Ymparistölautakunta ottaa kantaa Sipoonkorven kansallispuiston rajaukseen

Östersundom
15. huhtikuuta 2010

Ympäristölautakunnan esityslistalla 20.4. on kaupunginhallitukselle annettava lausunto, joka koskee Metsähallituksen ehdotusta Sipoonkorven kansallispuistosta.

Esityksen mukaan Metsähallituksen esittämä vaihtoehto 3, laaja kansallispuisto merelle asti, on pitkällä aikavälillä tietyin reunaehdoin paras. Asiaa ei voi ratkaista vielä, koska Östersundomin kaavoituksen yhteydessä on ensin tehtävä luonnonsuojelulain mukaiset Natura-arviot suhteessa Sipoonkorven ja Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueisiin. Jos kansallispuistovaihtoehdon uutena hankkeena ennakoidaan tuovan liikaa kävijäpainetta jälkimmäiselle Natura-alueelle, nykyinen suojelutapa tavallisena luonnonsuojelualueena on parempi.

Laajan vaihtoehdon toteutusaikataulua on vielä liian varhaista esittää, koska hanke liittyy kiinteästi Östersundomin alueen kaavoittamiseen. Toisin kuin Metsähallitus ehdottaa, ympäristölautakunnan lausuntoesityksessä puolletaan kuntien omistamien maiden vaihtamista tai myymistä valtiolle kansallispuistotarkoituksiin. Näin vältettäisiin monimutkainen yhteishallinto ja päästäisin helpommin yhtenäiseen hoitoon, opastukseen ja valvontaan.

Metsähallitus on esittänyt Sipoonkorven ja rannikon Natura-alueiden välille laajoja ekologisia käytäviä. Lausuntoesityksessä pohditaan ekologisen käytävän käsitettä ja sitä, miten ”rakentamattomana säilytettävä” tulisi tulkita. Näillä osin jo rakennetuilla alueilla on tärkeää suunnitella mahdollista lisärakentamista siten, että poikittaisilla rakenteilla ei katkaista yhteyksiä. Nykyisten teiden yli tai ali on myös mahdollista parantaa ekologisia yhteyksiä, ja vastaavia rakenteita on syytä suunnitella tuleville taajama-alueille. Viheryhteyksiä noudattelevat toimivat ulkoilureitit ovat myös merkittävä asumisen laatutekijä.

Uutiseen ympäristökeskuksen sivuille

Ympäristölautakunnan esityslista:
www.hel.fi/ymparistolautakunta > Esityslistat 2010