Keski-Pasila syntyy liikenteen solmukohtaan

Pasila
09. toukokuuta 2008

Pasilan rautatieaseman molemmin puolin sijaitsee ns. Keski-Pasila, uusi kaupungin toimitilarakentamisen avainalue, jonne pyritään sijoittamaan myös mahdollisimman paljon asumista. Rakentaminen voi alkaa 2012.
Kun Keski-Pasilaan lisätään Pasilan konepajan alue, Ilmala sekä Hakamäentien pohjoispuolelle sijoittuvat Ylä- ja Pohjois-Pasila, saadaan tulevaisuudessa uudisrakentamista sijoitettua alueelle mittava määrä: toimitilaa yli miljoona kerrosneliötä, palveluita ja asumista noin 750 000 kerrosneliötä. Koko alueen rakentaminen ajoittuu vuosille 2007–2040.
Keski-Pasilan suunnittelun lähtökohtana on korttelirakenne, jossa maanvaraisen rakentamisen osuus on mahdollisimman laajaa. Kaupunkirakenteen on tarkoitus olla tiivistä ja toimintojen sekoittunutta. Osayleiskaavan pohjaksi laadituissa viitesuunnitelmissa alueelle on visioitu jopa pilvenpiirtäjiä.

Alueella on tärkeä liikenteellinen rooli ja uudisrakentamisesta huolimatta merkittävä osa alueesta jää edelleenkin raideliikenteen käyttöön. Liikenteen painopiste on kuitenkin joukkoliikenteessä, jonka sujuvuus varmistetaan sovittamalla yhteen juna-, metro-, raitiotie ja linja-autoliikenteen suunnitelmat. Metro aloittanee liikennöinnin Keski-Pasilassa 2020-luvulla, jolloin suuri osa alueesta on jo rakennettu.
Keski-Pasilan rakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä valtion kanssa, sillä alue poikkeaa muista käynnissä olevista kaupungin aluerakentamisprojekteista siinä, että kaupunki omistaa alueelta maata vain noin yhden viidesosan.
Aluerakentamista tehdään yhteistyössä kaupungin, valtion ja kolmannen sektorin kanssa. Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto koordinoi osaltaan alueiden toteuttamista ja varmistaa rakentamisen edellytykset.
Lisätietoja: Niina Puumalainen, projektinjohtaja, talous- ja suunnittelukeskus, p. (09) 310 25475 Timo Lepistö, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. (09) 310 37232  
Kuva: Arkkitehtitoimisto Cino Zucchin näkemys tulevaisuuden Keski-Pasilasta. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)