Karhusaaren suunnitteluperiaatteissa maaseutu muuttuu kaupungiksi

Östersundom
07. lokakuuta 2009

Helsinkiin vuoden 2009 alussa liitettyjen alueiden yleiskaavatasoiset ratkaisut tehdään Östersundomin osayleiskaavassa. Osayleiskaavan alustavan työohjelman mukaan se valmistuu vuonna 2012. Se laaditaan yhteistyössä Vantaan ja Sipoon kanssa.

Sekä muualla asuvat maanomistajat että saarelaiset ovat kiinnostuneita alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Vireillä olevia rakennushankkeita pitäisi pystyä sovittamaan oleellisesti muuttuneeseen maankäytön suunnittelutilanteeseen. Uudenmaan ympäristökeskus on linjannut, että esimerkiksi tontin jäljellä olevan rakennusoikeuden käyttäminen toiseen asuinrakennukseen on Karhusaaressa tehtävä asemakaavamuutoksilla, ei poikkeamisluvin. Yleensä kaupunkia ei voi rakentaa poikkeamisluvin vaan se vaatii kokonaissuunnitelmaa. Tästä johtuen ja rakentamispaineiden sekä karhusaarelaisten odotusten purkamiseksi on ollut tarkoituksenmukaista laatia Karhusaareen alueelliset suunnitteluperiaatteet jo ennen osayleiskaavaa. Niiden linjaamana voidaan ennen Östersundomin osayleiskaavan valmistumista aloittaa tietyillä osa-alueilla asemakaavojen uudistaminen. Östersundomin osayleiskaavan monet keskeiset rakenteelliset kysymykset ja ratkaisut ovat riippumattomia Karhusaaren järjestelyistä ja näin Karhusaaren suunnitteluperiaatteiden määrittäminen ennen osayleiskaavaluonnosta on mahdollista.

Karhusaaren asukaslukutavoitteena pidetään 2500-4000 asukasta. Karhusaari tulee olemaan luonteeltaan pientalokaupunkia. Rakennukset ovat yhdestä kolmeen kerrosta. Rantaviivasta vähintään puolet on julkisessa käytössä. Karhusaaren keskustaa kehitetään saaren itärannalle Winbergin sataman tuntumaan. Karhusaarentietä kehitetään saaren pääkatuna. Varaudutaan vähintään toiseen siltaan mantereelle.

Asiaa käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 8.10.