Kalasataman sarjakuva: Kustannustehokasta ja ekologista esirakentamista

Kalasatama
14. tammikuuta 2009

Kuva: Anssi Keränen
Kalasatamasta siirrettiin viimeisetkin kontit joulukuussa Vuosaaren satamakeskukseen, ja nyt alueella alkavat purku- ja maan esirakentamistyöt tulevaa asuin- ja toimitilarakentamista varten. Alueelle nousee seuraavan 20 vuoden aikana koteja 17 000 kaupunkilaiselle ja työpaikkoja 10 000:lle. Asuntorakentaminen pääsee käyntiin 2010. Kaupungin investoinnit alueella nousevat 850 miljoonaan euroon. Esirakentamistyöt vievät noin 100 milj. euroa. Kun maan puhdistaminen lasketaan mukaan, summa nousee yli 200 miljoonaan.
Työt alkavat Sörnäistenniemeltä, Kulosaaren sillan eteläpuolelta. Vuoden 2009 aikana maata tiivistetään osassa aluetta pudottamalla 10–15 tonnin painoista betonijärkälettä reilusta kymmenestä metristä, jolloin maa tiivistyy riittävästi eikä kaikkia talojen rakenteita tarvitse perustaa paaluille. Näin saadaan säästöä perustamiskustannuksiin.
Toisaalla Sörnäistenniemellä päästään samaan lopputulokseen painopengerrakenteilla eli louheesta tehtävillä maakasoilla, jotka tiivistävät alla olevaa maata. Kasoissa oleva louhe käytetään myöhemmin Kalasataman alueen meritäyttöön, jota tehdään Sörnäistenniemen eteläosassa noin 8 000 m2 laajuisena.
Kalasatamassa tähdätään myös muilla tavoin kustannustehokkaaseen ja ekologiseen rakentamiseen. Sörnäisten satamaan vieneen satamaradan kiskot puretaan ja varastoidaan myöhempää käyttöä varten, jolloin metalli sulatetaan. Ratapölkyt toimitetaan ongelmajätteeksi. Vuoden 2009 aikana Kulosaaren sillan eteläpuolelta puretaan kuusi varastorakennusta. Niistä saatu betoni murskataan ja käytetään hyödyksi alueen täytöissä, myös teräsrakenteet hyödynnetään.
Rakennusvirasto on jo syksyn 2008 aikana aloittanut Kulosaaren sillan tukien vahvistamisen, jotta varmistutaan siitä, että tuleva rakentaminen ja paalutus eivät vahingoita sillan rakenteita. Lisäksi sillan alle ja sen eteläpuolelle tehdään paalutettu betonilaatta, jotta maan stabiliteetti ei vaarannu eikä ranta sorru.
Alueella myös puhdistetaan paikoin maata luontevana osana muuta rakentamista.

Kalasataman alueen rakentumista seurataan ajoittain myös sarjakuvan keinoin. Piirroshahmo projektinjohtaja Masa Takala esittelee lukijoille Kalasatamassa tehtäviä töitä ja suunnitelmia omalla persoonallisella tavallaan. Kuvitus on Anssi Keräsen käsialaa.