Keski-Pasilan alue rakentamiskäyttöön Senaatti-kiinteistöille

Pasila
01. syyskuuta 2008

Valtioneuvosto hyväksyi 28.8.2008 Helsingin Pasilassa sijaitsevan noin 13,6 hehtaarin suuruisen alueen siirron Ratahallintokeskukselta Senaatti-kiinteistöille rakentamiskäyttöä varten.

Valtion tarpeista vapautuneen ns. Keski-Pasilan alueen hallinnansiirto on osa Helsingin kaupungin ja valtion vuonna 2002 solmiman aiesopimuksen toteutusta. Pasilassa alueita on vapautunut ja vapautuu jatkossa valtion tarpeista mm. Vuosaaren sataman valmistumisen tuloksena. Alueet ohjataan asuntojen ja keskustatoimintojen rakentamiseen kaupungin ja valtion yhdessä laatiman osayleiskaavan mukaisesti. Kaavoituksella saatavalla arvonnousulla katetaan osaltaan valtiolle syntyneitä infrastruktuurin rakennuskustannuksia.

Keski-Pasilan toteutus merkitsee Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kannalta uuden, identiteetiltään voimakkaan keskusta-alueen syntymistä, jossa varaudutaan asuntojen ja toimitilojen tarpeen sekä liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen kasvuun. Saavutettavuudeltaan alue on pääkaupungin parasta vyöhykettä ja valtio luo osaltaan sen rakentamiselle tarvittavia liikenteellisiä edellytyksiä syksyllä 2009 valmistuvalla Hakamäentien mittavalla uudelleenjärjestelyllä.

Keski-Pasila on myös osa tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka liittyy Pasilan konepaja-alueen sekä Pohjois-Pasilan rakentamiseen. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hankkeessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Rautateiden henkilöliikenteen kasvumahdollisuudet turvataan mm. Pasilan asemaa kehittämällä.

Talous- ja suunnittelukeskuksessa lisätietoja antaa projektinjohtaja Niina Puumalainen, puh. (09) 310 25475.