Pasila on tulevan toimitilarakentamisen tärkein alue

Pasila
08. tammikuuta 2009

Kaupungin ja valtion vuonna 2002 tekemän aiesopimuksen mukaan valtion omistamilta ratapiha-alueilta siirtyy toimintoja Vuosaareen ja vapautuvat alueet käytetään asuntojen ja toimitilojen rakentamiseen.
Pasila on kaupungin tulevan toimitilarakentamisen tärkein alue, jonne kaavaillaan yli miljoonaa kerrosneliötä uutta toimitilaa. Näkyvimpiä muutoksia tapahtuu Keski-Pasilassa rautatieaseman ja ratapihan molemmin puolin. Aseman ympäristöön syntyy uusi urbaani keskusta, tiiviisti rakennettu työpaikka-, palvelu- ja asuinalue. Alueen rakentaminen jatkuu aina 2040 tienoille saakka.
Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuva toimistorakennusten vyöhyke tuo radanvarteen kokonaan uuden ilmeen. Arkkitehdit ovat visioineet alueelle jopa 20-kerroksisia torneja ja ”hybridirakentamistakin” tutkitaan parhaillaan.
Valtio tärkeä kumppani Pasilan aluerakentamisprojektissa, kuten muissakin käynnissä olevissa aluerakentamisprojekteissa ovat mukana useat kaupungin hallintokunnat. Pasilassa erityisen tärkeänä kumppanina on valtio.
“Alueen maista valtaosa on valtion omistuksessa, kaupunki omistaa niistä vain noin viidesosan. Siksi rakentamista viedään eteenpäin tiiviisti valtiovallan kanssa neuvotellen. Täällä ei voida toimia kuten vaikkapa Arabianrannassa, jossa kaupunki on sisällyttänyt jo tontinluovutukseen erilaisia alueen omaleimaisuutta edistäviä ehtoja,“ projektinjohtaja Niina Puumalainen talous- ja suunnittelukeskuksesta kertoo. Hän johtaa myös Arabia-Hermannin aluerakentamisprojektia.
Ensi vuosikymmenellä Pasilan sillan kupeeseen alkaa nousta suuri keskustakortteli Kampin keskuksen tyyliin. Pasilan aluerakentamisprojektissa valmistellaan parhaillaan kortteleiden kansainvälisen tontinluovutus- ja arkkitehtikilpailun käynnistämistä yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
”Tarkoitus on, että hankkeen hinta päätetään etukäteen ja kilpailu käydään laadulla. Korttelin kilpailuttaminen, suunnittelu ja rakentaminen ovat erittäin vaativia prosesseja, sillä liike-, toimisto- ja asuintilojen ohella on otettava huomioon myös liikenteeseen liittyvät tilavaraukset esimerkiksi metrolle, Veturitielle ja autopikajunaterminaalille. Keskustakorttelin rakentaminen voisi alkaa 2012–2013,” Puumalainen kertoo.
Raiteet vievät Pasilaan Keski-Pasila on jo nyt seudullisesti tärkeä liikenteen solmukohta ja raideliikenne keskittyy alueelle tulevaisuudessa entistä vahvemmin. Suunnitelmissa on esimerkiksi Pisara-rata, joka kiertäisi Pasilan asemalta Hakaniemen, ydinkeskustan ja Töölön kautta takaisin Pasilaan.
Pasilan metrolinja puolestaan kulkisi Pasilan asemalta Töölön, keskustan ja Katajanokan kautta mahdollisesti Kruunuvuorenrantaan asti.