Tilakeskus: Helsingillä edessä talokorjausten ruuhkavuodet

Alppikylä
21. tammikuuta 2010

Yhä isompi osa kaupungin omistamasta rakennuskannasta on korjausiässä. Taannoinen sisäilmaselvitys antoi korjaustoiminnalle suunnan: nyt keskitytään palvelurakennusten sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin.

Tilakeskus toteutti keväällä 2008 kaupungin tilojen käyttäjille sisäilmakyselyn, johon tuli yli 2 000 vastausta. Vastaukset kattoivat noin 900 kiinteistöä, joista yli puolessa vähintään yksi vastaaja koki puutteita sisäilmassa. Ongelmaksi tässä laskettiin myös lämpötilaan, ilmanvaihtoon, hajuihin yms. liittyvät pulmat.

Ongelmakohteista on nyt pääosin korjattu ne, jotka ovat normaalin kunnossapidon keinoin korjattavista. Moni ongelma ratkeaa kuitenkin lopullisesti vasta peruskorjauksessa. Kyselyn seurauksena Tilakeskus lisäsi rakentamisohjelmaansa kokonaan uusia peruskorjaushankkeita ja aikaisti jo olemassa olevia. Ohjelman muokkausten pitäisi alkaa näkyä yhä useampina pressuihin peittyvinä taloina ja väliaikaisiin väistötiloihin siirtyvinä palveluina.

Viime vuonna yli miljoonan euron uudisrakennus- ja korjaushankkeita oli Tilakeskuksen ohjelmassa 29, tänä vuonna 36. Lähivuodet pitäisi joka vuosi alkaa keskimäärin 44 uutta, yli miljoonan euron hanketta.

Riittävätkö resurssit?

”Jotta kaupungin talot saadaan tyydyttävään kuntoon, talohankkeisiin vuosittain käytetyn rahamäärän tulisi vakiintua nykyisestä 150 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Tästä neljännes menisi uudisrakennuksiin, loput korjaamiseen”, arvioi Tilakeskuksen hankepäällikkö Irmeli Grundström.

”Nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla kaupungille ja Tilakeskukselle on suuri haaste viedä hankkeita läpi tämän rahan edestä, vaikka raha töihin löytyisikin. Ratkaisuja etsitään koko ajan. Lähivuosien tärkein tavoite talopuolella on joka tapauksessa rakennuskantaan kohdistuvan huiman korjausvajeen pienentäminen – tämän eteen tehdään kaikki voitava. Toinen keskeinen tavoite on kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen mm. matalaenergiarakentamisella ja energian kulutusta vähentävillä korjaustoimilla.”

Tänä vuonna Helsinki on varannut talohankkeisiin 192,8 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen korjaushankkeisiin on varattu 126,7 miljoonaa ja uudisrakennushankkeisiin 36,7 miljoonaa. Sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin sekä energian säästöön tähtääviin korjauksiin on varattu yhteensä 12 miljoonan euron lisämääräraha. Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen kaupunki investoi liki 9 miljoonaa.

Koulut tehohoidossa, uusia päiväkoteja tulossa

Lähes kaikki sisäilma- ja kosteusvauriokorjausmäärärahat kohdistuvat kouluihin. Yli miljoonan euron hankkeita alkaa tänä vuonna kahdeksan. Isoimpia ovat Käpylän peruskoulun ja Herttoniemen ala-asteen peruskorjaukset. Keinutien ala-asteella alkaa vesikaton ja julkisivun korjaus.

Sosiaalitoimen hankkeista alkaa mm. päiväkoti Saanan peruskorjaus Mellunkylässä ja päiväkoti Piltin korjaus Laajasalossa. Kokonaan uuden päiväkodin aloituksia on seuraaville viidelle vuodelle kaavailtu 12 kappaletta.

Terveystoimen hankkeista tärkein on Malmin sairaala, jossa uudistetaan koko kunnallistekniikka, rakennetaan uusi sairaalarakennus ja puretaan vanhoja rakennuksia. Vuonna 2010 työ pääsee täyteen vauhtiin ja Malmin päivystys muuttaa evakkoon Marian sairaalan tiloihin. Malmin sairaala on Tilakeskuksen suurin yksittäinen rakennushanke lähivuosina.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Irmeli Grundström, puh. (09) 310 42319
Tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltunen, puh. (09) 310 31854
 

Tutustu vuoden 2010 rakennuskohteisiin tilakeskuksen sivuilla