Pohjois-Pasila

Hakamäentien pohjoispuolella ja Keskuspuiston kyljessä sijaitsevaan Pohjois-Pasilaan syntyy lähivuosina nauhakaupunki. Pohjoisosaan entisen maaliikennekeskuksen alueelle ja keskiosaan Postin lajittelukeskuksen alueelle on tulossa viihtyisät asuinalueet. Pohjois-Pasilan eteläosaan lähelle Ilmalan asemaa rakennetaan sekä toimistoja, liiketilaa että asuntoja.

2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen ja työpaikkoja alue tarjoaa noin kahdelle tuhannelle. Asuntorakentaminen alkoi 2019 entisen maaliikennekeskuksen alueelta Postipuistosta, jonne syntyy lähes 6 000 asukkaan alue. Seuraavaksi rakentaminen alkaa eteläosasta Ilmalan aseman läheisyydestä ja viimeisenä rakennetaan keskiosat, kun Postin lajittelukeskuksen toiminnot siirtyvät 2030-luvulla toisaalle.

Alueen pohjoisosasta on lyhyt matka Käpylän asemalle, etelässä solmukohta on Ilmalan asema. Suunnitelmissa Pohjois-Pasilaan kulkee myös raitiotie Ilmalan kautta.

Postipuisto

Postipuisto rajautuu pohjoisessa Metsäläntiehen, idässä Veturitiehen ja lännessä Keskuspuistoon. 26 hehtaarin alueesta on tulossa kaupunkimainen, tehokkaasti rakennettu urbaani asuinalue, jossa asuntokorttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia umpikortteleita muodostaen avoimia ja yhtenäisiä sisäpihoja. Kerrosluku alueella on 5–8, mutta alueelle tulee myös kaksi korkeampaa 12–15-kerroksista maamerkkirakennusta. Julkisivut ovat rapattuja ja laadukkaita.

Postipuiston teemana on yhteisöllisyys: asuintalojen yhteistilat kootaan Rullakkotorin laidalle isoksi, yhteiseksi monikäyttöiseksi asukastilaksi (1 200 m2). Asukastila rakennetaan arviolta vuosina 2022–2023.

Postipuiston koulu rakennetaan arviolta 2025–2027 ja kaksi päiväkotia 2020-luvun alkupuolella. Raitiovaunulle on varaus mutta ainakin alkuun Postipuistoon kuljetaan bussilla. Päivittäistavarakauppaa aletaan rakentaa Rullakkotorin laidalle vuonna 2020.

Nykyisen Postintaipaleen kohdille rakennetaan puistovyöhyke, sekin nimeltään Postipuisto. Puistosta muodostuu välittävä vyöhyke Keskuspuiston ja kaupunkimaisen alueen välillä.

Koko Pohjois-Pasilan läpi Ilmalan asemalta Käpylän asemalle kulkee kaksi kilometriä pitkä kävelykatu Kustinpolku. Kustinpolun julkisesta tilasta tulee myös oleskelun ja ajanvieton paikka ja sen valaistukseen panostetaan erityisen paljon. Julkisivut reitin varrella ovat mittakaavaltaan ja hiotuilta yksityiskohdiltaan jalankulkijaa miellyttäviä.

Eteläinen Postipuisto

llmalan asemalta postin lajittelukeskukselle saakka tulee ulottumaan 17 hehtaarin kokoinen Eteläinen Postipuisto.

Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen tulee runsaasti toimitiloja. Asemakaava mahdollistaa myös hotellin rakentamisen aseman yhteyteen. Asunnot tulevat sijoittumaan alueen keskiosaan ja Keskuspuiston reunaan. Pääosin alueelle rakennetaan umpikortteleita, Keskuspuiston laidalle myös pistemäisiä taloja.

Alueelle on tulossa päiväkoti. Ilmalan aseman yhteyteen tulee liikekeskusta, mm. päivittäistavarakauppa Sähketorin laidalle.

Koko Pohjois-Pasilan läpi Ilmalan asemalta Käpylän asemalle kulkeva, kaksi kilometriä pitkä viihtyisä kävelykatu Kustinpolku läpäisee myös Eteläisen Postipuiston. Uusia kävely-yhteyksiä rakentuu myös Hakamäentien ja rantaradan yli.

Alueelle on varaus raitiotielle, mutta ainakin alkuun Eteläiseen Postipuistoon kuljetaan bussilla. Ennen rakentamista alueella tehdään isoja massanvaihtoja, joissa pilaantuneet maat poistetaan kokonaan.

 

Päivitetty 26.10.2020