Avoin seminaari: Miten asumisessa ja korjausrakentamisessa voi säästää energiaa

Vuosaari
11. joulukuuta 2009

Huippuasiantuntijat kertovat asukkaille, alan ammattilaisille ja muille kiinnostuneille eri näkökulmista energiatehokkuuden parantamisesta. Aihe on ajankohtainen vuoden vaihteessa muuttuvien rakennusnormien vuoksi.

Energiatehokas arki -seminaari 17.12. klo 17.30 – 20.00  Laiturilla, entisellä linja-autoasemalla Kampissa.

Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillisestä yliopistosta puhuu energiansäästön mahdollisuuksista ja riskeistä; energia-asiantuntija Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitosta kertoo rakennusten energiatehokkaasta korjaamisesta; energia-arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta esittelee Energiatehokas Helsinki –verkkosivuja ja Helsingin Energian lämmönmyynnin päällikkö Turo Eklund kertoo kaukolämmön hyödyntämisen eduista sekä energiatehokkuus- että päästömielessä. Yliarkkitehti Juha Pulkkinen kaupungin rakennusvalvontavirastosta avaa tilaisuuden.

Miten ilmastonmuutos ja energiatehokkuuden vaatimukset vaikuttavat korjaushankkeisiin?

Seminaarin asiantuntijat etsivät vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Onko 1960- ja 70 -lukujen asuinrakennukset mahdollista muuttaa matalaenergiataloiksi vai tuleeko niitä ylipäänsä muuttaa? Ilmastonmuutos ja energiatehokkuuden vaatimukset muuttavat korjaushankkeiden taloudellisia ja teknisiä reunaehtoja nopeasti. Mikä ei kannata vielä tänään, saattaa huomenna olla toisin.  Voisimmeko me kansalaisetkin tehdä jotain asumisen energiatehokkuuden parantamiseksi?

Ilmaisen seminaarin järjestäjät ovat Helsingin kaupungin lähiöprojekti, rakennusvalvontavirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto. Se on osa Lähiöprojektin koordinoiman Esikaupungeissa tapahtuu! -näyttelyn oheisohjelmia.

http://laituri.hel.fi ja www.hel.fi/lahioprojekti. Laiturin osoite: Narinkka 2 (vanha linja-autoasema, Kamppi)