Kalasataman keskukselle haetaan toteuttajaa kilpailulla

Kalasatama
04. syyskuuta 2009

Kalasatamassa haetaan kilpailulla toteuttajaa lähes kaksi kertaa Kampin keskuksen kokoiselle hankkeelle. Helsingin kaupunki on käynnistänyt 15. syyskuuta julkisen hankintakilpailun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Osallistuminen kilpailuun päättyy 14.1.2010.

 Kilpailu käsittää Itäväylän ja Kalasataman metroaseman viereiset keskustakorttelit toimitila- ja asuinkerrostalotontteineen sekä kortteleihin, niiden väliin ja ympärille sijoittuvat yleiset alueet ja toimitilat. Kilpailualueella on rakennusoikeutta yhteensä 110 350 kerrosneliömetriä, josta asuntorakennusoikeutta on 10 400 kerrosneliömetriä. Alueelle rakennetaan mm. kaksi vähintään 16-kerroksista asuintaloa.

Toteuttaja vastaa myös kaupallisesta konseptista

Kilpailulla etsitään Kalasataman keskukselle kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paras ratkaisu, joka täyttää kaupungin asettamat tavoitteet. Toteuttaja ostaa keskuksen yksityisten osien rakentamiseen tarvittavat korttelit ja alueet ja toteuttaa koko keskuksen valmiiksi ja luovuttaa julkiset osat kaupungille.
Kaupunki maksaa keskuksen julkisten osien rakentamisen tai vuokraa tilat toteuttajalta. Toteuttaja vastaa koko keskuksen toiminnallisesta ja kaupallisesta konseptista ja ratkaisusta niin, että keskuksesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus ja koko keskuksen menestymiselle luodaan parhaat mahdolliset edellytykset.
 

Rakentamaan aikaisintaan 2012

Toteutuskilpailu järjestetään julkisena hankintana, josta on 15.9.2009 julkaistu ilmoitus sähköisellä HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Kilpailun kokonaiskesto on arviolta noin kaksi vuotta. Rakentamisen aloitusajankohdaksi arvioidaan aikaisintaan vuoden 2012 loppua.

Kaupunki valitsee neuvottelukumppanit vähimmäisvaatimukset täyttävien ilmoittautuneiden joukosta. Valinta suoritetaan toteuttajaehdokkaiden laatimien ideasuunnitelmien perusteella ja neuvotteluihin valitaan kolme neuvottelukumppania. Neuvottelujen kuluessa laaditaan luonnossuunnitelmat ja sopimusluonnokset. Kun neuvottelut on saatu päätökseen, laatii jokainen neuvottelukumppani tarjouksen omasta suunnitelmastaan, joiden perusteella kaupunki valitsee toteuttajan. Toteuttajan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto valitsee toteuttajan keväällä 2011.

Lisätietoja:

Hannu Asikainen, Kalasataman aluerakentamisprojektin johtaja, p. (09) 310 79787, 050 539 6189, sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Hankintailmoitukseen