Sairaala-alueet asumiselle

Vanhoille kaupungin sairaala-alueille saadaan tulevina vuosina koteja tuhansille helsinkiläisille. Muuttumassa ovat Koskela, Laakso, Aurora, Herttoniemi, Maria ja Kivelä. Sairaala-alueille voisi tulevaisuudessa tulla kodit 4 500 kaupunkilaiselle.

Koskela – asuntoja ja palvelukeskus sairaalapuiston tuntumaan

Suunnitelmat Koskelan sairaala-alueen muuttamisesta asumiskäyttöön ovat jo pitkällä. Perinteikkään sairaalapuiston ympärille, hyvien yhteyksien äärelle rakennetaan lähivuosina yli tuhat uutta asuntoa.

Tammikuussa 2017 vahvistunut Koskelan sairaala-alueen asemakaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen noin 3 000 uudelle asukkaalle. Yksi sairaalarakennuksista kunnostetaan lasten päiväkodiksi, ja 2023-24 Kunnalliskodintielle nousee seniorikeskus, joka korvaa monipuolisen palvelukeskuksen. 

Uudisrakentaminen painottuu alueen reunoille. Koskelantien, Käpyläntien ja Kunnalliskodintien varrelle nousevien kerrostalojen suojaan jää suuri osa vanhasta sairaalapuistosta. Asemakaavassa suojellut sairaalan arvokkaat vanhat rakennukset muutetaan asuinkäyttöön.

Ensimmäiset kerrostalot Koskelantielle

Asuinrakentaminen alkoi syksyllä 2019 Käpyläntieltä ja Koskelantieltä, ja kolme hanketta käynnistyi keväällä 2020. Kaupungin asuntotuotanto (ATT) aloitti työt Koskelantien ja kunnalliskodintien kulmassa. Ensimmäisenä valmistuu vuonna 2021 Kunnalliskodintien puoleiselle tontille 96 asunnon Hitas-yhtiö. Vuoteen 2023 mennessä kortteliin syntyy 269 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa, joista 20 kehitysvammaisille. Hankkeen viimeisessä vaiheessa nousee Kunnalliskodintien puoleiselle tontille 96 asunnon Hitas-yhtiö.

Viereiseen F-taloon peruskorjataan päiväkotipaikka jopa kolmellesadalle lapselle. Muutostyö käynnistetään seniorikeskuksen valmistuttua, alustavan arvion mukaan keväällä 2024.

Kadunvarret on kaavoitettu tiiviiksi, jotta rakennukset suojaavat korttelien sisäosia liikenteen melulta. Kerrosluku vaihtelee neljästä seitsemään.

Antti Korpin tien varrelle nousee lähivuosina noin 200 asuntoa käsittävä kerrostalokortteli, johon tulee tilat myös päivittäistavarakaupalle maanalaisine pysäköintitiloineen.

Seniorikeskus pesularakennuksen tontille

Kunnalliskodintien pohjoispuolelle, puretun pesularakennuksen tontille rakennetaan seniorikeskus, jonka ryhmäkoteihin tulee asunto yli 200 muistisairaalle. Seniorikeskuksen valmistuttua puretaan N-talo, ja tilalle nousee asuinrakennuksia.

G-talo sekä keskiosan vanhat paviljongit muutetaan asunnoiksi. Paviljonkiryhmää täydennetään uudisrakennuksilla. Muutostyöt alkavat seniorikeskuksen valmistuttua.

Laajat puistoalueet säilyvät

Nykyisestä sairaalapuistosta suuri osa säilytetään. Eteläinen puistoalue on nimetty Rohtotarhaksi ja alueen keskellä sijaitseva osa Hospitaalinpuistoksi. Lisäksi Kunnalliskodintien pohjoispuolelle on suunniteltu puisto, jonka nimeksi tulee Koskelanhaka.

Uuden asuinalueen pysäköintipaikat tulevat pihakansien alle..

Kunnalliskodintie uudistetaan ja sille rakennetaan raitiovaunujen huoltoraideyhteys Koskelan varikolta. Urakka valmistuu 2021.

Hyvät liikenneyhteydet ja palvelut

Koskelan sairaala-alueelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet eri puolilta kaupunkia. Koskelantietä ja Käpyläntietä kulkee useampia bussilinjoja. Pohjolanaukiolle kulkee raitiolinja 1.

Alue tarjoaa valmiina koulut, päiväkodit ja monet muut julkiset ja kaupalliset palvelut. Vanha F-talo kunnostetaan päiväkodiksi.

Kunnalliskodintien ja Antti Korpintien kulmaan on varattu tontti päivittäistavarakaupalle, joka parantaisi koko Koskelan kauppapalveluita.

Koskelan sairaala-alueen lainvoimainen kaava

Forsby – bostäder och ett servicecenter intill sjukhusparken

Runt den traditionsrika sjukhusparken, invid goda förbindelser byggs under de kommande åren över tusen nya bostäder.

Detaljplanen över Forsby sjukhusområde som fastställdes i början av 2017 möjliggör byggande av bostäder för ungefär 3 000 nya invånare. En av sjukhusbyggnaderna renoveras till daghem och i området byggs ett nytt servicecenter för seniorer. 

Nybyggnaden ligger övervägande på områdets kanter. En stor del av den gamla sjukhusparken blir bakom höghusen som byggs längs Forsbyvägen, Kottbyvägen och Kommunalhemsvägen. De gamla värdefulla byggnaderna som är skyddade i detaljplanen ändras till bostadshus.

Av den nuvarande sjukhusparken bevaras en stor del. Det södra parkområdet har fått namnet Medikamentgården och delen mitt i området Hospitalparken. Dessutom har man på den norra delen av Kommunalhemsvägen planerat en park som kommer att heta Forsbyhagen.

Parkeringsplatserna i det nya bostadsområdet byggs under gårdsdäck.

Kommunalhemsvägen förnyas och på den byggs en servicespårförbindelse för spårvagnar från depån i Forsby. Arbetet skall inledas i början av 2020-talet.

Herttoniemi – 50-luvun asuinalue tiivistyy

Lähivuosina tyhjenevä Herttoniemen sairaala-alue sopii erinomaisesti täydennysrakentamiseen, sillä lähellä ovat niin palvelut, liikuntapaikat kuin metroasemakin.

Herttoniemen sairaala-alueelle on valmistunut asemakaava. Uudisrakentaminen tuo Herttoniemeen yli 600 uutta asukasta. Uudet asuintalot on tarkoitus suunnitella niin, että niiden arkkitehtuurissa toistuu 1950-luvun Herttoniemelle tyypillisiä piirteitä. 

Rakentaminen alkaa pohjoisesta

Rakentaminen on alkanut Herttoniemessä vuonna 2020. Ensimmäiset talot nousevat Siilitien ja Siilikujan kulmatontille ja niihin tulee todennäköisimmin hitas- tai asumisoikeusasuntoja, mahdollisesti myös ryhmärakentamiskohteita. Sen jälkeen rakentaminen jatkuu Siilikujan vartta pitkin kohti purettavaa sairaalarakennusta.

Seuraava vaihe edellyttää terveysasemarakennuksen purkamista. Tämä on mahdollista sen jälkeen, kun terveysaseman palvelut ovat siirtyneet uuteen Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen.

Siilitien varrelle kaava-alueen pohjoisosaan rakennetaan uusi päiväkoti noin sadalle lapselle. Sille tulee tarvetta, koska alueen lapsiperheitä nykyisin palveleva Siilitien päiväkoti on remontin tarpeessa.

Viimeiseksi rakennetaan alueen keskiosa, kun sairaalarakennukset on ensin purettu. Vaikka Herttoniemen sairaalan toiminta on loppunut, rakennuksissa on HUS:n ja kaupungin sote-toimintoja tämän hetken tietojen mukaan vuoteen 2025 saakka. Sairaalamäelle tulee todennäköisesti vapaarahoitteisia asuntoja.

Metro tuo ja vie

Herttoniemessä on kattava koulutarjonta ja useita päiväkoteja. Myös ruokakauppoja on lähellä, metroasemalle on kävelymatka ja metrolla pääsee Itäkeskuksen palveluihin parissa minuutissa.

Kettutiellä sijaitsevat kirjasto ja nuorisotalo siirtyivät Hertsi-lähipalvelukeskukseen, jonka rakentaminen Herttoniemen metroaseman tuntumaan Itäväylän päälle alkoi talvella 2018.

Siilitien varrelle rakennetaan uusi pysäköintikenttä, ja Siilikujalla pysäköintipaikkoja tulee myös pihakansien alle. Alueelle on erinomaiset yhteydet joukkoliikenteellä: metron lisäksi lähellä kulkee muutama bussilinja.

Sairaala-alueen naapurissa sijaitseva liikuntapuisto urheilukenttineen ja hyppyrimäkialueineen tarjoaa jatkossakin hyvät mahdollisuudet harrastaa ulkoliikuntaa. Liikuntapuiston pohjoispuolella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitusrakennelmat on suojeltu uudella asemakaavalla.

Laakso ja Aurora – terveyspalveluja ja asuntoja ydinkeskustan kupeeseen

Helsinki ja HUS tuovat lisää sairaalapalveluja Laakson alueelle lähelle Meilahden sairaalakampusta. Laaksoon syntyy muun muassa psykiatriakeskus. Naapuriin Auroran alueelle voisi tulevaisuudessa valmistua koti tuhannelle helsinkiläiselle.

Laakson ja Auroran sairaala-alueiden kaavoitus tehdään erikseen. Rakentaminen päässee käyntiin aikaisintaan ensi vuosikymmenen alussa.

Psykiatrian palvelut Laaksoon

Laakson sairaala-alueelle rakennetaan psykiatriakeskus, johon keskitetään kaupungin ja HUS:n psykiatrian palvelut. Uusilla sairaalarakennuksilla ja liikennejärjestelyillä on tavoitteena luoda niin potilaille kuin henkilökunnalle toimiva ja viihtyisä ympäristö.

Laaksoon siirtyvät HUS:n psykiatriakeskus Hesperian sairaala-alueelta sekä muun muassa Auroran ja Kellokosken psykiatristen sairaaloiden toiminnot. Alueelle jää myös Laakson sairaalan nykyistä toimintaa, ja lisäksi sinne siirretään Suursuon sairaalan osastoja.

Alueen keskellä oleva sairaala- ja terveysasemarakennus tultaneen purkamaan uudisrakentamisen tieltä. Pohjoisosan arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan, ja niihin tulee sijoittumaan toinen Helsingin kaupungin päiväsairaaloista. Nordenskiöldinkadun varrella säilyy kuntoutuspalveluja tarjoava Vega-talo (Neurotalo).

Liikennettä maan alle

Liikenneyhteydet lännestä Mannerheimintieltä aiotaan ratkaista rakentamalla Nordenskiöldinkadulta Auroranportin kohdalta tunneliyhteys uudistuvalle sairaala-alueelle. Myös maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamista selvitetään. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhdistää Laakson ja Meilahden sairaala-alueet toisiinsa yhteystunnelilla.

Reijolankadun uutta raitiotieosuutta pitkin liikennöi ratikkalinja 3 uudelle pohjoiselle päätepysäkilleen Mannerheimintien ja Kuusitien risteykseen.

Asuntoja Auroraan

Auroran sairaala-alueella on vielä jonkin verran kaupungin sosiaali- ja terveysviraston toimintaa. Psykiatrian palvelut muuttavat aikanaan Laaksoon syntyvään psykiatriakeskukseen. Aurorassa toimivat HUS:n infektiosairauksien osastot siirtyvät Meilahteen ja loputkin alueen sosiaali- ja terveyspalvelut aiotaan siirtää muualle.

Pohjoisosaan Palkkatilankadun tuntumaan olisi mahdollista rakentaa uudisasuntoja. Nordenskiöldinkadun puoleisessa rinteessä sijaitsevat Magnus Schjerfbeckin piirtämät sairaalapaviljongit tullaan suojelemaan ja muuttamaan asunnoiksi. Kaikkiaan pohjoisosaan ja paviljonkeihin voitaisiin saada asunto noin tuhannelle kaupunkilaiselle.

Maria – startup-pöhinää ja ikäihmisten palveluja

Marian entinen sairaala on jo ehtinyt profiloitua eläväisenä startup -keskittymänä ja tiloja on tarkoitus avata uusillekin yrittäjille. Lisäksi sairaala-alueelle suunnitellaan monipuolista palvelukeskusta sekä asuntoja.

Historiallisella Marian alueella ei ole ollut sairaalatoimintaa enää muutamaan vuoteen. Kaavoitustyö on meneillään, lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Uuden ajan liiketoimintaa

Pohjoisosan sairaalarakennukset säilytetään ja niihin tulee pääasiassa startup-toimitiloja. Jo vuonna 2016 remontoituihin tiloihin asettunut startup-yhteisö Maria 01 on tuonut alueelle runsaasti innovaatiokuhinaa.

Startup-keskittymän omistavat Helsingin kaupunki, Helsingin Uusyrityskeskus ja suomalaisten sijoittajien perustama Startup-säätiö. Yrityksille on tarjolla erityyppisiä tiloja, joiden koko joustaa tarpeiden mukaan.

Mechelininkadun varrelle suunnitellaan pelitaloa, ja sen naapuriin innovaattoritilaa. Porkkalankadun puoleisen päädyn käyttötarkoitus on vielä avoin.

Marian alueen liikenneyhteyksiä kehitetään erityisesti kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Mechelininkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet ja länsipuolelle jalankulkuyhteys. Sairaala-alueen keskellä kulkee jalankulkureitti sekä poikittaisia yhteyksiä Baanalta Mechelininkadulle. Pysäköintiä on suunniteltu kortteleiden alle maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Marialla ykkössijainti

Marian alueen Baanan puoleisen reunan soveltuvuutta monipuolisen palvelukeskuksen käyttöön on tutkittu yli kahden vuoden ajan. Nykyisen asuinrakennuksen paikalle rakennettavaan palvelukeskukseen tulisi seniorien palveluja ja muistisairaiden ryhmäkoteja. Uuteen palvelukeskukseen siirtyisivät nyt modernien tilojen tarpeessa olevat Kivelän sairaala-alueen ikääntyneiden palvelut ja kotihoidon tukikohta.

Palvelukeskusta suojaisi liikenteen melulta ja päästöiltä Mechelininkadun varren yhtenäinen rakennusmassa, jonka yläkerroksiin voitaisiin sijoittaa opiskelija-asuntoja. Kaikkiaan alueelle voitaisiin saada 400 uutta asuntoa; määrään sisältyvät palvelukeskuksen ryhmäkodit.

Maria tarjoaa hyvän sijainnin erityyppisille toiminnoille, joita on vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen. Helsingin uudistuvan sote-palveluverkon monipuoliselle palvelukeskukselle on kiireellisesti osoitettava paikka, joka täyttää muun muassa väestörakenteen, liikenneyhteyksien, sijainnin ja ympäristön vaatimukset.

Palvelukeskuksen rinnalle maankäytön suunnitteluun on syksyllä 2015 tullut StartUp Maria, josta kaupunki tahtoo kehittää kansainvälisesti merkittävän innovaatioyritysten kasvualustan.

Päivitetty 11.1.2021
Lisätietoja Koskelan sairaala-alueen muutoksesta

projekti-insinööri Jutta peura Helsingin kaupunginkanslia
puh. 09 310 36288  
s.posti: etunimi.sukunimi@hel.fi