. Asuntorakentaminen alkoi 2019 entisen maaliikennekeskuksen alueelta Postipuistosta, jonne syntyy yli 5 000 asukkaan alue. Seuraavaksi rakentaminen alkaa eteläosasta Ilmalan aseman läheisyydestä ja viimeisenä rakennetaan keskiosat, kun Postin lajittelukeskuksen toiminnot siirtyvät 2030-luvulla toisaalle.

Alueen pohjoisosasta on lyhyt matka Käpylän asemalle, etelässä solmukohta on Ilmalan asema. Suunnitelmissa Pohjois-Pasilaan kulkee tulevaisuudessa myös raitiotie Ilmalan kautta.

Kartta Postipuiston hallintamuodoista.

Postipuisto

Postipuisto rajautuu pohjoisessa Metsäläntiehen, idässä Veturitiehen ja lännessä Keskuspuistoon. 26 hehtaarin alueesta on tulossa kaupunkimainen, tehokkaasti rakennettu urbaani asuinalue, jossa asuntokorttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia umpikortteleita muodostaen avoimia ja yhtenäisiä sisäpihoja. Kerrosluku alueella on 5–8, mutta alueelle tulee myös kaksi korkeampaa 12–15-kerroksista maamerkkirakennusta. Julkisivut ovat rapattuja ja laadukkaita.

Postipuiston teemana on yhteisöllisyys: asuintalojen yhteistilat kootaan Rullakkotorin laidalle isoksi, yhteiseksi monikäyttöiseksi asukastilaksi. Asukastila rakennetaan arviolta vuosina 2022–2023.

Postipuiston koulu rakennetaan arviolta 2020-luvun loppupuolella ja alueen ensimmäinen päiväkoti lähivuosina. 

Nykyisen Postintaipaleen kohdille rakennetaan 2020-luvun loppupuolella puistovyöhyke, sekin nimeltään Postipuisto. Puistosta muodostuu välittävä vyöhyke Keskuspuiston ja kaupunkimaisen alueen välillä.

Koko Pohjois-Pasilan läpi Ilmalan asemalta Käpylän asemalle kulkee kaksi kilometriä pitkä kävelykatu Kustinpolku. Kustinpolun julkisesta tilasta tulee myös oleskelun ja ajanvieton paikka, ja sen valaistukseen panostetaan erityisen paljon. 

Kartta Postipuiston rakennusaikatauluista.

Liikkuminen ja pysäköinti Pohjois-Pasilan Postipuiston alueella

Postipuisto on vilkkaasti rakentuva alue, jonka liikennejärjestelyt ja joukkoliikenneyhteydet paranevat rakentamisen edetessä. Postipuiston ensimmäiset asuntokohteet valmistuivat loppuvuonna 2020, ja rakentaminen jatkuu alueella aktiivisena 2020-luvun puoliväliin saakka. Kadut rakennetaan lopullisesti valmiiksi sitä mukaa, kun rakentaminen etenee ja kun se rakentamislogistiikan puolesta on mahdollista.

Postipuistossa on voimassa aluepysäköintikielto, joka sallii pysäköinnin vain erikseen merkityille pysäköintipaikoille. Näitä paikkoja ovat P-merkeillä osoitetut kadun varressa sijaitsevat pysäköintipaikat, erilliset pysäköintialueet tai pysäköintihallit. Muilla paikoilla pysäköinti on kielletty.

Postipuiston infokartta asukkaille

Minne voin pysäköidä Postipuistossa?

Tällä hetkellä asukkaiden ja alueella vierailevien on mahdollista pysäköidä autonsa näin:

1. Oma autopaikka oman yhtiön pysäköintilaitoksesta tai pysäköintihallista.

Kysy vapaita paikkoja oman taloyhtiösi isännöitsijältä.

2. Väliaikainen autopaikka korttelissa 17124 sijaitsevasta pysäköintihallista.

Paikka edellyttää vuokrasopimusta, jonka autopaikkaa tarvitseva tekee Postipuiston Pysäköinti Oy:n kanssa. Yhteyshenkilö pysäköintihallien autopaikkojen väliaikaiseen vuokraukseen on marjo.juuti(at)realia.fi tai kiinteistöpäällikkö joonas.siponen(at)realia.fi

3. Vieras- ja asiointipysäköinti tontti- ja kokoojakatujen varsille.

Katujen varsille sijoittuu vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja, jotka rakennetaan katujen viimeistelytöiden yhteydessä, kun viereiset tontit valmistuvat. Kaikkien Postipuiston rakentamishankkeiden valmistuttua on arvion mukaan katujen varsilla yhteensä noin 240 asiointi- ja vieraspaikkaa. Pysäköintipaikat tulevat olemaan aikarajoitettuja neljäksi tunniksi, välillä klo 6-24 ja Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnan piirissä.

Pysäköinnin periaatteet

Postipuiston asemakaavan mukainen liikenneratkaisu perustuu kaarevaan kokoojakatuun (Postiljooninkatu) ja aluetta palveleviin tonttikatuihin. Asukkaiden autopaikat sijoittuvat pihakansien alle kortteleissa 17114, 17115, 17131. Muut asukkaiden autopaikat sijoittuvat kolmeen pysäköintitaloon (korttelit 17121, 17124 ja 17129). Aikarajoitetut vieras- ja asiointipaikat sijoitetaan katujen varsille.

Postipuiston rakentamisen aikaisia tilapäisiä pysäköinti- sekä kulkureitti-järjestelyjä koordinoi alueellinen rakentamislogistiikan operaattori (Sitowise Oy). Pysäköinninvalvonnasta vastaavat tällä hetkellä Aimo Park, Palmia sekä Helsingin kaupunki.

Jalankulku ja pyöräliikenne

Alueen halki etelästä pohjoiseen kulkevalla Postiljooninkadulla on kaksisuuntainen pyörätie sen itäreunalla ja jalkakäytävät kadun kummallakin puolen. Ilmalan asemalle kulkee väliaikainen jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys toistaiseksi. Katujen rakentaminen Postipuistosta etelään jatkuu myöhemmin.

Kustinpolku on Postipuiston asemakaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Kustinpolku liittyy alueen länsipuolella Postipuistoon ja itäreunassa se päättyy aukioon Kuormakadun ja Lavakadun liittymässä. Yleisen jalankulun ja pyöräilyn reittiin suunnitellaan jatkoa uuden Veturitien alikulun kautta kohti Käpylän asemaa. Saman alikulun kautta kulkee myöhemmin myös pyöräliikenteen laatukäytävä, joka tulee Keskuspuiston suunnasta Postiljooninkatua ja Kuormakatua pitkin.

Postipuiston rakentamisen aikaisia tilapäisiä jalankulun ja pyöräliikenteen reittijärjestelyjä koordinoi alueellinen rakentamislogistiikan operaattori (Sitowise Oy).

Joukkoliikenne

Postiljooninkadun mitoituksessa on varauduttu raitiotien rakentamiseen. Raitiotie yhdistää Postipuiston alueen Ilmalan kautta Pasilaan. Ennen raitiotien rakentamista alueen joukkoliikenne hoidetaan linja-autoliikenteellä. Alku vaiheessa linja-autot kulkevat Postintaivalta pitkin. Metsäläntien ja Postiljooninkadun liittymään rakennetaan liikennevalot.

Syksystä 2021 alkaen alueen linja-autoliikenteeseen tulee parannuksia.

  • Linja 23 jatkaa Ilmalasta Pohjois-Pasilan kautta Maunulaan ja Pirkkolaan. Yhteys Pasilaan, Hakaniemeen ja Rautatientorille sekä pohjoisessa mm. 550:lle. Yhteys Ilmalan asemalle.
  • Linjan 63 reitti siirtyy kulkemaan Ruskeasuolta Pohjois-Pasilan kautta Maunulaan ja Paloheinään. Yhteys mm. Meilahteen ja Kamppiin sekä pohjoisessa mm. 550:lle. Yhteys Ilmalan asemalle.
  • Linjojen 56 (ajaa Metsäläntietä) ja 57 (ajaa Hakamäentietä) reitit eivät muutu, mutta niiden vuorovälit tihenevät.
  • Linja 50 lakkautetaan.

Lisätietoja

Räisänen Aleksi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puh. 09 310 37229, aleksi.raisanen(at)hel.fi

Kattilakoski Eino, projektinjohtaja, liikenne- ja katusuunnittelu, puh. 09 310 32657, eino.kattilakoski(at)hel.fi

Ahlroos Päivi, projektinjohtaja, aluerakentaminen, puh. 09 310 23661, paivi.ahlroos(at)hel.fi

Joonas Hakkila, projektipäällikkö, aluerakentamislogistiikka,  joonas.hakkila(at)hel.fi

Eteläinen Postipuisto

llmalan asemalta postin lajittelukeskukselle saakka tulee ulottumaan 17 hehtaarin kokoinen Eteläinen Postipuisto.

Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen tulee runsaasti toimitiloja. Asemakaava mahdollistaa myös hotellin rakentamisen aseman yhteyteen. Asunnot tulevat sijoittumaan alueen keskiosaan ja Keskuspuiston reunaan. Pääosin alueelle rakennetaan umpikortteleita, Keskuspuiston laidalle myös pistemäisiä taloja.

Alueelle on tulossa päiväkoti. Ilmalan aseman yhteyteen tulee liikekeskusta, mm. päivittäistavarakauppa Sähketorin laidalle.

Koko Pohjois-Pasilan läpi Ilmalan asemalta Käpylän asemalle kulkeva, kaksi kilometriä pitkä viihtyisä kävelykatu Kustinpolku läpäisee myös Eteläisen Postipuiston. Uusia kävely-yhteyksiä rakentuu myös Hakamäentien ja rantaradan yli.

Alueelle on varaus raitiotielle. Ennen rakentamista alueella tehdään isoja massanvaihtoja, joissa pilaantuneet maat poistetaan kokonaan.

 

Päivitetty 8.11.2022