Ympäristötaidetta Kalasatamaan

Kalasatama
17. syyskuuta 2009

Kalasatamassa aloitti keväällä 2009 ympäristötaiteellisena konsulttina Suunnittelutoimisto Part Oy. Julkisessa tilassa katualueilla, puistoissa, aukioilla sekä yhteispihoilla on runsaasti paikkoja ympäristötaiteelle.

”Työryhmäämme kuuluu kuvataiteilija, arkkitehteja, graafinen suunnittelija, sosiologi ja maisema-arkkitehteja. Tässä vaiheessa keskitymme väliaikaisen taiteen ja käyttöjen kehittelyyn. Ensimmäinen konkreettinen suunnittelutehtävämme tulee olemaan keväällä 2010 avautuvan rantakävelyreitin merkintöjen ja opasteiden sekä sitä työmaa-alueista rajaavan aidan suunnittelu”, kertoo arkkitehti Johanna Hyrkäs Part Oy:stä.
 
Ympäristötaidekonsultin tehtävät saattavat vaihdella aina työmaarakennusten ilmeen suunnittelusta opasteisiin, nosturien valaisun ideoinnista rantakävelyiden ja työmaalle tehtävien tutustumiskäyntien järjestämiseen.
 
”Työn alussa kiertelimme Kalasatamassa koko työryhmän voimin ja kartoitimme aluetta, sen tärkeitä paikkoja ja elementtejä. Kartoituksen pohjalta rakennamme konseptin, joka sisältää ideoita käytöistä, teoksista ja toimintamalleista. Haluamme myös kerätä ideoita kaupunkilaisilta”, Hyrkäs jatkaa.
 
Ympäristötaidekonsultin rahoittaa Helsingin kaupunki. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat alueen rakennuttajat, jotka maksavat ympäristötaiteen toteuttamiseksi kaavan mukaisiin kerrosneliöihin perustuvan maksun, jonka suuruus on 10 euroa / kerrosneliömetri. Helsingissä on aiemmin etenkin Arabianrannassa lisätty alueen vetovoimaa koordinoidulla taiteellisella yhteistyöllä.
 
Partin työryhmä tulee jatkossa tutuksi Kalasatamassa toimiville, sillä ryhmän työhön kuuluu myös yhteistyön kehittely alueella tai sen lähistöllä toimivien yhteisöjen kanssa, ja tämä työ on jo alkanut.
 
Seuraa Kalasatama Temporary-blogia