Kuninkaantammen ja Honkasuon suunnitelmat toteutukseen

Honkasuo
31. joulukuuta 2010

Helsingin, Espoon ja Vantaan rajapinnassa sijaitsevat Honkasuo ja Kuninkaantammi rakennetaan tiiviisti ja urbaanisti vastaamaan uuden ajan ekologisia, elämyksellisiä ja yhteisöllisiä asumistarpeita. Palveluita haetaan ja tarjotaan joustavasti, asuinkaupungista riippumatta. 

Alue muuttuu virkeäksi kaupunkikyläksi ensi vuosikymmenen aikana. Vuosina 2012–13 alueille alkaa nousta sekä pien- että kerrostaloja.

Kuninkaantammen esirakentaminen ja katurakentaminen alkaa vuodesta 2012. Honkasuon esirakentaminen ja katujen rakentaminen alkaa vuonna 2011 ja päiväkoti Honkasuon vuonna 2012.