Pääkaupunkiin kainuulaisia kaupunkipuutaloja

Honkasuo
02. helmikuuta 2011

Honkasuon Haapaperhosen aloituskortteleihin Luoteis-Helsinkiin on tulossa kainuulaisia kaupunkipuutaloja. Oy Timber Frame Ltd rakentaa erillispientaloja 14 tontille, Rakennus-Sauma Komulainen Ky ja Kuhmon Puuelementti Oy toteuttavat yhdessä kahdeksan rivitalotonttia. Finndomo Rakennus Oy:n rakennettavana on kolme tonttia.

Rakennusoikeutta näillä 25 kaupungin vuokratontilla on yhteensä noin 13 000 kerrosneliömetriä. Niille rakennetaan 90–110 vapaarahoitteista sääntelemätöntä omistusasuntoa ja Hitas-omistusasuntoa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2012–2016.

Honkasuosta tulee pientalovaltainen alue Luoteis-Helsinkiin

Honkasuo rakennetaan Malminkartanon pohjoispuolelle. Alue toteutetaan siten, että rakentaminen ja käyttö tuottavat mahdollisimman vähän hiilidioksidia ilmakehään. Helsingin Energia tekee kehitystyötä kevytkaukolämpöverkon rakentamiseksi alueelle. Asuntorakentaminen käynnistyy 2012 alueen itäreunalta ja Honkasuon arvioidaan olevan valmiiksi rakennettu vuoden 2017 loppuun mennessä. 1 500 asukkaan Honkasuolle rakennetaan omakotitaloja, kytkettyjä pientaloja ja pienkerrostaloja.

Ekotehokkuusmittareita suunniteltiin korkeakoulujen kanssa

Tontinluovutuskilpailun arvioinnissa edellytettiin energiatehokkuudelta A-luokkaa. Tavoitteena oli myös löytää uusia, kaupunkiin soveltuvia massiivipuurakentamisen ratkaisuja.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kanssa laadittiin ekotehokkuuskriteeristö, jolla kilpailuehdotuksia arvioitiin. Asuntojen tilaratkaisujen muunneltavuudesta, rakennusmateriaalien hiilijalanjäljestä, talotekniikan ekotehokkuudesta, ekorakentamisen aiemmasta kokemuksesta ja piharatkaisusta muodostuu kokonaisuus, jonka pohjalta kilpailijat pisteytettiin.

Kaupunki järjestää tonteilla ekotehokkuusseurannan. Seuranta-aika alkaa heti kilpailun jatkosuunnittelusta ja päättyy noin neljä vuotta kohteiden valmistumisen jälkeen.

Lisätiedot

Kehittämislakimies Sami Haapanen kiinteistövirasto
puh. (09) 310 36437

Projektinjohtaja Kimmo Kuisma
talous- ja suunnittelukeskus
puhelin (09) 310 25808

Finndomon tiedote 2.2.2011

Woodpoliksen tiedote 2.2.2011

Katso myös aiheesta aiemmin uutisoitua

Julkaistu 2.2.2011