Suvilahden kaasulaitosalueen maaperän kunnostustyöt käynnissä

Kalasatama
26. marraskuuta 2009

Suvilahden kaasulaitosalueen kunnostustyöt aloitettiin 1.9.2009. Kunnostustyöt alkoivat maaperän lisätutkimuksilla, joissa kunnostusalueelle tehtiin tutkimuspisteitä yksi jokaista 100 neliötä kohden.

Tutkimuksissa ei todettu ennalta odottamattomia haitta-aineita. Alueen teknisen verkon vaatimista kaivutöistä on suoritettu noin puolet ja huokoiskaasun keräyskentän rakentaminen alkaa lähiviikkoina. Kaivutöitä ovat hidastaneet vanhojen purettujen rakennusten perustukset ja lukuisat putkilinjat, jotka on jätetty maahan.

Arvioitu valmistumisaikataulu on 30.6.2010.

Kiinteistöviraston tonttiosasto