Yhteystiedot

Elinkeinoasiat
Kehityspäällikkö Minna Maarttola, puh. (09) 310 36307

Tonttiasiat
Toimistopäällikkö Pasi Lehtiö, puh. (09) 310 36448

Tilakeskus
Vuokrauspäällikkö Risto Heikkinen, puh. (09) 310 23101

Yleiskaava-asiat
Johtava yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson, puh. (09) 310 37444 

Asemakaava-asiat
Aluearkkitehdit

Esikaupunkialueiden aluerakentamisprojekti
Projekti-insinööri Max Takala, puh. (09) 310 25916

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi