Ostoskeskusten kehittäminen

Helsingin ostoskeskukset on rakennettu pääosin 1950-80 -luvuilla. Suurin osa näistä jo 50- ja 60-luvuilla. Ostoskeskukset ovat pääosin osakeyhtiöitä, joissa omistajina on sekä nykyisiä ja entisiä paikallisia toimijoita, että sijoittajia. Myös kaupunki omistaa tiloja ostoskeskuksissa.

Vanhoja ostoskeskuksia voidaan kehittää ja niiden toimintaedellytyksiä parantaa muun muassa rakentamalla lisää asuntoja ostoskeskusten yhteyteen tai niiden vaikutuspiiriin. Täydennysrakentamisen keinoin voidaan kasvattaa asiakaskuntaa ja virkistää elinympäristöä.

Ostoskeskuksen kehittämistarve voi herätä monesta syystä. Esimerkiksi ostoskeskuksen huono kunto, vähentynyt käyttöaste tai maanvuokrasopimuksen loppuminen voi johtaa kehittämistarpeiden selvittämiseen. Myös alueelliset tiivistämistarpeet esimerkiksi joukkoliikenteen solmukohdissa voivat käynnistää ostoskeskusten kehittämisen.

Täydennysrakentamisen ja muut maankäytölliset muutokset mahdollistaa asemakaava. Asemakaavoituksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Helsingissä osa ostoskeskuksista sijaitsee omistustontilla ja osa kaupungin vuokratontilla. Tonttiasioissa palvelee kaupunkiympäristön toimiala.

Ostoskeskusten ja asemakeskusten kehittäminen käynnissä

Helsingissä on jo uudistettu useita ostoskeskuksia. Runsaasti uudistushankkeita on myös vireillä.

Tutustu ajankohtaisiin ostoskeskushankkeisiin.