Kallahdenniemi säilyy pääosin virkistyskäytössä

Vuosaari
13. tammikuuta 2010

Vuosaaressa sijaitseva noin 90 hehtaarin kokoinen Kallahdenniemi on Itä-Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue, jossa sijaitsee mm. suosittu uimaranta. Kallahden harjun ja Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueet sekä niemeä ympäröivä vesialue ovat Natura 2000 -aluetta. Kallahdenniemen eri vuosikymmenien aikana rakennetut huvilat ja vaihteleva ranta- ja harjuluonto muodostavat seudullisesti merkittävän ja säilyttämisen arvoisen kokonaisuuden.

Asemakaavan tavoitteena on säilyttää alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot ja luoda edellytykset alueen virkistyskäytön kehittymiselle.Pääosa Kallahdenniemestä on osoitettu virkistysalueeksi. Natura-alue, luonnonsuojelualueet ja muut tärkeät luontokohteet on merkitty kaavaan. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat huvila-alueet on merkitty kaavaan pientalojen tai virkistyspalvelujen korttelialueiksi. Kaavaratkaisu sallii maltillista lisärakentamista, joka mahdollistaa asuttavuuden ja virkistyspalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti alueen luonnetta.

Ortodoksisen kulttuurikeskus Sofian alue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Kaava antaa mahdollisuuden kulttuurikeskustoiminnan kehittämiseen. Asemakaavassa esitetään suojeltaviksi yhteensä 30 rakennusta.

Lisätiedot:
Keiko Yoshizaki-Tyrkkö, arkkitehti, p. 310 37166
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, p. 310 37209
Leena Makkonen Leena, arkkitehti, p. 310 37262 (rakennussuojelu)

Koko esityslista löytyy Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/ksv ja sieltä otsikon päätöksenteko alta.