Pasila on toimitilarakentamisen avainalue. Ilmalassa sekä Itä-, Länsi- ja Pohjois-Pasilassa sijaitsee valtakunnallisia yhtiöitä, kansainvälisiä konserneja, mediataloja sekä valtion ja kaupungin virastoja. Tulevaisuudessa toimitiloja ja työpaikkoja on alueilla entistä enemmän.

Uusia toimisto- ja liiketiloja rakennetaan Pasilan seitsemälle osa-alueelle lähivuosikymmeninä yli miljoona kerrosneliötä. Tulevaisuuden Pasila tarjoaa työtä yli 50 000 ihmiselle.

Ilmala - laajeneva mediakaupunginosa

Ilmala tunnetaan Yleisradion ja MTV:n toimitiloista sekä lukuisista pienemmistä media-alan yrityksistä.

Uudisrakentaminen kaksinkertaistaa Ilmalan toimitilojen määrän – kokonaismäärä 348 000 kerrosneliötä on lähes yhtä suuri kuin Keski-Pasilassa. Työpaikkoja uudessa Ilmalassa on yli 11 000.

Uudet toimistorakennukset sijoittuvat

 • Televisiokadun varrelle
 • lähelle uutta Ilmalantoria, mistä on erinomaiset yhteydet Hakamäentielle, Ilmalan rautatieasemalle ja raitiolinja 9:n tulevalle kääntöpaikalle.

Yleisradion alue kehittyy median ehdoin. Tulevaisuudessa alueelle on mahdollisuus rakentaa esimerkiksi näyttelytiloja ja arkistoja.

Noin puolet Ilmalan alueelle suunnitelluista toimistoista on valmistunut tai rakenteilla. Loput toimitilat sijoittuvat tonteille, joiden rakentaminen on sidoksissa Yleisradion ja MTV:n tilajärjestelyihin. Osa purku- ja muutostöistä ajoittuu arvioiden mukaan vuodelle 2020.

Konepajan alueella rinnan vanhaa ja uutta

Konepajan uudisrakentamisen yhteydessä tärkeimmät vanhat rakennukset suojellaan, mutta niihin tulee uutta toimintaa.

Alueen rakentaminen jatkuu noin vuoteen 2020, jolloin alueella on arvioiden mukaan tuhansia työpaikkoja.

Konepajan alueella on jo pinta-alassa mitaten paljon toimitiloja, jotka sijoittuvat

 • suuriin VR:n käytössä olleisiin historiallisesti arvokkaisiin konepajahalleihin
 • Aleksis Kiven kadun varren pienempiin tiilirakennuksiin.

Konepajan kuudesta osa-alueesta kahden asemakaavoitus on vielä kesken. Konepaja-alueen kaakkoispään uudisrakentamisesta osa on asuntoja, mutta alueelle rakennettaneen pääosin uusia toimisto- ja liiketiloja.

Keski-Pasilaan korkeita tornitaloja

Uusia toimistotiloja rakennetaan tulevaisuudessa lähes kaikkialle Keski-Pasilan alueelle. Alueen valmistuttua siellä työskentelee noin 10 000–15 000 ihmistä.

Keski-Pasilan rakentaminen alkaa keskustakorttelista, joka nousee Pasilan aseman länsipuolelle. Tavoitteena on visuaalisesti ja toiminnallisesti korkea taso.

Keskustakortteliin tulee

 • toimitiloja ja liiketiloja
 • asuntoja
 • varaus 2020-luvulla rakennettavalle metroasemalle
 • runsaasti maanalaisia pysäköintitiloja asukkaille, yrityksille ja matkustajille.

Keskustakorttelin rakentaminen alkoi vuonna 2015. Sen rakennusoikeus on lähes 30 prosenttia Keski-Pasilan toimitiloista.

Keskustakortteli nousee Pasilan sillan tasosta noin kuusi kerrosta ylöspäin. Korttelia rakennetaan myös sillan alle, ja alimmat rakennustasot ovat syvällä maanpinnan alapuolella.

Pasilan sillan eteläpuolelle on suunnitteilla kymmenen korkean rakennuksen alue. Torneista suurin osa on yli 15-kerroksisia, ja korkeimmassa saattaa olla jopa yli 40 kerrosta.

Rakennuksista on suunniteltu hybridejä: alimmaisena on liiketiloja, niiden yläpuolella toimistoja ja kaikkein ylimpänä asuntoja. Toimistojen määrä vaihtelee tornikohtaisesti; läntisissä torneissa asuntojen osuus rakennusoikeudesta on viitesuunnitelmassa 40 prosenttia.

Pasilan sillan pohjoispuolelle uuden Veturitien varteen rakennetaan pohjoiseen kurkottava toimistonauha, jonka alimpiin kerroksiin tulee aluetta elävöittäviä kauppoja ja liiketiloja. Toimistoalue rajautuu lännessä asuinkortteleihin.

Historiallisesti arvokkaat veturitallit suojellaan. Tällä hetkellä veturitallien tiloissa toimii monenlaisia yrityksiä, ja alue halutaan säilyttää aktiivisessa käytössä myös jatkossa.

Pohjois-Pasila - hyvä paikka asua ja työskennellä

Pohjois-Pasilassa uusia toimitiloja tulee lähivuosina Postintaipaleen eteläosaan.

Postintaipaleen alueella toimii Pohjolan Liikenteen varikko. Pitkän ajan suunnitelmissa on kattaa varikkoalue, jolloin kannen päälle voidaan rakentaa uusia toimitiloja.

Toimistojen rakentaminen lisää työpaikkojen määrää alueella noin 2 000:sta 7 000:een.

Pohjois-Pasilan työpaikka-alueelle on hyvät yhteydet

 • Alue sijaitsee Hakamäentien välittömässä läheisyydessä.
 • Alueelta on lyhyt yhteys Ilmalan rautatieasemalle.
 • Hakamäentien ylitse rakennetaan kevyen liikenteen silta, joka yhdistää Ilmalan ja Pohjois-Pasilan.
 • Tulevaisuudessa alueelle kulkee myös raitiolinja 9.

Postintaipaleen työpaikka-alueen pohjoispuolelle tulee uusia asuntoalueita. Pohjois-Pasila tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhdistää työn ja asumisen.

Päivitetty 12.7.2017