Sipoonkorven kansallispuisto jaettavissa suojelu- ja virkistysosaan

Östersundom
23. huhtikuuta 2010

Kiinteistölautakunta ehdottaa Sipoonkorven kansallispuiston jakamista valtion ja kuntien kesken. Kiinteistölautakunnata puoltaa kaupunginhallitukselle Sipoonkorven kansallispuiston pikaista perustamista alueen luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaamiseksi. Lausunto on vastaus ympäristöministeriön Metsähallitukselta tilaamaan teknisluonteiseen selvitykseen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä.

Sipoonkorpeen liittyy voimakkaita suojelu- ja virkistyskäyttötavoitteita. Näiden tavoitteiden vastakohtaisuuksien lieventämiseksi lautakunta ehdottaa kansallispuiston jakamista valtion hallinnoimaan tiukemmin suojeltuun pohjoisempaan kansallispuisto-osaan Natura-alueineen ja kuntien hallinnoimaan, kulkemista ohjaavan tiheämmän ulkoilureitistön virkistys- ja retkeilyosaan.

Kiinteistölautakunta ei puolla Metsähallituksen esittämää hallintomallia, jossa kuntien omistamia maita liitettäisiin kansallispuistoon maanomistusta siirtämättä. Malli olisi lautakunnan mielestä puiston rakentamisen ja hoidon kannalta hallinnollisesti ja toiminnallisesti hankala.

 Julkaistu 22.4.2010